Matematika/Tanterv/Geometria, mérés/A geometriatanítás célja/A tananyag/Példák a feldolgozásra - 2. osztály

Az Alsós tanítói portálból

< Matematika | Tanterv | Geometria, mérés | A geometriatanítás célja | A tananyag
Admin (Talk | Szerkesztései) 2007. december 9., 00:04 kori változata
(eltér) ‹Régebbi változat | legfrissebb változat (eltér) | Újabb változat› (eltér)

Tartalomjegyzék

A feldolgozás egy lehetséges változata

2. osztály

Építések témában testek lapjainak számbavétele. A lap fogalmának alapozása. Téglatestek egyéb tulajdonságai

I. Építmény megfigyeltetése, építőelemek összeválogatása

Image:cikk_51_image001.gif

6 családi gyufaskatulyából testet építünk. Ezután színes papírral bevonjuk lapjait, hogy a gyerekek ne lássák a dobozokat. Tálcán különböző testeket teszünk eléjük. Ezek építőelemek. Melyiket használhattam fel az építéskor?

A gyerekek elmondják ötleteiket, s indokolják, miért éppen arra az elemre esett a választásuk.

Keress a saját eszközeid között olyan építőelemet, amilyenből én építettem! Téglatest megnevezése.

II. Lapok megfigyeltetése

Image:cikk_51_image002.gif

Lapok körülrajzolása

Én betapétáztam az enyémet. (Blue-Tack-kel rögzíthetjük a színes lapokat, így később könnyen eltávolíthatók a gyufaskatulyáról.)

 Te is készíts hozzá színes papírból bovonót!

Az eljárás bemutatása írásvetítőn: Rajzold körül a lapokat! Én így kezdeném…

A gyerekek postairónnal vagy filctollal dolgozhatnak.

Vitát kezdeményezünk: Te hány lapot rajzoltál? (2-3 munkát kirakunk a táblára) A gyerekek elmondják, szerintük hány lap kell. Lesz olyan kisgyerek, aki két vagy három lapot tud lerajzolni. Lesznek, akik mind a hat lapját megtalálja. Akad köztük olyan is, aki azt állítja, elég három lapot lerajzolni, és azokból 2-2 darabot kivágni. Mindenkit hallgassunk meg! Engedjük vitázni a gyerekeket! Ne a tanítót mondja ki a vitában a döntő szót! Vegyük kézbe a tanító színes papírral bevont példányát, és számláltassuk meg a lapokat! Ne elégedjünk meg csak a lapok leszámlálásával, hanem „vetkőztessük le” a gyufásdobozt! Minden egyes lapját tegyük a táblára, s ott számláljuk össze, s állapítsuk meg, hogy 6 lapja van.

Válogatás

Keressünk a tálcán olyan testeket, amelyeknek ugyanennyi, azaz 6 lapja van!

Minden választást kövessen a lapok leszámlálása.

(Házi feladatként is azt kérjük a gyerekektől, hogy gyűjtsenek, hozzanak ilyen testeket.)

III. Építések

Építs a színesrudakból lakótelepet! Mindegyik ház téglatest alakú legyen! Egy-egy ház csupa egyforma téglából épüljön! Én ilyet építettem:  világoskék rudakból épített testet mutatunk a gyerekeknek.

Image:cikk_51_image003.gif

Építés közben segítő instrukciókat adunk a gyerekeknek. Legyen köztük nagy toronyház is! Építs kockaházat is! Így biztosíthatjuk, hogy változatosabb megoldások szülessenek.

Ellenőrzés a lapok leszámlálásával. Hogyan ellenőrizhetjük, hogy mindenki jól tervezte-e meg a házait?

Tudnál ilyen házakat építeni a nagy gyufásdobozokból is?

IV. Lap fogalmának elmélyítése

Az óra elején bemutatott építményt mutatjuk meg újra a gyerekeknek, de most a színes fedőlapok nélkül. Megkérjük őket, hogy ők is építsék meg a kis méretű gyufaskatulyákból az építményt. Blue-Tack-kel rögzíthetjük egymáshoz a dobozokat.  A lakótelepünkön ez lehet az iskola.

Tapétázzuk be a falait, hogy vidám és színes legyen az épület!

Segíts, hogy szabjuk ki a tapétát! Először a legnagyobb felületet akarjuk letapétázni.

Hol kezdjük a munkát?

Van még ugyanilyen fala az iskolának?

Mit gondolsz, melyik falnál lesz a legnehezebb dolgunk? Miért?

Számláljuk össze, hány lapot kell kivágni!

Munka közben a mintaépítmény egy-egy lapját előre kivágott különféle színű papírral lefedem. Amikor elkészültünk valamennyi lap lefedésével, összeszámláljuk a lapokat.

A tevékenység során tisztázódik, hogy egy felület alkot egy lapot. A ráfektetés, körülrajzolás, az egész tenyérrel való végigsimítás ezt jól érzékelteti. Ilyen lapokhoz is jutunk:

Image:cikk_51_image004.gif

Fontos tapasztalat ez a gyermek számára.

Szorgalmi feladat lehet, hogy délután a napköziben tapétázzák le a saját iskolájukat.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.