Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Összefüggések, szöveges feladatok/Szöveges feladatok

Az Alsós tanítói portálból

A (1 revision(s))
Aktuális változat (2007. december 19., 21:52) (szerkesztés) (visszavonás)
 
8. sor: 8. sor:
<p class=normal>megválasztásával megoldani.</p>
<p class=normal>megválasztásával megoldani.</p>
-
<p class=normal>            A Tanterv (Budapest 2000.) Fejlesztési
+
<p class=normal> A Tanterv (Budapest 2000.) Fejlesztési
követelményeiben így határozza meg teendőinket: „A problémamegoldó gondolkodás
követelményeiben így határozza meg teendőinket: „A problémamegoldó gondolkodás
fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges megfogalmazását,
fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges megfogalmazását,

Aktuális változat

A szöveges feladatok helyes megoldása mindenkor fontos követelménye matematikatanításunknak. Az általános iskola első osztályától az érettségi vizsgáig fokmérője is az elsajátított ismereteknek. Hiába számolnak jól, végzik el hibátlanul a különböző matematikai műveleteket tanulóink, ha nem tudják szintetizálni, alkalmazni meglévő ismereteiket, s nem képesek a különböző matematikai problémákat helyes gondolkodási stratégiák

megválasztásával megoldani.

A Tanterv (Budapest 2000.) Fejlesztési követelményeiben így határozza meg teendőinket: „A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges megfogalmazását, modellezését alkalmazzuk.

A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat. A beszédértésre épül és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása.”

 

Tovább

Szerepe

Meghatározás

Fajtái

A megoldás szakaszai

Módszertani ajánlások

Feladatgyűjtemény

További oldalak