Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Műveletek

Az Alsós tanítói portálból

< Matematika | Tanterv | Számtan, algebra, sorozatok, függvények
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 10., 23:37 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

A műveletek körébe az alábbiak tartoznak:

számokkal végzett műveleteket (köztük találjuk az alapműveleteket) – összeadás, kivonás, osztás, szorzás, hatványozás és megfordításai

vektorokkal végzett műveleteket (pl.: vektorok összeadása, kivonása, stb.)

halmazokkal végzett műveleteket (pl.: halmazok egyesítése, metszet, stb.)

logikai műveleteket, melyek állításokhoz rendelnek hozzá állításokat, (pl.: állítás, tagadás, logikai és, vagy, stb.)

Ebben a fejezetben a számokkal végzett műveletekettárgyaljuk. Köztük is csak az alapműveletekre térünk ki, mert ezek a legfontosabbak az első négy esztendőben. Ez nem jelenti azt, hogy nem végzünk tapasztalatszerző, szemléletalapozó munkát más műveletek körében. Foglalkozunk például a hatványozás előkészítésével nagyon is alaposan a konkrét tapasztalatszerzés szintjén. Halmaz- és logikai műveleteket is végzünk, de ezek tárgyalása más fejezetek témája lesz.

Az alapműveleteket kétváltozós függvényekénthatározhatjuk meg. (két  számból - bemenő érték -  egyet csinálnak – ez a kijövő adat, a keletkező függvényérték)

Image:cikk_28_image001.gif

Műveleti jelekként használjuk az összeadás (+), kivonás (-), szorzás (·) és osztás (:, /) jeleket szokásosan, de megmutatjuk a gyerekeknek, hogy a szorzást szokták jelölni x jellel is, valamint  a számológépeken az osztás jele  ez a jel: ÷ . Erre az általános tájékozottság miatt van szükség.

A műveletekkel kapcsolatos tevékenységünk fontos része a műveletek értelmezése, a műveleti tulajdonságok megismerése és a műveletvégzés alkalmazása jó színvonalon (a követelmény részletesen megszabja évfolyamonként). Az első három évfolyamon a hangsúly a műveletek értelmezésén van. Minden műveletet újraértelmezünk, amikor nagyobb számkörbe lépünk. Például az összeadás háromféle értelmezését tanítjuk első osztályban a húszas számkörben . A második osztályban újraértelmezzük a százas, harmadikban az ezres számkörben. Így járunk el a többi művelettel is, mivel nem várható el, hogy a kisgyerek önállóan megtegye ezt tanítói segítség nélkül.  A negyedik osztályban a műveletek ismétlésénél újra előkerülnek az értelmezések, de ezek most már kisebb hangsúlyt kapnak, mint az eddigiekben A negyedik osztályra már érett műveletfogalommal számolhatunk, s ez a követelményben is megjelenik. Lezárjuk a természetes számok körében a négy alapművelet értelmezését. Nem jelenthet már problémát a kisgyereknek az egy művelettel megoldható feladatok értelmezése és számtan nyelven való felírása és megoldása. Hangsúlyosabban foglalkozunk a két vagy több művelet különféle, - zárójelekkel kifejezett – sorrendben való megoldásával illetve az ilyen szöveges problémák megoldásával. (Műveleti sorrend)

A műveleti tulajdonságokkal kapcsolatos megfigyelések és azok megismétlése, kiterjesztése a nagyobb számkörre hasonlóképpen történik, mint az értelmezések esetében.

További oldalak