Környezetismeret/Tanterv

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret
Hittig (Talk | Szerkesztései) 2016. május 23., 17:00 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Helyi tantervünk összeállításakor elsődleges célként tartottuk szem előtt az elemi természettudományos nevelést valamint a felső tagozatos természettudományos ismeretszerzés előkészítését. Fontosnak éreztük, hogy tanulóinkat a természeti környezet és lakóhelyük védelmére késztessük, tehát környezettudatos-, környezetérzékeny szemléletüket formáljuk, fejlesszük.

Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az elemi ismeretszerzés konkrét cselekvésbe ágyazódjék és a természet, a lakóhely valóságára épüljön. Az új ismeretek megszerzéséhez, rögzítéséhez, alkalmazásához szükséges képességeket tevékenységek útján, folyamatos gyakorlással fejlesztjük.

Módszereinkben fontos szerepet szánunk a konkrét tapasztalatokon alapuló, tevékenységek során végzett megfigyelésekre, melyeket a tanórai műhelymunka mellett, tanulmányi sétákon, kirándulásokon valamint az egyhetes erdei iskolai programon  végeztetjük. Ezért a témakörök sorában első helyen áll a megismerési módszerek alapozása mely a tananyag teljes körére vonatkozik, tehát valamennyi témakört átfogva folyamatosan valósítható meg.

Tantervünk elkészítésekor figyelembe vettük a többi tantárggyal adódó koncentrációs lehetőségeket.

Az áttekinthetőség érdekében a tananyag koncentrikus bővülését, valamint a tantervi témakörök tartalmát táblázatba szerkesztettük. Külön fejezetet szántunk a tanulmányi séták, kirándulások, erdei iskolák lehetőségeinek bemutatására. Ezen az oldalon egy-egy, már megvalósított program tervezetének részletét láthatják a kollégák. Terveink szerint időközönként újabb és újabb ötletekkel frissítjük majd ezt az oldalt is.

További oldalak