Környezetismeret/Tanterv

Az Alsós tanítói portálból

< Környezetismeret(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
Aktuális változat (2016. május 23., 17:00) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2669 szerkesztésének visszaállítása.)
 
1. sor: 1. sor:
-
== SZERKESZTÉS ALATT ==
+
<p><span class=idezet>Helyi tantervünk</span> összeállításakor
 +
elsődleges célként tartottuk szem előtt az <span class=dvv>elemi
 +
természettudományos nevelést valamint a felső tagozatos természettudományos
 +
ismeretszerzés előkészítését</span>. Fontosnak éreztük, hogy tanulóinkat a
 +
természeti környezet és lakóhelyük védelmére késztessük, tehát <span class=idezet>
 +
környezettudatos-, környezetérzékeny szemléletüket</span> formáljuk,
 +
fejlesszük. </p>
 +
 
 +
<p>Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az elemi ismeretszerzés <span class=dvv>
 +
konkrét cselekvésbe ágyazódjék és a természet, a lakóhely valóságára
 +
épüljön</span>. Az új ismeretek megszerzéséhez, rögzítéséhez, alkalmazásához
 +
szükséges <span class=dvv>képességeket tevékenységek útján</span>, folyamatos
 +
gyakorlással fejlesztjük.</p>
 +
 
 +
<p>Módszereinkben fontos szerepet szánunk a konkrét
 +
tapasztalatokon alapuló, <span class=dvv>tevékenységek során végzett
 +
megfigyelésekre</span>, melyeket a <span class=idezet>tanórai műhelymunka </span>mellett,
 +
<span class=idezet>tanulmányi sétákon, kirándulásokon</span> valamint az
 +
egyhetes <span class=idezet>erdei iskolai programon </span> végeztetjük. Ezért
 +
a témakörök sorában első helyen áll a <span class=idezet>megismerési módszerek
 +
alapozása</span> mely a tananyag teljes körére vonatkozik, tehát valamennyi
 +
témakört átfogva folyamatosan valósítható meg.</p>
 +
 
 +
<p>Tantervünk elkészítésekor figyelembe vettük a <span class=dvv>
 +
többi tantárggyal adódó koncentrációs lehetőségeket.</span></p>
 +
 
 +
<p>Az áttekinthetőség érdekében <span class=idezet>a tananyag
 +
koncentrikus bővülését</span>, valamint <span class=idezet>a tantervi témakörök
 +
tartalmát</span> táblázatba szerkesztettük. Külön fejezetet szántunk a
 +
tanulmányi séták, kirándulások, erdei iskolák lehetőségeinek bemutatására. Ezen
 +
az oldalon egy-egy, már megvalósított program tervezetének részletét láthatják
 +
a kollégák. Terveink szerint időközönként újabb és újabb ötletekkel frissítjük
 +
majd ezt az oldalt is.</p>
 +
 
 +
[[/*]]

Aktuális változat

Helyi tantervünk összeállításakor elsődleges célként tartottuk szem előtt az elemi természettudományos nevelést valamint a felső tagozatos természettudományos ismeretszerzés előkészítését. Fontosnak éreztük, hogy tanulóinkat a természeti környezet és lakóhelyük védelmére késztessük, tehát környezettudatos-, környezetérzékeny szemléletüket formáljuk, fejlesszük.

Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az elemi ismeretszerzés konkrét cselekvésbe ágyazódjék és a természet, a lakóhely valóságára épüljön. Az új ismeretek megszerzéséhez, rögzítéséhez, alkalmazásához szükséges képességeket tevékenységek útján, folyamatos gyakorlással fejlesztjük.

Módszereinkben fontos szerepet szánunk a konkrét tapasztalatokon alapuló, tevékenységek során végzett megfigyelésekre, melyeket a tanórai műhelymunka mellett, tanulmányi sétákon, kirándulásokon valamint az egyhetes erdei iskolai programon  végeztetjük. Ezért a témakörök sorában első helyen áll a megismerési módszerek alapozása mely a tananyag teljes körére vonatkozik, tehát valamennyi témakört átfogva folyamatosan valósítható meg.

Tantervünk elkészítésekor figyelembe vettük a többi tantárggyal adódó koncentrációs lehetőségeket.

Az áttekinthetőség érdekében a tananyag koncentrikus bővülését, valamint a tantervi témakörök tartalmát táblázatba szerkesztettük. Külön fejezetet szántunk a tanulmányi séták, kirándulások, erdei iskolák lehetőségeinek bemutatására. Ezen az oldalon egy-egy, már megvalósított program tervezetének részletét láthatják a kollégák. Terveink szerint időközönként újabb és újabb ötletekkel frissítjük majd ezt az oldalt is.

További oldalak