Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Összefüggések, szöveges feladatok/Szöveges feladatok/A szöveges feladatok meghatározása

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Szöveges feladat – melynek megoldása számtani, logikai halmazműveletet vagy geometriai műveletet igényel, de nem nevezi meg az adott műveletet. Röviden olyan matematikai probléma, melyet szavakkal adunk meg, és valamilyen művelettel oldunk meg. Nem minden adatokat tartalmazó szöveg szöveges feladat.

A szöveges feladat lehet szóban adott vagy írásban közölt. Lényegesen könnyebb a szóban adott feladat megértése, nemcsak mert az olvasási nehézségeket kikerüljük, hanem azért is könnyebb, mert a tanító a feladat közlésekor olyan hanglejtéssel, hangsúllyal beszél, mellyel önkéntelenül is kiemeli a lényeget, segítve ezzel az értelmezést. Kezdetben több szóbeli feladatot kapnak a tanulók. Harmadik-negyedik osztályban gyakrabban adjuk írásban a feladatokat.

További oldalak