Az írás jelrendszerének elsajátítása, s az ehhez szükséges képességek fejlesztése

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(Új oldal, tartalma: „'''Az írástanulás kezdeti szakaszában a következő képességeket kell fejlesztenünk:''' - formafelismerés, formaemlékezet ( formakövető mozgások, vázolások)...”)
16. sor: 16. sor:
-
Szempontok a finommotorika, grafomotorika, téri-testi tájékozódás, vizuális képességek megfigyeléséhez:
+
''Szempontok a finommotorika, grafomotorika, téri-testi tájékozódás, vizuális képességek megfigyeléséhez:''
- Mennyire használja koordináltan a kezét?
- Mennyire használja koordináltan a kezét?
 +
- Igényel-e segítséget öltözködésnél?
- Igényel-e segítséget öltözködésnél?
 +
- Tud-e ollót, étkezéseknél evőeszközt helyesen használni?
- Tud-e ollót, étkezéseknél evőeszközt helyesen használni?
 +
- Általános-e, hogy elejt, felborít tárgyakat?
- Általános-e, hogy elejt, felborít tárgyakat?
 +
- Milyen a ceruzafogása?
- Milyen a ceruzafogása?
 +
- Hogyan gazdálkodik a papíron lévő hellyel?
- Hogyan gazdálkodik a papíron lévő hellyel?
 +
- Milyen a vonalvezetése?
- Milyen a vonalvezetése?
 +
- Ismeri-e a testrészeit?
- Ismeri-e a testrészeit?
 +
- Tájékozódik-e saját testén?
- Tájékozódik-e saját testén?
 +
- Megérti-e az utasításokat?
- Megérti-e az utasításokat?
 +
- Helyesen differenciálja-e az irányokat?
- Helyesen differenciálja-e az irányokat?
 +
- Jól állapítja meg az irányokat önmagához képest?
- Jól állapítja meg az irányokat önmagához képest?
 +
- Konzekvensen tartja-e a balról jobbra való haladást?
- Konzekvensen tartja-e a balról jobbra való haladást?
 +
- Érti-e az oszlop, sor fogalmát?
- Érti-e az oszlop, sor fogalmát?
 +
- Megfelelően értelmezi, alkalmazza-e a névutókat?
- Megfelelően értelmezi, alkalmazza-e a névutókat?
 +
- Képes-e folyamatosan vezetni a ceruzáját?
- Képes-e folyamatosan vezetni a ceruzáját?
 +
- Tudja-e követni az előrajzolt vonalat? stb.
- Tudja-e követni az előrajzolt vonalat? stb.
-
Szem-kéz koordináció fejlesztése
+
 
 +
''Szem-kéz koordináció fejlesztése''
 +
 
• konstrukciós játékok alkalmazása- pl. legó
• konstrukciós játékok alkalmazása- pl. legó
• különböző alakok vagy nyomatok színezése
• különböző alakok vagy nyomatok színezése
42. sor: 60. sor:
• a papír- ceruza munkát az vezeti be, ha a gyerekeknek egyre keskenyebbé váló „ösvényeken” kell végigvezetniük ceruzájukat, majd egyre ritkuló pontokat kell összekötni ahhoz, hogy vonalat képezhessenek.
• a papír- ceruza munkát az vezeti be, ha a gyerekeknek egyre keskenyebbé váló „ösvényeken” kell végigvezetniük ceruzájukat, majd egyre ritkuló pontokat kell összekötni ahhoz, hogy vonalat képezhessenek.
-
Kéz és ujjtorna
+
''Kéz és ujjtorna''
• csukló és ujjrázás lazán
• csukló és ujjrázás lazán
 +
• ökölbe szorítás, gyors ujjnyújtás tenyérfeszítéssel
• ökölbe szorítás, gyors ujjnyújtás tenyérfeszítéssel
 +
• ujjak egyenkénti hajlítgatása ( bemutatkozás)
• ujjak egyenkénti hajlítgatása ( bemutatkozás)
 +
• dobolás ujjbeggyel az asztallapon (esőcsepp utánzása)
• dobolás ujjbeggyel az asztallapon (esőcsepp utánzása)
 +
• ujjbegyek egymáshoz támasztása, feszítése, nyomogatás nyújtott ujjakkal
• ujjbegyek egymáshoz támasztása, feszítése, nyomogatás nyújtott ujjakkal
 +
• pöckölés minden ujjal, mindkét kézzel
• pöckölés minden ujjal, mindkét kézzel
 +
• ujjak masszírozása
• ujjak masszírozása
 +
• ujjkörzés mindkét irányban
• ujjkörzés mindkét irányban
 +
• két-két ujjbegy összeérintése kör formálásával
• két-két ujjbegy összeérintése kör formálásával
Felhasznált irodalom: Szászné Csikós Klára- Varga Katalin: Segítőkészség
Felhasznált irodalom: Szászné Csikós Klára- Varga Katalin: Segítőkészség

2008. június 17., 12:34 változat

Az írástanulás kezdeti szakaszában a következő képességeket kell fejlesztenünk:

- formafelismerés, formaemlékezet ( formakövető mozgások, vázolások) - vizuális emlékezetfejlesztés - vizuális érzékelés, észlelés - figyelem, szerialitás - térben való tájékozódás irányok közötti biztos eligazodás( bal, jobb, lenn, fenn, között, alá, fölé ) - helyes testtartás - a kéz izmait erősítő és lazító játékos tornagyakorlatok - íráshoz szükséges mozgáskoordináció fejlesztése ( gyurmázás, gyöngyfűzés, rajzolás, színezés) - megfelelő írószertarás- használat, füzettartás - laza csuklómozgás beidegzése - folyamatos kézcsúsztatás gyakorlása - lendületes vonalvezetés - írófelületen való tájékozódás


Szempontok a finommotorika, grafomotorika, téri-testi tájékozódás, vizuális képességek megfigyeléséhez:

- Mennyire használja koordináltan a kezét?

- Igényel-e segítséget öltözködésnél?

- Tud-e ollót, étkezéseknél evőeszközt helyesen használni?

- Általános-e, hogy elejt, felborít tárgyakat?

- Milyen a ceruzafogása?

- Hogyan gazdálkodik a papíron lévő hellyel?

- Milyen a vonalvezetése?

- Ismeri-e a testrészeit?

- Tájékozódik-e saját testén?

- Megérti-e az utasításokat?

- Helyesen differenciálja-e az irányokat?

- Jól állapítja meg az irányokat önmagához képest?

- Konzekvensen tartja-e a balról jobbra való haladást?

- Érti-e az oszlop, sor fogalmát?

- Megfelelően értelmezi, alkalmazza-e a névutókat?

- Képes-e folyamatosan vezetni a ceruzáját?

- Tudja-e követni az előrajzolt vonalat? stb.


Szem-kéz koordináció fejlesztése

• konstrukciós játékok alkalmazása- pl. legó • különböző alakok vagy nyomatok színezése • ollóval meghatározott alakokat vágjanak • a papír- ceruza munkát az vezeti be, ha a gyerekeknek egyre keskenyebbé váló „ösvényeken” kell végigvezetniük ceruzájukat, majd egyre ritkuló pontokat kell összekötni ahhoz, hogy vonalat képezhessenek.

Kéz és ujjtorna • csukló és ujjrázás lazán

• ökölbe szorítás, gyors ujjnyújtás tenyérfeszítéssel

• ujjak egyenkénti hajlítgatása ( bemutatkozás)

• dobolás ujjbeggyel az asztallapon (esőcsepp utánzása)

• ujjbegyek egymáshoz támasztása, feszítése, nyomogatás nyújtott ujjakkal

• pöckölés minden ujjal, mindkét kézzel

• ujjak masszírozása

• ujjkörzés mindkét irányban

• két-két ujjbegy összeérintése kör formálásával

Felhasznált irodalom: Szászné Csikós Klára- Varga Katalin: Segítőkészség