Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Összefüggések, szöveges feladatok/Szöveges feladatok/A megoldás szakaszai/Modell alkozása

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

- eljátszás, kirakás, rajz

- elvontabb ábrázolás:  diagram, grafikon, területes ábrázolás, szakaszos ábrázolás

- számfeladat, nyitott mondat, függvény ábrázolás

- Több számfeladat, több nyitott mondat vagy vegyes modell - összetett szöveges feladat esetén

További oldalak