Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése

Az Alsós tanítói portálból

Algoritmikus gondolkodás

Az algoritmusok ismétlődő eljárások, melyeket lépésenként hajtunk végre. A lépések szigorú rendben (logikai sorrendben) követik egymást. Szokássá válnak, állandóságot, stabilitást jelentenek gondolkodásunkban. Az oktatás során az elemeire bontott eljárások a tanulókban tudatosulnak, rögzülnek. A gyakorlás során rutinná válnak. Megadják azonos típusú problémák megoldásnak a módját. Elvezetnek a megoldáshoz.

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése az utóbbi időben kissé háttérbe szorult, mert sokan úgy gondolják, hogy az intuitív, kreatív gondolkodást háttérbe szorítja. Holott "az algoritmikus gondolkodás lényege, hogy a műveleteket a problémával kapcsolatos dolgok megjelenítésével végezzük." (Szántó S.) Ezáltal kihasználva a transzferhatást, rugalmas, más helyzetekben is használható tudás jön létre. Az algoritmikus gondolkodás és a kreativitás nem ellenfelei egymásnak. Az egyes gondolkodási képességek eltúlzott fejlesztése, mások elhanyagolása az egyoldalú tanítás eredménye. A mindennapi gyakorlatban sűrűn fordul elő, hogy nem az algoritmusos gondolkodás fejlesztésének tulajdonítanak nagy jelentőséget, hanem az algoritmusok betanításának. Ennek előnye alkalmanként gyors, jól mérhető siker (írásbeli műveletek eljárásának elvégzése9, hátránya, hogy gyakran nem értelmezésen, hanem követésen alapul az adott eljárás használata (nem érti a kisgyerek az adott írásbeli műveletben, mit, miért tesz.)

Az alkalmazás szintjei: a deduktív gondolkodástól a kreatív gondolkodásig

  • Első szint

Adott probléma megoldása már ismert algoritmus alklamazásával. Ez deduktív gondolkodás (előhívás, megoldás.

  • Második szint

Algoritmus megalkotása. A tanuló a problémamegoldás során felismer egy szabályt, felfigyel annak többszöri megjelenésére. Ezt rögzíti. Ez induktív gondolkodást igényel.

  • Harmadik szint

A gondolkodó az algoritmusok felkutatására törekszik. Új probléma esetén már ismert algoritmus próbál kissé módosított formában alkalmazni. Ez az analógikus gondolkodás.

  • Negyedik szint

Az algoritmusok módosítása, egymáshoz kapcsolásuk, rugalmas átalakításuk zajlik. Ez kreatív gondolkodás.

Algoritmus tanítása egy tanórán

A képek a műveleti sorrend tanításának pillanatképei

Kép:Balról jobbra.jpeg Kép:Az út.jpg


Kép:Útelágazás.jpeg Kép:Alkalmazás.jpeg

Segíthetjük az algoritmus elsajátítását a földre ragasztott folyamatábrával, mely a logikai menetet jeleníti meg. Előnye, hogy az út követését, az elágazásoknál előálló döntési heéyzetet, a választás átélését teszi lehetővé. Az elvontat összekapcsolja a mozgással és az emóciókkal.

Keresd fel a Műveleti sorrend oldalt!