Megfigyelő képesség

Az Alsós tanítói portálból

A megfigyelés

A megfigyelés valaminek a tudatos észlelése.

"Vegyél elő a dobozból egy kék gombot, utána egy piros pálcikát és rakd őket az asztal szélére!" Ahhoz, hogy ezt az összetett utasítást egy kisiskolás megértse és teljesítse, az alábbi lépéseket kell tennie:

 • auditív figyelem - kiválasztani az utasítást mint fontos ingert a többi hang és egyéb ingerből, mely körülveszi a gyereket,
 • rövid távú auditív emlékezet - ez kódolja és felidézi az utasítást,
 • auditív analízis - tagolja a mondatot és ezzel segíti a megértést,
 • vizuális figyelem - keresi a tárgyakat, vagyis elkülöníti, kiemeli azokat a háttérből,
 • vizuális differenciálás - segíti a kiemelést, a helyes kiválasztást,
 • intermodális integráció - összekapcsolja a hallott utasítást és a megfelelő cselekvést (gomb és pálcika kiemelése),
 • finommozgás és vizuomotoros koordináció - segít a kivitelezésben,
 • téri orientáció - keresi a helyet az asztalon,
 • szerialitás- ügyel a kiválasztás és lehelyezés sorrendjére.

Eredmény a kívánt teljesítmény.

A megfigyelés hatékony fejlesztéséhez tudatosan tervezett, mindennapos tréningre van szükség. Egy-egy tevékenység vagy játék csak néhány percet vesz igénybe. A fejlesztés színtere lehet bármelyik tanóra, nemcsak a matematikaóra, de a napközi vagy az egyéni és kiscsoportos foglalkozások is alkalmasak. Minden tanulónak szüksége van a megfigyelő képessége fejlesztésére. Ám differenciált, az egyéni igényekre tekintettel lévő fejlesztést tervezzünk. A megfigyelésbe az összes érzékszerv bevonható.

Tevékenységek, játékok

 • Ízérzékelés, szaglás fejlesztése

Bekötött szemmel játszunk. Gyümölcsleveket préselünk, és a bekötött szemű gyereknek íze alapján fel kell ismernie, hogy melyik gyümölcs levét ízleli! Fontos a felismert íz megnevezése!

Gyümölcsdarabokat kell bekötött szemmel megízlelni és felismerni. Szintén fontos az íz megnevezése. Illata alapján kell felismerni a gyümölcsöt!

 • Hangok megfigyelése

Nyitott ablaknál egy percig néma csendben figyelik a gyerekek a kintről beszűrődő hangokat. Ki tud több hangot megkülönböztetni? Mi történt odakint? – szituáció felismertetése

 • A tapintás bevonása a megfigyelésbe

Kört alakítanak a gyerekek, kezüket hátratéve. Hátuk mögött tapintással vizsgálják a kezükbe tett vadgesztenyét. Minden gyerek egy tulajdonságot mond róla. Ismételni nem szabad. Lehet passzolni.

 • Mozgás

A gyerekek körben járnak. A kör közepén a hunyó. Mondókát mondunk: "Az erdőben jártunk-keltünk, egy gyereket elvesztettünk. Mondd meg …, mondd meg nekünk, ki az aki nincsen velünk!" A kör megáll, a hunyó befogja a szemét. Valakit, megérint a játékvezető, s az elbújik. "Mondd meg gyorsan, Ki nincs velünk!" – kiáltják a gyerekek. A hunyó körülnéz, s megnevezi a hiányzót. A hiányzó lesz a hunyó, s folytatódik a játék.

 • Részletes megfigyelésre ösztönző játékok

Kép:Borsó.jpeg


Két csapatot alakítunk. A két csapat felsorakozik egymással szemben és kölcsönösen megfigyelik egymást. Megpróbálnak mindent megjegyezni. Hátat fordítanak egymásnak, s mindenki megváltoztat magán egy valamit. Visszafordulnak, s felváltva megneveznek egy-egy változást. Minden észlelt változás 1 pontot ér. Az a csapat győz, amelyik több pontot szedett össze.

Megkérjük a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy zseblámpát.Világít? Miért? Miért nem? Mi hiányzik róla, hogy működőképes legyen? Ezután a kezükbe adunk egy igazi zseblámpát. Figyeljék meg, majd rajzolják le!

 • Több tárgy megfigyelése

Az asztalon tíz tárgy látható. Figyeljék meg ezeket alaposan! Próbálják megjegyezni a látványt! Ezután letakarjuk a tárgyakat egy kendővel. Írják le, mik vannak az asztalon! Érdemes a tárgyakat valamely közös tanulási élményhez kötni vagy éppen egy új tanulási élményt bevezetni velük. Így felkelthetjük a gyerekek érdeklődését, biztosíthatjuk optimális motiváltságukat. Például egy tanulmányi kirándulás után ezek kerülhetnek az asztalra: papírhajó, palack, összegöngyölt levél, iránytű, gyertya, hátizsák, kulacs ,alma, képeslap, ceruza. Máskor 1 kg-os súly, alma, egy zacskó liszt, pénztári blokk, egy bankjegy... és a többi a bevásárlás élményét idézheti fel. Ezzel bevezethetünk egy matematikaórát, amelyen szöveges feladatokat oldunk meg.

 • Több tárgy helyzete

4 piros korongot helyezünk el egy 8x8 négyzetből álló táblázatban. A táblázatot rajzolhatjuk a táblára vagy írásvetítő fóliára. 10 másodpercre megmutatjuk a gyerekeknek, majd letakarjuk. A gyerekek saját táblájukon vagy a füzetükbe rajzolt táblázaton ugyanazt az elrendezést hozzák létre. A korongok számát fokozatosan emeljük. Másféle színű korongot is bevonunk a játékba.

 • Több információ megfigyelése

Válasszunk egy könyvet. Adjuk körbe. Kérjük meg a gyerekeket, hogy alaposan figyeljék meg. Ezután kérdezünk: Szerző? Cím? Hány oldalas? Vannak-e benne képek? Hány fejezetből áll? Mennyibe kerül? …

 • Folyamatok megfigyelése

Ehhez a játékhoz egy önként jelentkező játékos és sok tanú kell. Gyertyát teszünk az asztalra. Meggyújtjuk. Egy vállalkozót az asztal mögé állítunk. Bekötjük a szemét. Fogadjunk, hogy nem tudod bekötött szemmel elfújni az égő gyertyát!- mondjuk neki. Miközben állítja, hogy ő bizony el tudja fújni, halkan megfogjuk az asztalt gyertyástul és odébb visszük. Fújhatod - mondjuk. A játékos derekasan fújja is, persze a gyertya vígan ég továbbra is. Leveszzük a kendőt a szeméről. Megkérjük a tanúkat, hogy számoljanak be pontosan a történtekről. Az győz, aki hibátlanul el tudja mondani az eseménysort.