Matematika/Módszertani alapelvek/Egységes és széles alapozás

Az Alsós tanítói portálból

Mint az eredeti módszer leglényegesebb eleme, fontos alapelvünk, hogy egységes és széles alapozást nyújtsunk a matematika tanulásához. Matematikát akarunk tanítani, nemcsak egy részét, a számtant. A gyerekeknek gondolkodásuk fejlődéséhez erre van szükségük. Programunkban minden fontos téma helyet kap: halmazok, logika, függvények, sorozatok, kombinatorika, valószínűség, statisztika, geometria, mérések. Központi szerepe van a szám- és műveletfogalmak kialakításának, a különféle számolási eljárások kimunkálásának, begyakorlásának, és a témák többsége ehhez illeszkedik. Néhány tantervi téma, például a geometria, kombinatorika, valószínűség önálló fejezetként jelenik meg a tanulás folyamatában, a velük való foglalkozás szerepe elsősorban a szemléletformálás, tapasztalatgyűjtés. Nem is jelenik meg a követelményrendszerben az első két évfolyamban. Nem osztályozzuk a témával kapcsolatos tevékenységet. Ellenőrizzük, mert hasznos, ha meggyőződünk róla, hogy a gyerek érti, látja, tapasztalta.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.