Matematika/Módszertani alapelvek/Cselekvő tapasztalatszerzés

Az Alsós tanítói portálból

Legfontosabb módszertani alapelvünk a valóságon alapuló, cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló tanulás.

Cselekvő tapasztalatszerzés: Igékkel is jól kifejezhető, amit a kisgyerek a matematikaórákon végez. Kirak, megfog, megszámlál, letakar, kimér, lemér, megtölt, kitapogat, lép, épít. A mi óráink kulcsszava: Próbáld ki te is! Ügyelünk arra, hogy a cselekvést ne csak rajzoltatással és színeztetéssel oldjuk meg, mert az már egy bizonyos fajta absztrakció. A konkrét tárgyi tevékenységekből interiorizálódnak a gondolkodási műveletek. A kisgyerek a saját gondolati tevékenységét a maga elé vetített tárgyi tevékenységben tudatosíthatja, értheti meg.  Azt szeretnénk, ha az ismeretszerző kisgyereknek jól használható emléke, képe lenne minden fontos matematikai fogalomról, aminek felidézése egyrészt segítené a feladatmegoldásban, másrészt lehetővé tenné az új fogalmak ráépülését.

Image:cikk_4_image001.jpg

A laphoz nem tartoznak aloldalak.