Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége

Az Alsós tanítói portálból

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége

Összehasonlítással a különböző dolgok azonosságát vagy különböző voltát állapítjuk meg. Összehasonlíthatunk személyeket, tárgykat, képeket, rajzokat. Kezdetben egy eltérő tulajdonságra irányítjuk a figyelmet, majd fokozatosan terjed ki a figyelmünk két vagy több tulajdonság számbavételére. A képességfejlesztés megvalósítható játékokkal.

Játékok

  • Egykülönbséges játék

A Logikai készlettel játszunk. A kezdő játékos kitesz az asztalra egy készletet. A következő játékosnak olyan lapot kell választania, mely egy tulajdonságban következik az asztalon lévőtől. Felváltva tesznek. Az győz, aki az utolsó hibátlan lapot tette ki.

  • Képek összehasonlítása

Két eltérő tulajdonság Az egyik pohár kisebb és csak fele annyi folyadék van benne, mint a másikban. Az egyik sakktáblán eggyel több figura van, s egy figura pedig máshol van.

Kép:Eltematek 161.jpeg

Három tulajdonság-ban térnek el Az első cipő fűzője be van fűzve, a másodikon hiányzik a fűző, aharmadik ciőn csak két pár lyuk van, míg a többin három.

Kép:Eltematek 162.jpeg

  • Hány tulajdonságban különbözik?

A játék Varga Tamás 1974-ben kiadott Játsszunk matematikát című könyvéből való. (Móra, Budapest) "Vedd elő a logikai lapok közül a kis sima piros és kék köröket és négyzeteket! Válassz ki közülük egyet, akármelyiket, és tedd le magad elé! A többi három közt hány olyan van, amelyik ettől 1 tulajdonságban különbözik? Rakd ezeket külön kupacba az elsőtől jobbra! Ami megmaradt, az hány tulajdonságban különbözik az elsőtől? Rakd külön a többitől jobbra! Megoldás: Az első laptól jobbra azok vannak, amelyek 1 tulajdonságban különböznek tőle, még tovább jobbra az, amelyik 2 tulajdonságban különbözik az elsőtől."