Figyelem a gondos hangképzésre, beszédlégzésre

Az Alsós tanítói portálból

Beszédfejlesztési gyakorlatok 1. osztályban

Az alapozó időszak célja a gyerekek ismereteinek, képességeinek megismerése, megfigyelése. Különösen fontos a megfigyelés. A különböző eseményképek, tankönyvi képek egyik lehetősége, hogy a tanulóink egyéni elbeszéléseiről, spontán beszédtevékenységéről képet kapjunk, hogy kinek milyen a szókincse, milyen a kifejezőkészsége; Mennyire emlékszik vissza pontosan a múltban történt eseményekre, hogyan tudja ezt a megfelelő relációs szavakkal kifejezni. Van-e beszédhibája? Vannak- e hangcserék, torzítások stb.? Milyen a beszédtempója? Hangja tisztán csengő vagy rekedtes? Ugyanilyen domináns, hogy célzott feladathelyzetben is megfigyeljük tanítványainkat. Vagyis a tanító konkrét kérdéseket tesz fel és arra egyenként várja a tanulók válaszát. A beszéd grammatikai rendezettségét szinte állandóan figyelemmel kell kísérnünk. Segítségünkre lehet egy magnó vagy diktafon amire felvehetjük a gyerekek beszédét. Hallgassuk meg közösen, fedeztessük fel együtt az osztállyal az esetleges hibákat, de úgy, hogy az a gyerek fejlődését, fejlesztését eredményezze, semmiképpen ne gátolja a továbbiakbn. Ha úgy ítéljük meg, hogy az osztályunk nem elég „érett” erre a feladatra, akkor csak a magunk munkájának megkönnyítésére használjuk a diktafont és ne hallgassuk vissza a gyerekekkel. Vezessünk a gyerekekről egy „egyéni fejlődési lapot”, ami nagyban segíthet a szöveges értékelés elkészítésénél, a további fejlesztési lépések kijelölésénél.