Matematika/Támasz/A napközis nevelők feljesztő munkája/Szabadidő/Matematikához kapcsolódó tevékenységek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Kis képek gyűjtése, ami lehetőséget ad különböző csoportosításokra.

Felhasznált anyagok

- Csomagolópapír

- Csoki papír

- Polcszegélyek, stb.

- Logikai lapokból minta tervezése.

 

Egér játék, az összeadás gyakorlásához:

Játékosok különböző színű ceruzát vesznek a kezükbe, és dobnak. A dobás után, a számokkal jelölt egerek közül a játékos a dobás értékének megfelelőt keres, és a választott színre színezi, azaz elfogja. Ha minden egér elfogyott a játékosok összeadják az általuk összeadott egerek értékét. Az nyer, aki a legnagyobb számot kapja.

 

Image:cikk_92_image001.jpg

 

Gyufa:

Minden résztvevőnek 12 gyufaszálat osztunk. Ezektől kell megszabadulniuk úgy, hogy ahányast dobnak kockával, annyi szálat kell a bal szomszédnak átadni. Ha több a pont, mint a kézben tartott gyufaszálak száma, egy olyan dobáseredményre kell várni, ami egyezik a gyufák számával. Az győz, akinél elsőként elfogyott a gyufa. Az nyer, akinek lesz mit vinnie.

 

Feladat:

Számoljatok ki az asztalra 40 darab gyufaszálat. Két játékos felváltva vegyen el belőle. A szabály az, hogy kettőnél kevesebbet, de ötnél többet nem szabad egyszerre elvenni. Az nyer, akinek az utolsó szálakat sikerül felvenni.

 

Olympic játék:

A játék 25db karikából és egy tartó elemből áll. A karikák 5 különböző színben, és színenként 1-5-ig számozással készültek. A rendezés szabálya: egyidejűleg kettő, vagy három karika vihető át egyik oszlopról a másikra. A karikák kiinduló helyzete: egy-egy oszlopra az azonos színű karikát helyezzük el. A megoldást az jelenti, ha minden oszlopon valamennyi színből 1-1 karikát helyezünk el, a rendezés szabályai alapján. A játékot egyedül is lehet játszani. Ha valaki elkészült a házi feladatával, jó elfoglaltságot kínál számára ez a játék,  és a még tanuló gyerekeket sem zavarja. Ha többen játszanak, mindenki előtt van egy játék, és akkor időre megy a rendezés.

 

 

Logikai játék készítése:

Az osztályról olyan egyéni fényképeket készítünk, amelyen mindenki különböző ruhában van. Olyan kérdéseket kell feltenni a játékvezetőnek, amelyre igen vagy nem lehet a válasz. Az a győztes, aki kitalálja, hogy kire gondolt a játékvezető.

 

Csillag:

Öten játsszák. Mindenki felírja egy nagyobb lapra a dobókocka számait. Sorban dobnak. A dobott érték számát a játékos kihúzza a saját számai oszlopából. Az győz, aki elsőként ér a számcsillag közepébe. Tehát valamennyi számát áthúzta. Feltéve, hogy időközben a jobb oldali szomszédja nem írt fel neki egy újabb számot. Ehhez joga van a szomszédnak abban az esetben, ha olyan számot dobott, amelyik mind a saját, mind a baloldali társa papírján áthúzásra került.

 

Szerencse háza:

/Játék két dobókockával/

Mindenki két kockával dobhat egyszerre. Az eredményeket össze kell adni, ha valaki három pontot ér el, korongját a hármas mezőre teheti. Ha azon a mezőn már van egy korong, akkor azt elteheti. A hetes számú mező a „mennyegzői terem”. Ide csak befizetni lehet, de a „hozományból” elvenni tilos! Itt csak gyűlik a korong. Ha a dobás értéke kettő, akkor szerencsés a játékos, mert a tábla minden korongját elviheti. Kivételt képeznek a hetes mezőn levő korongok, mert ezeket, csak a császár viheti el. A „császár” az, aki 12 pontot ért el. Akinek minden korongja elfogyott, az vesztes lesz.

 

 </td>

<p class=normal>12

 </td>

</tr>
<p class=normal>9


7


11

 </td>

<p class=normal>8

 </td>

</tr>
<p class=normal>5


6


10

 </td>

<p class=normal>4

 </td>

</tr>
<p class=normal>1


2


3


 

Deltajáték:

A görög gyerekek kedvenc játéka. Az ábrát a földre lerajzoljuk, a teremben ragasztószalaggal határoljuk a játékteret. Ezután mindenki 5-5 szem diót (golyót) kap, amelyet egy adott távolságból úgy gurít el egymás után, hogy lehetőleg a megrajzolt ábrán álljanak meg. Annyi új diót kap a játékos, ahányat az eltalált mező száma mutat. A játéktér egy nagy háromszög, ami vízszintes vonalakkal három részre van osztva. Az alsó mező egy diót, a középső kettőt, a következő hármat ér. Az a dió, amelyik kigurul az ábrán túlra, elveszett. Mindenki kedve szerint nehezítheti a játékot. Guríthatják a diókat fél lábon állva, bekötött szemmel.

 

Turi Kiss Ágnes: Játék a térformákkal

Calibra Kiadó. 1994.

 

Ez a könyv játékosan közelít a térgeometriához. Ahhoz, hogy élményszerű tapasztalatokat adjunk, nem kell más, mint olló és ragasztó.

 

      D.G – né Vajk Ildikó, Nagy Dóra Veronika

Geometriai oktató játékkönyv

Novotrade Rt. Budapest

 

Testekből érdekes dolgokat varázsolhatunk. A gyerekek kreativitása nem fog cserbenhagyni minket. Az elkészült figurákkal lehet játszani, magyar órákon szereplői lehetnek az olvasott  meséknek.

 

Kép:

 

M.C. Escher Kaleidociklusok

Boris Schattscheider – Wallace Walker

 

Kalósz (szép)+eidosz(alak)+küklopsz(gyűrű)

M.C. Escher (1898-1972) holland művész, aki grafikáiban ügyesen rejtett el meglepetéseket. A klasszikus és a modern geometriával különleges hatást ért el. A könyvben található geometriai formák titkaira akkor bukkan rá az olvasó, ha a síkban fekvő modelleket elkészíti és megpróbál vele játszani. Az alsós tananyaghoz elsősorban a kocka összeállítását ajánlom. A test felületét hiánytalanul betöltik a halak, a körök és a vonalak összhangja. Akváriumot is készíthetünk ezekből a kockákból.

 

Kockahajtogatás:

Az átlókat meghajtogatom és kinyitom.

A két szemben lévő oldalt középre hajtom,

Kinyitom és átlósan a négyzet sarkait az első hajtásvonalig behajtom. Így hajtom középre.

A háromszögek alá a szemben lévő sarkot odahajtom. Most a két háromszög pontosan egymáshoz ér.

A másik oldalon újból megismételjük a műveletet.

Az elkészült forma két végén háromszöget látunk, ezeket hátrahajtjuk. Hat egyforma elemet kell készíteni, amit össze kell illeszteni. Három ilyen elem összeállítása egy új alakzatot ad.

 

Kép:

 

Kockahajtogatás:

Egy papírcsíkból 8 db kiskockát varázsolhatunk, aminek lényege, hogy kedvünk szerint mozgathatjuk őket. Jó egyéni játék!

 

Videó

 

Labirintus:

Több rejtvényben találkozunk labirintussal. Magunk is készíthetünk egy nagy labirintust. Utakat rajzolhatunk, amelyek keresztezik egymást. Ez a pálya lehet a fogócska területe. Kirándulás keretében meglátogathatjuk Fóton a kukorica labirintust, a kereszteződésekben érdekes feladatok várnak az odaérkezőkre.

 

                         Image:cikk_92_image002.jpg

 

 

 

Teknősbéka:

Varga Balázs: Szeretnél játszani?

A játék egy megrajzolt teknősbéka hátán zajlik. A teknős háta; három, öt és hét oldalú síkidomokból áll, amelynek oldalai csomópontokban futnak össze. A csomópontokban üres karikák vannak, a síkidomokban számok, aszerint, hogy melyiknek hány oldala van. Két játékos méri össze az erejét. A játékosok kör alakú figurákkal foglalják el a csomópontokat. Felváltva tesznek le a körökből, és az tudja elfoglalni a mezőt, aki többségében megszerezte a csomópontokat. A játék végén meg kell számolni, hogy ki foglalt el nagyobb területet. Nem a meghódított mezők száma dönti el a harcot, hanem a beléjük írt számok összege.

   

  Image:cikk_92_image003.jpg           

 

 

Tangramm:

A kirakójáték gyermek és felnőtt számára egyaránt kedvelt. A „puzzle” kirakása során az a cél vezeti a játékost, hogy találja meg az elemek összeillesztésének egyetlen helyes lehetőségét. Az ősi kínai tangramm is kirakójáték. A fejtörő lényege; különféle minták, geometrikus alakzatok, állatok, emberek, tárgyak kirakása. Az eredeti kínai tangramm-könyvekben az alakzatoknak nevet is adtak. A tangramm hét lapból áll, ezek a régi időkben bűvös erővel felruházott négyzetből származnak. A hét elemből négyzet rakható ki.

A hét lap: öt háromszög, egy négyzet és egy paralelogramma. A hét lap felhasználásával megadott formákat kell kirakni. A játékosok új alakzatokat is kitalálhatnak, hiszen a kirakási lehetőségek száma nagyon sok.

 

Négylevelű lóhere:

A négyes szorzótábla gyakorlásának jó eszköze. Egymásba lehet tenni, és különleges formákat lehet kialakítani. Ha fehér papírból készítjük, mindenki saját egyéniségének megfelelően díszítheti, és újévi jókívánságokat írhat rá.

 

A hajtogatás menete:  

Négyzetből négyzetet hajtogatunk a következőképpen: meghajtogatjuk az átlókat, az egyik átlót megfogjuk, a két végénél felemeljük és ezután a másik átló egyik sarkára illesztjük. A felső négyzetet hozzálapítjuk.

A zárt rész legyen felénk, a közepén levő sarkokat az átlóra hajtjuk.

Megfordítjuk, és a másik oldalon ugyanezt megismételjük.

Egy ívet vágunk a felső részen úgy, hogy a felső háromszöget lekerekítjük.

A felső részt egyharmad arányban visszahajtjuk, majd széthúzzuk lóhere alakúra.

 

Image:cikk_92_image004.jpg

 

 

 

Pénztárca:

Matematika órán szerepelnek olyan feladatok, hogy adott mennyiségű pénzből valaki mit tud megvásárolni. A játékpénz, amit a pénztárcához készítünk szituációs játékra ad alkalmat. Amikor a pénztárca hajtogatást tanítottam, a gyerekek maguktól készítettek pénzeket és bankkártyákat. Ezután már kezdődhetett a vásár, a foglalkozásokon elkészített tárgyakat kezdték a gyerekek árusítani.

 

A hajtogatás lépései:

Egy téglalapot hosszában és széltében félbehajtunk. Ezután kinyitjuk az egészet.

A hosszabb középvonalhoz teszem a téglalap négy sarkát, két kis háromszöget kapunk.

A háromszög csúcsát a kis háromszög alapjára hajtjuk, majd az egészet a középvonalra.

Az egészet megfordítom és a két rövidebb oldalt középre hajtom.

Hosszában, középen félbe hajtom, és belülről kihúzom az egyik kis háromszöget.

 

                   Image:cikk_92_image005.jpg

 

 

Fenyőfa:

Különböző méretű négyzetekből fenyőfát készíthetünk az elemek egymásba csúsztatásával. Fontos a négyzetlapok méretének eltalálása ahhoz, hogy formás fát készíthessünk.

 

A hajtogatás lépései:

Egy négyzetet átlója mentén meghajtjuk,

A jobb és bal sarkokat egymásra hajtjuk úgy, mintha kendő lenne.

Megfordítjuk és a különböző méretű elemeket egymásra illesztjük.

 
 

Image:cikk_92_image006.jpg

        Image:cikk_92_image007.jpg 

 

Papír vágások

 

A négyzetet kétszer felezzük meg! A kettes számot mindenki előrajzolás nélkül is leírja. Nem okozhat problémát a kivágása sem. A számnak csak a felső részét vágjuk ki! Amikor a sok szívet meglátják a gyerekek terítőjükön, tapasztalatokat gyűjtenek a szimmetriával kapcsolatban.

 

                           Image:cikk_92_image008.jpg

 


Nyirtai József: Ovi origámi c. könyvében megtaláljuk a békahajtogatás leírását. A finommotorika fejlesztése mellett a hosszúság mérését és becslését is lehet gyakorolni béka ugratás közben. Kinek a békája tud a kijelölt tóba (körbe) ugrani legelőbb?

Melyik béka tud a legnagyobbat ugrani?


 

Kombinációs készséget fejleszthetjük a hajtogatások variálásával.


 

Ing és nadrág készítésének lépései:

A négyzet sarkait a középpontba hajtjuk.

Megfordítjuk, és ismét behajtjuk a sarkokat.

Újból  megfordítjuk, megint a sarkokat középre hajtjuk.

Megfordítjuk, ahol négy bevágott négyzetet látunk. Két egymás mellett levő négyzetet alsó sarkainál fogva felemeljük és lelapítjuk.

 

Az ember feje lehet rája hajtogatás. Így készül a rája:

Meghajtjuk az átlókat

Két egymás mellett lévő oldalt az átlóra hajtunk,

Az alsó háromszöget erre ráhajtjuk.

A két alsó sarkot középre hajtjuk

Az átló mentén félbehajtjuk, és ferdén bevágjuk.

Kinyitjuk, és a bevágásig behajtjuk a felső részt.

A két fület hullám hajtogatással kiemeljük.

 

                        Image:cikk_92_image009.jpg

A laphoz nem tartoznak aloldalak.