Matematika/Tanterv/Geometria, mérés/A geometriatanítás célja/A tananyag/Példák a feldolgozásra - 3. osztály

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

3. osztály

Tananyag: Sokszögek. Alkotások eljátszással, nyírással, rajzzal. Tulajdonságok felismerése

I. Sokszögek a fogalom elmélyítése

Keress közös tulajdonságokat! 3 pár síkidom megfigyeltetése

Image:cikk_52_image001.gif

Melyik az a tulajdonság, amelyik mind a hatra igaz? Keress közös tulajdonságokat!

Egyenesek határolják. Az ilyen síkidomok: SOKSZÖGEK (Táblára kerül a cím: Sokszögek)

II. Sokszögek alkotása - eljátszással

2-3 méteres összekötött madzag segítségével alakítsunk ki háromszöget!

(A gyerekek alkotják a szögeket, s kifeszülő madzag az oldalakat. Könnyen elmozdítható, egyik alakzatból a másikba átvihető. Beugrás nem hozható létre. Megpróbálnak a gyerekek a madzagon kívülre bújni, de így sem tudnak ilyet kialakítani. Nagyon szemléletes.)

Hány gyerek kell hozzá?

Csak ilyen alakú lehet?

Még milyet tudsz létrehozni? Állítsd be  a gyerekeket!

Olyat is tudsz, amelyiken behúzódás, beugrás van?

Image:cikk_52_image002.gif

Alakítsunk ki négyszögeket is!

Hány gyereke jöjjön ki?

Csak ilyen alakú lehet?

Olyat is tudunk, amelyen beugrás van?

Image:cikk_52_image003.gif

A) Most ötszögeket alakítsunk ki!

Hány gyerekkel?

Legyen rajta beugrás!

Image:cikk_52_image004.gif

Videó: Ötszögek előállítása eljátszással

Sokszögek előállítása - nyírással és rajzzal

Kockás füzetlapon dolgoznak a gyerekek. Tenyérnyi nagyságú sokszögeket alkotnak vonalzóval és ceruzával. Egy csoport kockás füzetlapból ollóval a megadott szempont szerinti sokszögeket vág ki.

Tankönyv 117/a, 117/b és117/c feladatai

Image:cikk_52_image005.jpg

Ezután 3 tanuló együtt dolgozik az a, b, és c, feladat szempontja által megalkotott sokszögekkel. Az előállított sokszögek megfigyelése után döntsék el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy nem

A sokszögeket minden oldalról vonalak határolják.

A sokszögek oldalai egyenesek.

Egy-egy sokszögnek több szöge van, mint ahány oldala.

A sokszögeknek ugyanannyi szögük van, mint ahány oldaluk.

A közös munkát megbeszélés követi. Egy-egy állítás igaz vagy téves voltát saját sokszögeik egyikén bemutathatják.

III. Fordított barkohbát játszhatunk az óra végén.

Gondoltam egy tulajdonságra. Sokszögekkel kérdezhetsz. Igennel vagy nemmel felelek. Találd ki, mely tulajdonságra gondoltam!

Image:cikk_52_image006.gif

A gondolt tulajdonság: Nincsen rajta beugrás.

C.Neményi-Wéber: Matematika 3. osztályosok számára

A laphoz nem tartoznak aloldalak.