Matematika/Módszertani alapelvek/Életkori sajátosságok figyelembevétele

Az Alsós tanítói portálból

Nemcsak módszertani, hanem pedagógiai elvünk is a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevétele.Ismernünk kell a 6-12 éves korosztály testi és szellemi képességeit, készségeit, fel kell mérnünk meglévő ismereteit, szókincsét, tudnunk kell figyelmének időtartamáról, terjedelméről. Mindvégig tiszteletben kell tartanunk a gyermek személyiségét. El kell fogadnunk, a gyermeki személyiségfejlődés egyedi sajátosságait. Minden kisgyereket a saját szintjén kell fejleszteni. Éppen ezért: a tanítás fő módszere a tevékenykedtetés és nem a magyarázat.

Fontos a sokféle érzékelés bevonása a tanítási folyamatba.

Image:cikk_7_image001.jpg

 Gyakori tevékenységváltással igazodunk a kisgyermek figyelmének sajátosságaihoz.45 percig nem tud odafigyelni a kisgyerek bármilyen érdekes legyen is a téma vagy tevékenység. Figyelme terjedelme max. 10-15 perc elsős korában, s negyedikesen - tíz évesen is csak 18-20 percig képes kitartó figyelemre.

Okos fejlesztő, konstruktív játékokkal biztosítjuk a játékosságot. A kisgyermek lételeme a játék, de ez igazi játék és nem babusgatás vagy gügyögés.

A gyermekek számára érthető nyelvhasználatot fontosnak tartjuk. Olyan szavakat, amelyeket nem érthet, nem használunk. Nem mondjuk, halmaz – helyette csoportról, kupacról beszélünk. Nem mondjuk a 6 évesnek, hogy reláció – helyette mutasson a magasabbra, a hosszabbra, világosabb hajúra, stb.


További oldalak