Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Számfogalom - a számfogalom tapasztalati alapjai

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A gyermek számfogalma

- hétköznapi és matematikai értelemben vett számfogalom -

Sok szülő boldogan újságolja, hogy iskolába készülődő gyermeke 100-ig is tud számolni. A számjegyek elsorjázása, számjelük felismerése nem jelent még tartalmi ismeretet ("Az a 6-os busz."). A szülői ház, sajnos néha még az óvoda is, számképeket, számjeleket tanít írni, olvasni, s úgy gondolja, hogy ezzel megtanította a gyerekeknek a számokat. Holott semmi vagy vajmi kevés fogalma van így a gyermeknek a számokról. Ahogy az elsős kisgyerek szívesen dicsekszik, a nagyobbak is büszkék arra, hogy sokáig el tudnak számlálni. Lehet, hogy például a kis harmadikos könnyedén kiolvas 1000-nél nagyobb számot is, de valóságos tapasztalat nem húzódik meg e mögött. Nem tudja elképzelni, hogy betűkből mennyi lehet 520 vagy 1115. Mennyi ez pénzben, vásárlóértékben? Mekkora kupac rizsszemből vagy kukoricaszemből? Röviden: nincs számérzet, számfogalom a számok neve, azaz a kimondott szavak mögött. Hallási élmény, a számolás ritmusa még nem nevezhető számfogalomnak . A biztos számfogalom pontos számérzetet, a számok egymáshoz való viszonyának és a számok tulajdonságainak alapos ismeretét jelenti.

Fontos a számokat valóságtartalommal megtölteni. A környezet, a család, az óvoda, az iskola akkor tesz jót a kisgyereknek, ha gazdag tárgyi környezetet biztosít számára, ahol a kisgyerek játszhat az edényekkel, segíthet teríteni, összehasonlíthatja a mama varródobozából a gombokat, nyírhat, vághat, gyurmázhat, öntögethet, megfigyelheti az öltözködés sorrendjét, stb. Az iskolában az előkészítő időszakban fel kell térképeznünk, milyen mértékben részesültek ebből a gyerekek eddig. Fontos feladatunk folyamatosan biztosítani a gazdag tárgyi környezetet, a tapasztalási, lehetőséget, s tudatosan alakítani a gyermekek számfogalmát.

További oldalak