Matematika/Támasz/A napközis nevelők feljesztő munkája/Játék/Játékleírások

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Tartalomjegyzék

1. osztály

Kockajáték

 

játékosok száma 3-5   eszköz: dobókocka, színes korongok

a/ Minden gyerek kap egy dobókockát, majd egyszerre dobnak. /Pl. Kati 4, Feri 5, Éva 2, Mari 4-et dob./ A dobásokat összehasonlítva,  egymás után minden gyerek mond egy igaz állítást./ Pl.: Kati: ugyanannyit dobtam, mint Mari/ Minden helyes megoldás egy pont. Kezdetben kirakhatjuk az értékeket korongokkal is.

felhasználható: számfogalom elmélyítésére, kisebb, na

b/ Két kockával dob mindenki, s az összegekről kell állítást mondani. Kezdetben ezt is rakjuk ki színes korongokkal. Az egyik dobás értékét piros, a másikat kék koronggal rakjuk ki.

felhasználható: összeadás gyakorlása

 

Tapsolj, dobbants!

 

játékosok száma: tetszőleges

Körben állunk. Ha a játékvezető páros számot mond, tapsolunk, ha páratlant, dobbantunk. Aki téveszt, kiesik. Aki nyer, a következő játék vezetője lehet.

felhasználható: páros - páratlan fogalmának gyakorlására

 

Portás

 

játékosok száma : 4-8

A szállodában 20 szoba van, melyhez egy-egy kulcs tartozik. A portás /játékvezető/ egy papírlapra felírja a szobaszámokat. A vendégek /játékosok/ kérnek egy-egy szobakulcsot, a portás pedig a számot kihúzza a játékosok által nem látott lapjáról. Az a vendég nyer, aki utoljára tud olyan szobaszámot mondani, amit még a többiek nem mondtak. Ő lehet a következő portás. Két körnél többször ne játsszuk egymás után!

felhasználható: számemlékezet fejlesztésére

 

 

Bingó

 

játékosok száma: tetszőleges

Minden gyerek külön papírlapon játszik. Az egyik oldalra felír három, a, b és c oszlopot, mindegyik oszlopba három számot tízes számkörön belül. Ezek lesznek a tippek. Majd megfordítja a lapot és kezdődhet a játék. A játékvezető összeadást mond, s hozzá egy betűt. A gyerekek kiszámolják és felírják az összeget és a betűjelét.  Ezek lesznek nyertes számok. Miután mind a tíz nyerő szám megvan, kezdődhet a találatok összeszámlálása. Akinek egy oszlopban három nyertes száma van, az bekiabálja, hogy bingó. Nézzünk egy példát! Játékvezető: 3+5, betűjele c. A játékosok kiszámolják, hogy nyolc, és ha van, aki a c oszlopban nyolcas számot tippelt, akkor: bingó. A második félévtől láncszámolással is játszhatjuk.

felhasználható: összeadás gyakorlására, mátrix gyakorlására

 

 

 

2. osztály

Kockajáték

 

játékosok száma: 3-4 eszköz dobókockák

a/ Minden játékos két darab különböző színű kockával dob. Az egyik szín a tízes, a másik az egyes helyiértékű számot jelenti, így kétjegyű számot képezhetünk. A kapott számokat feljegyezzük, és összeadjuk. Aki előbb eléri a 100-at, az nyert.

felhasználható: számképzés gyakorlására

b/ Két kockával dobunk, a két számot összeszorozzuk. A szorzatokat feljegyezzük és összeadjuk. Aki előbb eléri a 100-at, az nyer.

felhasználható:  összeadás, szorzás gyakorlására

 

Tapsolj, dobbants!

 

játékosok száma: egész osztály

Körben állunk. Ha a hármas szorzótáblát gyakoroljuk, akkor : ha a játékvezető által kimondott szám osztható hárommal,  akkor tapsolunk, ha nem osztható dobbantunk.

A játék variációja:

- Ha osztható hárommal tapsolunk, ha alaki értékében szerepel a hármas szám dobbantunk, ha mindkettő feltételnek eleget tesz, egyszerre tapsolunk és dobbantunk, ha egyik feltételnek sem tesz eleget leguggolunk./ Nagyon nehéz!/

A második variációt harmadik osztályban játsszuk!

felhasználható: szorzás gyakorlására, figyelem terjedelmének fejlesztésére

 

Memória

 

játékosok száma: egész osztály

Négy oszlopban, négy sorban írással lefordítva helyezem el a táblán a 8 darab kék színű és nyolc darab piros színű kártyát. A kékekre számokat, a piros színűekre a számok bontott alakját írtam fel. Feladat - a memória játékok szabályai alapján - meg kell keresni a kártyapárokat. Aki párt talál, jutalmul a szám további bontott alakját mondhatja el. A táblán az azonos színű kártyák egy oszlopban helyezkednek el. Húszas számkörben játsszuk!

felhasználható: számok bontott alakjának gyakorlása, vizuális emlékezet fejlesztése

 

Bumm...

 

játékosok száma: egész osztály

Körben ülünk. A játékosok az ülés sorrendjében sorolják a számokat. Ha pl. a 6-os szorzót gyakoroljuk, akkor minden olyan szám helyett, ami hattal osztható bummot mondunk. Ha a szorzótábla végére értünk,  / 10-zel szorzás/ csökkenő sorrendben folytatjuk. Nehezített változata:

- Minden olyan számnál bummot mond a játékos, amely osztható hattal vagy alaki értékben szerepel a hatos szám. Ezt a változatot harmadik osztályban játsszuk!

felhasználható: szorzás gyakorlására, figyelem fejlesztésére

 

Lottó

 

játékosok száma: 1o-15

Minden játékos, a többi játékos elől eltakarva, felír a lapjára három számot 1 és 1oo között. Az ülés sorrendjében haladva mindenki mond egy tetszőleges számot, kivéve a saját számát. A játékvezető mindenki számára láthatóan kihúzza az előtte fekvő lapról az elhangzott számokat, ezeket nem lehet újra mondani. Az a játékos nyer, akinek legelőször mondják mind a három számát.

 

Bingó

 

A játék leírását lásd az elsős matematika részben. Abban különbözik, hogy a játékvezető szorzási feladatban adja meg nyertes számokat. Pl: 6x3, betűjele c, tehát nyerő szám a c oszlopban megtippelt 18-as. Itt már egy oszlopba öt számot tippelhetünk. Már a nyerőszámok tippelése is alkalmas a szorzás gyakorlására.   

felhasználható: szorzás gyakorlására

 

Zsip -zsup

 

játékosok száma: egész osztály

Körben állunk. Minden gyerek kap egy számot. A játékvezető a kör közepén áll. Rámutat egy játékosra, akinek attól függően, hogy zsipet vagy zsupot mond a játékvezető, a kisebbik vagy a nagyobbik számszomszédot kell mondania. Később lehet tízes számszomszéddal is játszani.

cél: számszomszédok gyakorlása

 

 

 

3.osztály

Írd a legtöbbet!

 

játékosok száma: 3-15     

Minden játékos felír a lapjára egy számot. Az a szám nyer, amelyik a felírtak közül a legnagyobb, és csak egy játékos írta. Bár a játékot 10-es számkörben játsszuk, első osztályban még ne tanítsuk meg, mert a gyerekek számfogalma nem biztos.

felhasználható: valószínűség számításhoz

A laphoz nem tartoznak aloldalak.