Matematika/Támasz/A napközis nevelők feljesztő munkája/Tanulásírányítás/Tanulási technikák

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tanulási techniká nak nevezzük azokat a tanulást segítő eszközöket, szokásokat, konkrét feladatmegoldó rutinokat, melyeket az alsó tagozaton lépésről lépésre, következetesen megtanítunk, melyek segítségével negyedik évvégére hatékony tanulási stratégia alakulhat ki.

 

Osztályonként a matematika tantárgyhoz kapcsolódó szokások és tanulási technikák.

 

1. osztály:

- a füzetvezetés szabályai

- az eszközök célszerű elhelyezése

- az önellenőrzés szokásának kialakítása

- a számolási készség napi fejlesztése.

2. osztály:

- az első osztályban kialakított szokások további fenntartása

- szöveges feladat megoldási menete

- szorzótábla napi gyakorlása

- fejben számolás gyakorlása.

3. osztály:

- előbbieket fenntartva

- írásbeli műveletek algoritmusa / becslés, megfelelő kiszámolási sorrend, ellenőrzés /

4. osztály:

- előbbieket fenntartva

- ebben az osztályban kiemelt figyelmet fordítunk a különböző feladatokban a rutinszerzésére, a pontos és ellenőrzött feladat megoldásra.

 

 

Tartalomjegyzék

A szóbeli-írásbeli sorrend

 

     Mint tudjuk, a kisgyermekek nagy része csak az írásbelit tartja feladatnak. Törekednünk kell első osztálytól fogva arra, hogy megértésék, sokszor egy feladathoz kapcsolódó szöveg vagy szabály nagyban segít a konkrét feladat hibátlan megoldásában.

 

 

A szabály tanulás technikája

 

- Háromszor olvasd el a szabályt!

- Takard el!

- Próbáld magadnak felmondani!

- Ha nem sikerült ismételd meg a lépéseket.

 

Image:cikk_84_image001.jpg

 

 

Algoritmusok, megoldási sémák

 

A matematikában nagyon sok olyan típusú feladat van, melyet egy bizonyos algoritmus szerint meg lehet oldani. Ilyenek például bizonyos szöveges feladatok.

A szöveges feladat megoldási menete, algoritmusa:

1. Figyelmesen olvasd el a feladatot!

2. Gyűjtsd ki az adatokat! /Készíts rajzot! /

3. Írd le a nyitott mondatot.

4. /Írásban / számold ki!

5. Ellenőrizd!! / Írásban! /

6. Írj egy mondatban választ!

Image:cikk_84_image002.jpg

 

Az ismert számolási technikák állandó gyakorlása: fejbeszámolás, szorzótábla, sorozatok, stb.

 

Pl.:

Első osztály

Láncszerűen sorozat alkotás. Egy kisgyerek elkezdi, hogy
2,4,6,…szólítja a társát, aki szintén mond három elemet és így tovább.

Második osztály

A 3-as szorzótábla gyakorlása. Labdát dobnak egymásnak miközben
mondják egymásután a hármas szorzótáblát. Később össze-vissza kérdezgetik azt, akinek a labdát dobják.

Harmadik osztály

Fejben számolás gyakorlása. A nevelő mond egy egyszerű
összeadást, ehhez a következő gyereknek mindig 10-zet vagy 15-öt kell hozzáadnia fejben és csak az eredményt mondani. Aki hibázik zálogot ad és a tanulás végén valamilyen játékos feladattal visszaszerezheti.

Negyedik osztály

Oszthatósági szabály gyakorlása. Labdát dob a nevelő és a
kisgyerek csak olyan számokat mondhat melyek kettővel és hárommal is oszthatók.

 

Állandó önellenőrzés

 

Minden tantárgynál, de főként a matematikában fontos. Meg kell tanítanunk a gyerekeket, hogy ellenőrizzék magukat. Minden lehetséges műveletet a feladat közben is ellenőrizni kell.

A szabadidőben logikai játékok, rejtvények, fejtörők használata. Lásd: irodalom jegyzék. / Ez a gondolkodási képesség fejlesztéséhez is jó. /

A laphoz nem tartoznak aloldalak.