Matematika/Támasz/A napközis nevelők feljesztő munkája

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p class=normal><span>Minden napközis nevelő feladata és célja
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
kell, hogy legyen a tanulás tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek
+
-
délutáni napirendjébe illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül
+
-
szükséges. Ennek hatékonysága a <span class=idezet>tanulási</span> idő
+
-
szervezésén és <span class=idezet>irányításán</span> valamint a házi
+
-
feladat mennyiségén és milyenségén múlik. <span class=dvvChar>A házi feladat
+
-
nem cél, hanem eszköz a tanulás tanításának folyamatában.</span> Nem a
+
-
feladatok mennyiségétől függ a tanulás hatékonysága. A tanulás tanításához
+
-
kapcsolódó konkrét feladatok a tanulási idő különböző egységeiben
+
-
jelennek meg. A feladatok következőképpen csoportosíthatók : a <span class=idezet>
+
-
tanulási technikák</span>, az <span class=idezet>önálló
+
-
tanulás</span>, a <span class=idezet>csoportos tanulás</span>, a <span class=idezet>
+
-
készség és képesség fejlesztés</span>, valamint az <span class=idezet>
+
-
ellenőrzés-önellenőrzés</span>. A napközis
+
-
nevelő nem fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is
+
-
fejlesztő munkát. Ez a fejlesztő munka az esetek nagy részében a
+
-
tantárgyhoz kapcsolódó általános fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy
+
-
egyéni fejlesztő munkát is. Ez vagy az <span class=idezet>önálló
+
-
tanulás</span> elején vagy szabadidőhőz kapcsolódóan történik.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Röviden összefoglalom a tanulás tanításának
+
-
céljait osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk,
+
-
begyakoroltatjuk, illetve szokássá alakítjuk a <span class=idezet>tanulási
+
-
technikák </span>jó részét. Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve
+
-
javítjuk az ismert technikákat. Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan
+
-
alkalmazzák.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>Tulajdonképpen negyedik osztály végére el kell
+
-
juttatni a tanítványainkat az önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt
+
-
jelenti, hogy remélhetőleg saját tanulási stratégiával rendelkezik majd.
+
-
Ez a saját stratégia azt jelenti, hogy minden benne van amit első
+
-
osztálytól fogva tanuláshoz kapcsolódó szokásokban, technikákban a gyermek
+
-
elsajátított és természetesen ötvöződik a saját képességeivel,
+
-
készségeivel, iskolán kívüli tanulási tapasztalataival.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>A matematika az a tantárgy, ahol osztályonként jó
+
-
néhány fontos <span class=idezet>tanulási technikát</span> kell
+
-
megtanítanunk a gyerekeknek.</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=normal><span>&nbsp;</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=kozep><span>[[Image:cikk_82_image001.jpg]]</span></p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 12:06 változat

SZERKESZTÉS ALATT