Analógiák felismerése, követése

Az Alsós tanítói portálból

Tartalomjegyzék

Analógiák felismerése

Kiindulás a valóságból

Gyakran hasonlóságkeresés alapján oldunk meg feladatokat. Ilyenkor analógiás gondolkodásunkra támaszkodunk. Kövessünk egy valóságra épülő analógiás gondolatsort, melyet a tanításban eredményesen használhatunk. A hétköznapokban gyakran találkoznak ilyen látvánnyal a gyerekek.

Látják, eljátszhatják, hogy 9-hez úgy adunk hozzá 4-et, hogy előbb kipótoljuk 10-re, vagyis a tojásostartóban lévő üres helyre 1 tojást teszünk, majd a megmaradt 3 tojást még hozzáadjuk. Azaz 9+4=9+1+3

Eljátszás

A gondolatot többszöri eljátszással, kirakással erősítjük meg. használhatunk igazi tojástartót és műanyag játéktojásokat. Ezután a tojásokat korongokkal helyettesítjük. Majd végül a tojástartót is elhagyhatjuk.


Kirakás

Korongokkal kirakjuk a 9+4 művelet elvégzéséhez szükséges 9+1+3 eljárást. Majd kipróbáljuk, s begyakoroljuk más mennyiségekkel is.


Kép:Eltematek 011.jpg

Félúton a kirakás és a lejegyzés között

Emlékeztetőül még kirakjuk a 9-et, hiszen ezt kell 1-gyel 10-re pótolni. De felül már számmal jelezzük, mennyit akarunk hozzáadni a 9-hez.

Kép:Eltematek 012.jpg

A számolási eljárás kiterjesztése nagyobb számkörre

Később észrevétetjük, hogy ez a számolási eljárás nemcsak a húszas, hanem a százas, ezres, sőt a tízezres számkörben is használható.

Kép:Eltematek 002.jpg Kép:Eltematek 003.jpg


Kép:Eltematek 004.jpg Kép:Eltematek 006.jpg

A begyakorlást követően analógiás feladatsorokat oldunk meg. Tankönyveink és munkafüzeteink bőven tartalmaznak ilyen feladatsorokat: 9+4= 29+4= 149+4=