Matematika/Tanterv/Számtan, algebra, sorozatok, függvények/Összefüggések, szöveges feladatok/Szöveges feladatok

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A szöveges feladatok helyes megoldása mindenkor fontos követelménye matematikatanításunknak. Az általános iskola első osztályától az érettségi vizsgáig fokmérője is az elsajátított ismereteknek. Hiába számolnak jól, végzik el hibátlanul a különböző matematikai műveleteket tanulóink, ha nem tudják szintetizálni, alkalmazni meglévő ismereteiket, s nem képesek a különböző matematikai problémákat helyes gondolkodási stratégiák

megválasztásával megoldani.

            A Tanterv (Budapest 2000.) Fejlesztési követelményeiben így határozza meg teendőinket: „A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges megfogalmazását, modellezését alkalmazzuk.

A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat. A beszédértésre épül és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti kapcsolatok felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk át a számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak, következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása.”

 

Tovább

Szerepe

Meghatározás

Fajtái

A megoldás szakaszai

Módszertani ajánlások

Feladatgyűjtemény

További oldalak