Matematika/Támasz/A fejlesztőpedagógus munkája/A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, és ezek fejlesztési lehetőségei/Szem-kéz, szem-láb koordinációjának és észlelés fejlesztése

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése

- célbadobások vízszintes és függőleges célra, változó távolságról,

- karikahajtás bottal,

- teke,

- játék ugrókötéllel,

- ugróiskola (ahol lapos követ kell bedobni a négyzetbe, mielőtt beleugranánk),

- labdajátékok (Partizán labda 2 labdával, labdaadogató verseny, lábtenisz),

- horgászás

 

Tartalomjegyzék

Az észlelés (percepció) fejlesztése

 

A látott, hallott, tapintott dolgok természetes velejárója a nyelvi fejlesztés. Ezen nyelvi kifejezések megtanítása egyenlő a szókészlet bővítésével. A tanulási helyzetek többségében a vizuális észlelés összekapcsolódik valamilyen nyelvi és motoros tevékenységgel. Egyik jelzése felidézi a másikat.

 

Az észlelés fejlesztésének területei:

- látás fejlesztése: a vizuális memória erősítése, a Mi változott meg? -típusú játékokkal,

- alaklátás, formaállandóság fejlesztése: formaalakítás mozgással (járás, futás, mászás, ugrás) minták kirakása, sorminták rajzolása

játék: Mókusok ki a házból!

- mozgásos (kinesztetikus) észlelés fejlesztése: hátunkra rajzolt formát kell mozgással ismételni, majd megnevezni (íráselemek, számok, betűk, mértani formák, szavak stb.)

játékok: Kelj fel Jancsi!, Tolvajlépés

- térbeli észlelési viszonyok fejlesztése: jó eredmény érhető el a helycserés játékokkal.

Játékok: Hess, ki a rétről!, Hatos futás, Partizán labda, Szélkakas

- hallási észlelés fejlesztése: nagyon fontos feladatunk, mert a hiánya olvasástanulási problémát von maga után. Ilyen irányú játékok tanítása alkalmas a problémás gyerekek kiszűrésére.

Játékok: Gyorstávirat, Hol szólsz kispajtás?, Szembekötő fülelő?, Húgomasszony, ki vagyok?

Ezek a játékok alkalmasak a keresztcsatornák fejlesztésére is.

- tapintás fejlesztése: bekötött szemmel tárgyak felismertetése

verbális fejlesztés: minden játékban alapvetően szükséges a vele kapcsolatos szókészlet kialakítása.

 

Fejlesztő játékok leírása

 

Image:cikk_104_image001.jpg

Image:cikk_104_image002.jpg

Image:cikk_104_image003.jpg

 

 

           Image:cikk_104_image004.jpg

 

Image:cikk_104_image005.jpg

 

 

 

Image:cikk_104_image006.jpg

 

 

 

 

Image:cikk_104_image007.jpg

A laphoz nem tartoznak aloldalak.