Matematikai szövegértő képesség

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
Aktuális változat (2012. augusztus 14., 17:35) (szerkesztés) (visszavonás)
 
(2 közbeeső változat nincs mutatva)
8. sor: 8. sor:
Minden olyan szöveget, amely matematikai problémára utal, matematikai szövegnek tekintünk. A kisiskolások a következő típusú szóban vagy írásban adott matematikai szövegekkel találkoznak:
Minden olyan szöveget, amely matematikai problémára utal, matematikai szövegnek tekintünk. A kisiskolások a következő típusú szóban vagy írásban adott matematikai szövegekkel találkoznak:
-
feladatutasítás,
+
- feladatutasítás,
-
matematikai magyarázószöveg,
+
- matematikai magyarázószöveg,
-
szöveges feladat (melynek megoldása számtani, logikai vagy geometriai műveletet igényel, de a szöveg nem nevezi meg az adott műveletet),
+
- szöveges feladat (melynek megoldása számtani, logikai vagy geometriai műveletet igényel, de a szöveg nem nevezi meg az adott műveletet),
-
összetett szövegek (a fentiek kombinációja.
+
- összetett szövegek (a fentiek kombinációja).

Aktuális változat

A matematikai magyarázó szövegek megközelítéséről

9-10 éves korban kezdjük felkészíteni tanítványainkat arra, hogy matematikával kapcsolatos szöveg értelmes olvasásával is szerezhető később matematikai ismeret. Ahhoz, hogy ezeket a szövegeket megértsék a gyerekek, fokozottan szükség van a cselekvő tapasztalatszerzésre, mert csak akkor tudják elképzelni és értelmezni az olvasottakat, ha van megfelelő tevékenységben gyökerező emlékképük arról, amiről olvasnak. A matematikai ismerettartalmú szövegek megértéséhez elengedhetetlenek a képolvasások és ábraértelmezések.

A matematikai szövegekről

Minden olyan szöveget, amely matematikai problémára utal, matematikai szövegnek tekintünk. A kisiskolások a következő típusú szóban vagy írásban adott matematikai szövegekkel találkoznak:

- feladatutasítás,

- matematikai magyarázószöveg,

- szöveges feladat (melynek megoldása számtani, logikai vagy geometriai műveletet igényel, de a szöveg nem nevezi meg az adott műveletet),

- összetett szövegek (a fentiek kombinációja).