Megfigyelő képesség

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(Tevékenységek, játékok)
(Tevékenységek, játékok)
40. sor: 40. sor:
Visszafordulnak, s felváltva megneveznek egy-egy változást. Minden észlelt változás 1 pontot ér.
Visszafordulnak, s felváltva megneveznek egy-egy változást. Minden észlelt változás 1 pontot ér.
Az a csapat győz, amelyik több pontot szedett össze.
Az a csapat győz, amelyik több pontot szedett össze.
 +
 +
Megkérjük a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy zseblámpát.Világít? Miért? Miért nem? Mi hiányzik róla, hogy működőképes legyen? Ezután a kezükbe adunk egy igazi zseblámpát. Figyeljék meg, majd ajzolják le!

2008. január 31., 19:31 változat

A megfigyelés

A megfigyelés valaminek a tudatos észlelése. Hatékony fejlesztéséhez tudatosan tervezett, mindennapos tréningre van szükség. Egy-egy tevékenység vagy játék csak néhány percet vesz igénybe. A fejlesztés színtere lehet bármelyik tanóra, nemcsak a matematikaóra, de a napközi vagy az egyéni és kiscsoportos foglalkozások is alkalmasak. Minden tanulónak szüksége van a megfigyelő képessége fejlesztésére. Ám differenciált, az egyéni igényekre tekintettel lévő fejlesztést tervezzünk. A megfigyelésbe az összes érzékszerv bevonható.

Tevékenységek, játékok

  • Ízérzékelés, szaglás fejlesztése

Bekötött szemmel játszunk. Gyümölcsleveket préselünk, és a bekötött szemű gyereknek íze alapján fel kell ismernie, hogy melyik gyümölcs levét ízleli! Fontos a felismert íz megnevezése!

Gyümölcsdarabokat kell bekötött szemmel megízlelni és felismerni. Szintén fontos az íz megnevezése. Illata alapján kell felismerni a gyümölcsöt!

  • Hangok megfigyelése

Nyitott ablaknál egy percig néma csendben figyelik a gyerekek a kintről beszűrődő hangokat. Ki tud több hangot megkülönböztetni? Mi történt odakint? – szituáció felismertetése

  • A tapintás bevonása a megfigyelésbe

Kört alakítanak a gyerekek, kezüket hátratéve. Hátuk mögött tapintással vizsgálják a kezükbe tett vadgesztenyét. Minden gyerek egy tulajdonságot mond róla. Ismételni nem szabad. Lehet passzolni.

  • Mozgás

A gyerekek körben járnak. A kör közepén a hunyó. Mondókát mondunk: "Az erdőben jártunk-keltünk, egy gyereket elvesztettünk. Mondd meg …, mondd meg nekünk, ki az aki nincsen velünk!" A kör megáll, a hunyó befogja a szemét. Valakit, megérint a játékvezető, s az elbújik. "Mondd meg gyorsan, Ki nincs velünk!" – kiáltják a gyerekek. A hunyó körülnéz, s megnevezi a hiányzót. A hiányzó lesz a hunyó, s folytatódik a játék.

  • Részletes megfigyelésre ösztönző játékok

Kép:Borsó.jpeg


Két csapatot alakítunk. A két csapat felsorakozik egymással szemben és kölcsönösen megfigyelik egymást. Megpróbálnak mindent megjegyezni. Hátat fordítanak egymásnak, s mindenki megváltoztat magán egy valamit. Visszafordulnak, s felváltva megneveznek egy-egy változást. Minden észlelt változás 1 pontot ér. Az a csapat győz, amelyik több pontot szedett össze.

Megkérjük a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy zseblámpát.Világít? Miért? Miért nem? Mi hiányzik róla, hogy működőképes legyen? Ezután a kezükbe adunk egy igazi zseblámpát. Figyeljék meg, majd ajzolják le!