Magyar nyelv és irodalom/Tanterv

Az Alsós tanítói portálból

Tartalomjegyzék

1. Tantervi témakörök - I. osztály

1.1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése

- Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés

- Az olvasás és írás tanulásának előkészítése

1.2. Az olvasás szövegértés képességének fejlesztése

- Az olvasás jelrendszerének megtanítása

- Irodalomolvasás, szövegértés

- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat

- Társadalmi ismeretek

- Tánc és dráma

- Memoriter

1.3. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése

- Az írásjelrendszerének megtanítása

2. Tantervi témakörök – 2. osztály

2.1. A nyelvi kifejezés fejlesztése

- Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés

2.2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése

- Irodalomolvasás, szövegértés

- Olvasási készség

- Szóbeli és írásbeli szövegalkotás

- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat

- Társadalmi ismeretek

- Tánc és dráma

- Memoriter

2.3. Anyanyelvi ismeret és helyesírás

- Nyelvtani és helyesírási ismeretek

2.4. Írás, íráshasználat

- a) Íráskészség

3. Tantervi témakörök – 3. osztály

3.1. A nyelvi kifejezés fejlesztése

- Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés

3.2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése

- Irodalomolvasás, szövegértés

- Olvasási készség

- Szóbeli és írásbeli szövegalkotás

- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat

- Társadalmi ismeretek

- Tánc és dráma

- Memoriter

3.3. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás

- Szövegalkotás

3.4. Anyanyelvi ismeret és helyesírás

- Nyelvtani és helyesírási ismeretek

3.5. Írás, íráshasználat

- Íráskészség

4. Tantervi témakörök – 4. osztály

4.1. A nyelvi kifejezés fejlesztése

- Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés

4.2. Az olvasás-szövegértés képességének fejlesztése

- Irodalomolvasás, szövegértés

- Olvasási készség

- Szóbeli és írásbeli szövegalkotás

- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat

- Társadalmi ismeretek

- Tánc és dráma

- Memoriter

4.3. Szóbeli és írásbeli szövegalkotás

- Szövegalkotás

4.4. Anyanyelvi ismeret és helyesírás

- Nyelvtani és helyesírási ismeretek

4.5. Írás, íráshasználat

- Íráskészség

További oldalak