Az írás jelrendszerének elsajátítása, s az ehhez szükséges képességek fejlesztése

Az Alsós tanítói portálból

Az írástanulás kezdeti szakaszában a következő képességeket kell fejlesztenünk:

- formafelismerés, formaemlékezet ( formakövető mozgások, vázolások)

- vizuális emlékezetfejlesztés

- vizuális érzékelés, észlelés

- figyelem, szerialitás

- térben való tájékozódás irányok közötti biztos eligazodás( bal, jobb, lenn, fenn, között, alá, fölé )

- helyes testtartás

- a kéz izmait erősítő és lazító játékos tornagyakorlatok

- íráshoz szükséges mozgáskoordináció fejlesztése ( gyurmázás, gyöngyfűzés, rajzolás, színezés)

- megfelelő írószertarás- használat, füzettartás

- laza csuklómozgás beidegzése

- folyamatos kézcsúsztatás gyakorlása

- lendületes vonalvezetés

- írófelületen való tájékozódás


Szempontok a finommotorika, grafomotorika, téri-testi tájékozódás, vizuális képességek megfigyeléséhez:

- Mennyire használja koordináltan a kezét?

- Igényel-e segítséget öltözködésnél?

- Tud-e ollót, étkezéseknél evőeszközt helyesen használni?

- Általános-e, hogy elejt, felborít tárgyakat?

- Milyen a ceruzafogása?

- Hogyan gazdálkodik a papíron lévő hellyel?

- Milyen a vonalvezetése?

- Ismeri-e a testrészeit?

- Tájékozódik-e saját testén?

- Megérti-e az utasításokat?

- Helyesen differenciálja-e az irányokat?

- Jól állapítja meg az irányokat önmagához képest?

- Konzekvensen tartja-e a balról jobbra való haladást?

- Érti-e az oszlop, sor fogalmát?

- Megfelelően értelmezi, alkalmazza-e a névutókat?

- Képes-e folyamatosan vezetni a ceruzáját?

- Tudja-e követni az előrajzolt vonalat? stb.


Szem-kéz koordináció fejlesztése


• konstrukciós játékok alkalmazása- pl. legó • különböző alakok vagy nyomatok színezése • ollóval meghatározott alakokat vágjanak • a papír- ceruza munkát az vezeti be, ha a gyerekeknek egyre keskenyebbé váló „ösvényeken” kell végigvezetniük ceruzájukat, majd egyre ritkuló pontokat kell összekötni ahhoz, hogy vonalat képezhessenek.

Kéz és ujjtorna

• csukló és ujjrázás lazán

• ökölbe szorítás, gyors ujjnyújtás tenyérfeszítéssel

• ujjak egyenkénti hajlítgatása ( bemutatkozás)

• dobolás ujjbeggyel az asztallapon (esőcsepp utánzása)

• ujjbegyek egymáshoz támasztása, feszítése, nyomogatás nyújtott ujjakkal

• pöckölés minden ujjal, mindkét kézzel

• ujjak masszírozása

• ujjkörzés mindkét irányban

• két-két ujjbegy összeérintése kör formálásával

Felhasznált irodalom: Szászné Csikós Klára- Varga Katalin: Segítőkészség