Matematika/Tanterv/Valószínűség, statisztika/Valószínűség/Célunk a téma tanításával

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Miért foglalkozunk mégis a témával?

Célunk a témakör tanításával, hogy

 

fejlesszük, formáljuk a gyerekek szemléletét a valóság eseményeiről. Vannak biztosan bekövetkező események, és vannak olyanok, amelyeknek bekövetkeztét nem lehet előre biztosan és pontosan megjósolni


 

Tapasztalatokat akarunk adni arra nézve, hogy a véletlen események kö-zött vannak valószínűb-bek (inkább bekövetke-zők), és kevésbé valószí-nűek</p> </td>

 <p> </p>
 <p>Fejleszteni kívánjuk őket a  

megfigyelésben, hogy rendszeresebb, tudato-sabb

 megfigyelésre legye-nek képesek. Ennek érdekében segítjük őket a
 tapasztalatok összegyűj-tésében, az adatok keze-lésében, lejegyzésében,
 ábrázolásában, okosabbá tenni őket a leolvasásban, értelmezésben, értéke-lésben.</p>
 <p> </p>
 </td>
</tr>

</table>

<p>Sok alkalmat szervezünk élmények és tapasztalatok gyűjtésére. Sejtéseket fogalmazunk meg a kísérletek adatainak megfigyelése alapján, de nem adunk magyarázatokat, nem fűzünk elméletet a feladatokhoz. Tartjuk magunkat alapelveinkhez: A témát a hosszú, elnyújtott tapasztalatszerzés részeként, a teljesség igénye nélkül tanítjuk. Érdeklődésünk kísérletekre korlátozódik, melyek azt figyelik, hogy adott esemény bekövetkezik-e vagy nem. Milyen szerepet játszik a véletlen az esemény bekövetkezésében, illetve be nem következésében? Sok egyszerű játékkal kapcsolatban végzünk megfigyeléseket, abból a célból, hogy megjósoljuk a nyerésre vagy vesztésre való esélyünket. Gondolkodunk azon, hogy milyen szabályok bevezetésével, követésével lehet a nyerési esélyeket növelni. </p>

<p>Nem minősítjük a gyermek teljesítményét, hanem gondot fordítunk arra, hogy bevonjuk a közös foglalatosságba abból a célból, hogy minél több tapasztalatot szerezzen.</p> A laphoz nem tartoznak aloldalak.