Matematika/Támasz

Az Alsós tanítói portálból

Image:cikk_81_image002.gifNéha, gyakran, folyton, mindig szüksége van a tanítónak arra, hogy valakivel megossza a nevelő-oktató munka közben felmerült gondolatait, segítségért folyamodjék egy hozzáértő, a gyerekeket ismerő felnőtt szakemberhez. Támaszunk, aki ugyanúgy vagy hasonlóképpen gondolkodik a nevelésről. Aki biztosítani tudja a folytonosságot velünk együtt a nevelésben. Támaszunk a napközis nevelő, aki délután foglalkozik tanítványainkkal. Feladata a tanulásirányítás, a szabadidő szervezése. Gondoskodik a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséről játékokkal és fejlesztő tartalmú kreatív hobby tevékenységekkel.  Támaszunk a fejlesztőpedagógus és a logopédus, akik tanítványainkkal szervezett foglalkozás keretében törődnek.

További oldalak