Matematika/Tanterv/Valószínűség, statisztika/Statisztika tartalma/A statisztika téma tartalma az egyes évfolyamokon

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

1. osztály

Statisztikai adatokat gyűjtünk a húszas számkörben. Eljátszással, kirakással készítünk egyszerű grafikonokat. Adatokat hasonlítunk össze: több, kevesebb ugyanannyi. Igaz, téves mondatokat

Egészítünk ki, gyűjtünk az egyszerű grafikonokról. Közös tevékenységgel megkezdjük a szemléletfor-málást.

2. osztály


Statisztikai adatokat gyűjtünk a százas számkörben. Egyszerű grafikonokat készítünk kirakással, rajzzal is. Adatokat hasonlítunk össze: több, kevesebb ugyanannyi. Összefüggéseket olvasunk le kész grafikonokról. Igaz, téves mondatokat gyűjtünk egyszerű grafikonról. Közös tevékenységgel szemléletet formálunk.

3. osztály


Keressük az adatokat  magunk körül, leolvasások, értelmezéseket végzünk (az animáció az oldal alján található). Keressük a jellemzőt, az átlagot. Egyszerű következtetéseket vonunk le. Mi magunk is létrehozunk statisztikai ábrákat. S mindenek előtt sok közös, érdekes, élvezetes tevékenységgel szemléletet formálunk.

4. osztály


A negyedik osztályban továbbra is szemléletformáló szándékkal közelítünk a statisztikai témához. Folytatjuk az adatkezelést. Megfigyeléseket végzünk, s regisztráljuk a megfigyelések eredményeit. Sokféleképpen ábrázoljuk a gyűjtött adatokat, s az értékekről leolvasásokat végzünk, összefüggéseket fedezünk föl. Előfeltevéseink igazolását vagy cáfolatát keressük a nyert, és regisztrált adatokban. Egyre gyakrabban tekintünk ki az osztályterem, az iskola világából. Felhasználjuk a statisztikai évkönyvek tízévesek számára érthető adatait. Az újságokból is meríthetünk, de csak olyan témához nyúlhatunk, amely érdekli a gyermeket, vagy valamilyen valóságos kapcsolata van vele.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.