Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Akkreditált tanfolyamaink/Akkreditált tanfolyam - Vonások és fogások

Az Alsós tanítói portálból

Vonások és fogások — az írástanítás komplex megközelítése

2009/10

Cím:

Vonások és fogások — az írástanítás komplex megközelítése

Meghirdeto:

Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

OM 274/181/2004.

Azonosító szám:

OM 274/181/2004.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelok, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelos: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Tel.: 210 10 31/251, e-mail: agineni55@gmail.com

Helyszín: Fazekas Mihály Fovárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Elso foglalkozás idopontja:

Utolsó foglalkozás idopontja:

8.00 - 11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 35000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

1. A program részletes leírása:

A tanfolyamon a hallgatók az általános iskola kezdő szakaszában folyó írástanítás módszereivel ismerkedhetnek meg. Bemutatjuk az első osztály előkészítő időszakától a negyedik osztály végéig, az eszköz jellegű írás használatáig folyó fejlesztési folyamatot. Kiemelten foglalkozunk a képességfejlesztés módjaival. Sorra vesszük a térbeli és síkbeli tájékozódáshoz szükséges gyakorlatokat, a relációs szókincs biztos megalapozásának módját, a betűk, betűelemek írását lehetővé tevő finommozgás aprólékos fejlesztését. Mindezt sokféle, - a hétköznapi életben használt – egyszerű eszközökkel való tevékenykedéssel végezzük. Az első osztály tananyagából a betűelemek, majd a kisbetűk és nagybetűk írását, valamint ezek kapcsolásait mutatjuk be. A második osztályról szóló rész fő feladatai a betűcsoportok szerinti betűgyakorlás, a szavak és mondatok írása. A harmadik osztályos blokk a lendületes írás kialakításához szükséges eljárásmódok, illetve az egyéni kézírás kialakulásának elősegítéséről szól. A negyedik osztályos pedig az eszközként használt írással és az íráshasználat különböző területeivel foglalkozik. A tanfolyamon sort kerítünk az írás szöveges értékelésével kapcsolatos feladataink megbeszélésére is. A tanfolyamon a hallgatók bemutatóórákon és előadásokon ismerkedhetnek a fő témák elméletével és gyakorlatával. A konzultáción nemcsak megbeszélésre, közös gondolkodásra , hanem egyéni tanácsadásra is lehetőség nyílik.

.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök: