Matematika/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

A matematika rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra, a felfedeztetés, az ötletes megoldások keresésére nevel. A gondolkodási folyamatokban szerepe van a heurisztikának, a konstruktív gondolkodásnak, az analógiák használatának. A szöveges feladatok értelmezése, megoldása, egyszerű, rövid matematikai szövegek tanulmányozása hozzájárul az önálló tanulás kialakításához. A kellően megértett fogalmak az alapvető matematikai ismeretek megtanulása fejleszti az emlékezetet, az akaraterőt, erősíti a munkában, a tanulásban való kitartást.

A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel.

A fejlesztés fontosabb területei

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelő képesség

Emlékezet

Válogató, osztályozó, rendszerező képesség

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése

Lényegkiemelő képesség

Absztraháló és konkretizáló képesség

Összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása

Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton

Tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás

Kreativitás

Analógiák felismerése, követése

Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése

Logikai gondolkodás elemi szinten

Tapasztalatok kifejezése különféle módokon

A munkavégzéshez szükséges általános képességek (például: pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, önellenőrzés)

Probléma megoldó gondolkodás fejlesztése

Matematikai összefüggések modellezése

Matematikai szövegértő képesség

Szövegösszefüggések értelmezése

Adatok kiválasztása, köztük lévő kapcsolatok felfedezése


Analógiák felismerése, követése

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége

Megfigyelő képesség

Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése

Kreativitás

Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton

Emlékezet

Matematikai szövegértő képesség