Matematika/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

< Matematika(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
Aktuális változat (2016. május 23., 17:06) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2652 szerkesztésének visszaállítása.)
 
1. sor: 1. sor:
-
== SZERKESZTÉS ALATT ==
+
<p>A matematika <span class=dvv>rugalmas, fegyelmezett
 +
gondolkodásra</span>, a felfedeztetés, az ötletes megoldások keresésére nevel.
 +
A gondolkodási folyamatokban szerepe van a heurisztikának, a konstruktív
 +
gondolkodásnak, az analógiák használatának. A szöveges feladatok értelmezése,
 +
megoldása, egyszerű, rövid matematikai szövegek tanulmányozása hozzájárul az
 +
önálló tanulás kialakításához. A kellően megértett fogalmak az alapvető
 +
matematikai ismeretek megtanulása fejleszti az emlékezetet, az akaraterőt,
 +
erősíti a munkában, a tanulásban való kitartást.</p>
 +
 
 +
<p class=idezet> A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt
 +
a <span class=dvv>kognitív képességek</span> fejlesztésére szolgál és
 +
lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt <span class=dvv>
 +
a tanulási szokások</span> kiépülését segíti, rendszerességre,
 +
tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel.</p>
 +
 
 +
<h3>A fejlesztés fontosabb területei</h3>
 +
 
 +
<p class=lista>Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés
 +
képessége, megfigyelő képesség</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Emlékezet </p>
 +
 
 +
<p class=lista>Válogató, osztályozó, rendszerező képesség</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Lényegkiemelő képesség</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Absztraháló és konkretizáló képesség</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Összefüggések felismerése, oksági és egyéb
 +
kapcsolatok feltárása</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi
 +
tevékenységgel és gondolati úton</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Kreativitás</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Analógiák felismerése, követése</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Logikai gondolkodás elemi szinten</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Tapasztalatok kifejezése különféle módokon</p>
 +
 
 +
<p class=lista><span class=dvv>A munkavégzéshez szükséges általános
 +
képességek (például: pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, önellenőrzés)</span></p>
 +
 
 +
<p class=lista>Probléma megoldó gondolkodás fejlesztése</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Matematikai összefüggések modellezése</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Matematikai szövegértő képesség</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Szövegösszefüggések értelmezése</p>
 +
 
 +
<p class=lista>Adatok kiválasztása, köztük lévő kapcsolatok
 +
felfedezése</p>
 +
 
 +
 
 +
[[Analógiák felismerése, követése]]
 +
 
 +
[[Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége]]
 +
 
 +
[[Megfigyelő képesség]]
 +
 
 +
[[Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése]]
 +
 
 +
[[Kreativitás]]
 +
 
 +
[[Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton]]
 +
 
 +
[[Emlékezet]]
 +
 
 +
[[Matematikai szövegértő képesség]]

Aktuális változat

A matematika rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra, a felfedeztetés, az ötletes megoldások keresésére nevel. A gondolkodási folyamatokban szerepe van a heurisztikának, a konstruktív gondolkodásnak, az analógiák használatának. A szöveges feladatok értelmezése, megoldása, egyszerű, rövid matematikai szövegek tanulmányozása hozzájárul az önálló tanulás kialakításához. A kellően megértett fogalmak az alapvető matematikai ismeretek megtanulása fejleszti az emlékezetet, az akaraterőt, erősíti a munkában, a tanulásban való kitartást.

A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel.

A fejlesztés fontosabb területei

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelő képesség

Emlékezet

Válogató, osztályozó, rendszerező képesség

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése

Lényegkiemelő képesség

Absztraháló és konkretizáló képesség

Összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása

Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton

Tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás

Kreativitás

Analógiák felismerése, követése

Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése

Logikai gondolkodás elemi szinten

Tapasztalatok kifejezése különféle módokon

A munkavégzéshez szükséges általános képességek (például: pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, önellenőrzés)

Probléma megoldó gondolkodás fejlesztése

Matematikai összefüggések modellezése

Matematikai szövegértő képesség

Szövegösszefüggések értelmezése

Adatok kiválasztása, köztük lévő kapcsolatok felfedezése


Analógiák felismerése, követése

Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége

Megfigyelő képesség

Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése

Kreativitás

Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton

Emlékezet

Matematikai szövegértő képesség