Matematika/Tanterv/Valószínűség, statisztika/Statisztika tartalma

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A matematikai statisztika a matematikának az az ága, amely szoros kapcsolatban van a valósággal. Az élet és a tudomány szinte minden területén használjuk. A statisztika adatgyűjtéssel, regisztrálással, az adatok feldolgozásával, és azokból való következtetéssel, megállapítások megalkotásával foglalkozik.</p> <p>Már igen kicsi korban találkoznak vele a gyerekek, újságokban, tévében látják, hallják, de az óvodai, iskolai életben is gyakorta tapasztalják, hogy számba vesszük például a fiúkat, lányokat. Furcsa rajzokkal találkoznak az orvosi vizsgálatoknál is. Felkelti kíváncsiságukat a látvány, s akkor is kérdeznének, ha ez nem lenne tananyag. </p>

Célunk módszereket adni

<p class=lista>adatok gyűjtésére</p>

<p class=lista>a gyűjtött adatok lejegyzésére (strigulázás, táblázat)</p>

<p class=lista>adatok rendezésére (pl. időrendi sorrend, nagyság szerint)</p>

<p class=lista>adatok ábrázolására</p>

<p class=lista>a gyűjtött adatok leolvasására, értékelésére</p>

<p>Minden évfolyamon előkerül a téma újra, meg újra élményszerűen szervezett órákon gazdag tartalommal.</p>

További oldalak