Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Összefüggések, szöveges feladatok/Szöveges feladatok/Módszertani ajánlás

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Találkozzanak a gyerekek az órákon sokféle szöveges feladattal! Legyen köztük hiányos adatú és felesleges adattal rendelkező is! Legyen olyan, amelyikben nincs kérdés vagy felesleges kérdés van, legyen olyan, amelyben az adatokat a tanulóknak kell gyűjteni. Fogadjuk el a többféle megoldást! Elemezzük a hibás megoldásokat! Legyen természetes a tévedés! Soha ne követeljük olyan feladatok hibátlan megoldását, amelyekkel még nem találkozhatott a kisgyerek!

 

Új típusfeladat tanítása 3. osztályban

 

A következő feladatsorban nemcsak a konkrét kirakás felhasználását figyelhetjük meg, hanem azt is, hogyan vezetünk be új típusú feladatot a gyerekeknek négy lépésben. A harmadik osztályban előkerülő új típusú szöveges feladat megoldását azokra a tapasztalatokra építjük, melyeket a második osztályban szerzett a kisgyerek.

Lépések:

1. kirakással kis számokkal megfigyeljük az igazságos osztozkodást

2. kis számkörben tapasztalatot szerzünk másfajta osztozkodásról

3. százas számkörben modellezzük a problémát valósághűen majd arányos kicsinyítéssel

4. önállóan oldanak meg feladatot

1.

Peti igazságosan osztotta el 12 szem cukrát négyük között. Hány szem cukor jutott egy-egy gyereknek?

Lényeges kérdések:

- Hány gyerek kap a cukorból?

- Mit értünk „igazságos” osztozkodások?

Vegyél elő 12 korongot! Végezd el az osztozkodást!

- Hány egyenlő részre osztottad a 12-t?

O O  O

 

O O O

 

O O O

 

O O O

1 rész

 

 

 

 

 

 

12/4

 

     12/4

 

   12/4

 

12/4

(Ez igazságos osztozkodás. Úgy végzi a kisgyerek, hogy mindenkinek egy-egy szemet ad, majd újra, és újra ezt teszi, míg el nem fogy a cukor.)

2.

Robi úgy osztotta el 12 szem cukrát Annával, hogy magának háromszor annyit adott.

Ki hány szemet kaphatott?

Lényeges kérdések:

- Hány gyerek kapott a cukorból?

- Hogyan végezték el az osztozkodást?

(Ez nem igazságos osztozkodás, mégis azon alapul. Ha egyet kap Anna, akkor háromszor annyit, azaz hármat kap Robi. Egy részt kap Anna, három részt Robi. Ez összesen négy rész.).

- Hány egyenlő részre osztottad?

 

A gyerekek kirakják korongokkal:

 

O O O

O O O  O O O  O O O

 

 

1 rész

3 rész

12/4

12/4 x3

 

- Hány részt kapott azt egyik?

- Hány részt a másik?

 

Az előbbi 2 feladattal előkészítettünk egy harmadik osztályos típusfeladatot.

3.

A róka és a farkas elosztott egy 60 cm-es kolbászt. A ravasz róka magának háromszor akkorát adott, mint a farkasnak.

Mekkora kolbász jutott a rókának?

Mennyit kapott a farkas?

Kirakás lehet egy zsinegen való ábrázolás is. Ez már elvontabb, mert mennyiségeket feleltet meg adott távolságnak. Maga a hajtogatás menete sugallja a megoldást. A szöveg értelmezése után megállapítjuk, hogy az egész madzag a kolbászt ábrázolja. Miután megállapítjuk a szükséges részek számát, hajtogatással megkeressük a két állatnak jutó kolbászrészt.

A méretarányos ábrázolás 60 cm-es papírszalagon hajtogatással történhet. (Ez a konkrét kirakás szintje.)

 

- Legyen ez a kolbász. Hogyan osztanád el a róka helyében?

 

 

 

 

 

farkasé

 

rókáé

 

 

- Ki hány részt kapott?

 1 részt kapott a farkas, háromszor annyit, azaz három részt a róka. Négy egyenlő rész van. Meghajtogatás után a farkas és róka részét bemutatjuk. Elvágjuk ollóval, majd hajtogatással ellenőrizzük, hogy a rókáé valóban háromszor akkora, mint a farkasé.

 

Készítsünk rajzot a táblán! Eredeti méretarányos rajzot készítünk a táblára fektetett papírszalag segítségével. Ez már szakaszos ábrázolás.

 

Ezután szakaszos ábrát készítünk a füzetben kicsinyítéssel. 6 cm-es szakasz felvétele után  négy egyenlő részre felosztunk (felezéssel, majd a felek felezésével). Végül a feliratozás következik.

 

Kép:Cikk 46 image001.gif

 

1 rész               3 rész

farkasé             rókáé

 

60/4=         60/4x3=

 

 Írjuk le számtannyelven!  A szakaszos ábra kínálta megoldás átírása következik számokká és jelekké.

Végül jöhet a kiszámítás. 60cm /4=15 cm, ez a farkasé.

                             60 cm/4x3=45 cm a rókáé.

Ellenőrzés: 15 cm-nek háromszorosa a 45 cm. A farkasénál háromszor hosszabb a rókáé. Együtt a 15 cm és 45 cm 60 cm. 

 

4.

A már megismert típusfeladatot önállóan alkalmazhatják a gyerekek egy újabb feladaton.

 

Gondoltam két számot. Az egyik ötször akkora, mint a másik. A két szám összege 300. Melyik a két gondolt szám?

A laphoz nem tartoznak aloldalak.