Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Összefüggések, szöveges feladatok/Szöveges feladatok/A megoldás szakaszai/Modell alkozása/Szöveges feladatok modellezése eljátszással, kirakással, rajzzal

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Szöveges feladat modellezése eljátszással 

 

1. osztály

 

A tanító néni a táblához 3 kislányt és kettővel több kisfiút hívott ki.

Hány kisgyerek ment ki a táblához?

 

Küldjünk ki három kislányt a táblához, majd kérdezzük meg, hány fiút kell elindítanunk.

Az eredmény maga a látvány. Mondják el a történetet számtannyelven is.

 

 

2. osztály

 

Lacika a barátaival kártyázott. 32 lapot osztott szét a játékosok között.

Mindenki 8 lapot kapott.

Hány barátot hívott el Lacika kártyázni?

 

Magyar kártya készlettel vagy gyerekkártyával vagy 32 kártya alakú lappal eljátszható a történet.

Érdemes a bennfoglalást úgy eljátszani, hogy 8 lapot leszámolnak, odaadják egy gyereknek, aztán ismét és ismét 8-at, egészen addig, amíg el nem fogynak a lapok.

Fontos, hogy a szöveghez hűen négyfelé végezzék el a szétosztást, de figyeljenek fel arra, hogy a kérdés kikre vonatkozik!

 


 3. osztály

 

Egy kosárban öt alma van. Az almákat úgy kell elosztani öt ember között, hogy mindenki kapjon egy almát, és a kosárban is maradjon egy alma.

 

Szóban adjuk a szöveget, majd az alábbi lépéseket követjük:

1. szöveg meghallgatása

2. szöveg felidéztetése

3. feltételek összegyűjtése –kiemeljük a fontos feltételeket: 5 alma van, nem nő, nem csökken a számuk. 5 ember van, sem több, sem kevesebb nem lesz. Mindenki kap almát. A kosárban is lennie kell egy almának.

4. Próbáljuk meg eljátszani! Kihívunk 5 tanulót, 5 alma, 1 kosár kell még. Gyerekekkel feltétlenül igazi almával játsszuk el, mert könnyen elfelejtik a játék közben az eredeti problémát. Ilyenkor újra, és újra felidéztetjük a feladatot és a feltételeket. A felidézésben segít a konkrét tárgy.

A látszólag könnyű feladat nagyon meggondolkodtatja a gyerekeket. Szabad gondolkodást igényel a feladatmegoldás, mert a szokványos szétosztás: kiveszem, adok egyet, kiveszem, adok egyet nem vezet eredményre, hiszen a végén a kosár üresen marad. El kell rugaszkodnia ettől a gondolkodástól, s az utolsó személynek kosarastól kell adnia az almát.

 

Szöveges feladat modellezése kirakással

 

1. osztály

 

Édesanya 20 palacsintát sütött ebédre. Apu 6 palacsintát evett, Tibike 5-öt, Évike 4-et, anyu 3-at.

Maradt-e palacsinta estére?

Korongokkal kirakható a feladat. Konkrét elvétellel megoldható. 

A kérdésre elegendő az igen válasz is, de természetesen érdemes a Mennyi maradt? kérdésre is válaszolni.

 

 

2. osztály

 

Ancsi pénztárcájában egy húszas, egy ötvenes és egy tízes van. Nóriéban ennek a tizedét találtam.

Mennyi pénze van Nórinak?

Mennyi pénze van összesen a gyerekeknek?

 

A játékpénzekkel való kirakás jó szemlélteti a feladatot. Segíthetjük a tized elképzelését, ha a tízest tíz egyenlő részre osztjuk tíz darab egyforintossal.

 

 

Szöveges feladat modellezése rajzzal

 

1. osztály

 

Rozika 5 éves, 3 évvel idősebb, mint Sárika.

Hány éves Sárika?

 

A szöveg fordított szövegezésű. Segíti az elképzelést a rajz, a nyíllal való jelölés.

 

| | | | |

idősebb

Image:cikk_40_image001.gif

| |

          Rozika    Sárika

 

A vonalak helyett konkrétabb az évek számát jelölő születésnapi gyertyaszálakat megrajzolni.

 

 

2. osztály

 

Mindegyik táskámban van két zseb. Mindegyik zsebemben van három zacskó, mindegyik zacskóban két csoki. Három táskám van.

Mennyi a csokim?

 

Érdemes a rajzolást a csokikkal kezdeni, amik köré odarajzolhatják a zacskókat, majd azok köré a zsebeket, végül pedig a táskát. Lesz olyan kisgyerek, akinek elegendő egy táskát lerajzolni, mert „látja”, hogy ennek kell a háromszorosát elképzelnie. Természetesen a legtöbb kisgyereknek arra van szüksége, hogy a teljes történetet lerajzolja.

 

4. osztály

 

Egy teherautóra 50 láda fér. Hány teherautóra fér el 620 láda? Készíts rajzot!

٭ C. Neményi Eszter feladata

A feladatutasításban már legyen késztetés a modellezésre! Esetleg a modellfajtát is megadhatjuk kezdetben, mint a fenti feladatban, ahol rajzolásra szólítunk fel.

Az 1 autón 50 láda van, 2 autón kétszer ötven láda gondolatsoron elindulva rajzolhatnak a gyerekek. Nagyon hasznos engedni, hogy az összes szükséges autót lerajzolják a gyerekek, mert az utolsó autó nem lesz tele, de szükség van rá, mert különben a maradékot nem szállítjuk el.

Tehát Image:cikk_40_image002.gif stilizált képe          Image:cikk_40_image003.gif

használatával gyors ábrázolásra képesek a gyerekek.

   

Image:cikk_40_image004.gif

 

Ezután számegyenesen is ábrázoljuk:

 

Image:cikk_40_image005.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image007.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image006.gif

Image:cikk_40_image008.gif

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

0

50

100

150

200

250

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 

Ötvenesével lépegetünk, mert ennyi láda kerül egy autóra, majd összeszámláljuk a lépéseket. Minden lépés egy teherautó. Az utolsó lépésnél nem kell 50-et lépnünk, mert csak 20 ládát kell felrakni. De a megkezdett teherautóra is szükség van. Ez a számegyenesről is nagyon jól leolvasható.

 

Számfeladatot írunk a feladatról:

620:50=12 és még 1  teherautó kell, mert marad 20 láda, és azt is el kell szállítani.

 

A megoldást ellenőrizzük.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.