Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Számfogalom - a számfogalom tapasztalati alapjai/A számkör, a számkörbővítés

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

Számfogalomalakítás

A számkör, a számkörbővítés

Számhalmaz helyett gyakran mondjuk azt, hogy "számkör". Valamilyen számok körében ugyanazt jelenti, mint "ezen számhalmazon" olvashatjuk Varga Tamás tollából. Számkörbővítést végzünk az alsóban, amikor például már nem százig számolunk, hanem ezerig vagy tízezerig 1, azaz ha bővebbre vesszük azon számok halmazát, amelyekről tanulunk, amelyekkel kapcsolatban számfogalmat alakítunk. Ilyen értelemben számkörbővítésnek tekinthető az is, amikor a gyerekek a törtszámokkal, negatív számokkal ismerkednek.

A számfogalomalakítás tapasztalati alapjai

Az alsó tagozat osztályaiban természetes számokat, valamint negatív egész számokat és pozitív törtszámokat ismernek meg a gyerekek.

Természetes számok

0, 1, 2, a halmazok számosságából következően jól értelmezhetők a
gyerekek számára. A természetes szám fogalma párhuzamosan két tapasztalati alapon épül: egyfelől darabszámként ismerkednek a gyerekek a számokkal, másfelől mérőszám-tartalommal.

A pozitív egész számok: 1, 2, 3, A számegyenesen való lépegetéssel jutnak el a negatív számokhoz, és a részekre osztás vezet el a törtszámok hoz. Kétfélét ismer meg a kisgyerek: a tört alakú, de értéke szerint egész számot: 4/2=2, és a tört alakú, tört értékű számot: 4/5. Ezeket negyedik osztályban már tört alakban fel is írjuk. Csak majd ötödik osztályban fogják a törtszámot mint két szám hányadosát vizsgálni.

Természetes számok:

Számfogalomalakítás az 1. osztályban

Számfogalomalakítás a 2. osztályban

Számfogalomalakítás a 3. osztályban

Számfogalomalakítás a 4. osztályban

Törtek

Negatív számok

Varga Tamás: Matematika lexikon Matematikatanároknak, szülőknek, matematikát tanulóknak Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.

További oldalak