Matematika/Módszertani alapelvek/Életkori sajátosságok figyelembevétele/A játék

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Image:cikk_8_image001.gif Fontos számunkra a játék, mert a játék lelkesedést, izgalmat, élvezetet szül. De nemcsak ez teszi számunkra nélkülözhetetlenné. Általuk fejleszthetők az élethez és a tanuláshoz szükséges készségek, képességek. A játékok jelentős része az együttes tevékenység révén fejleszti a közösségi szellemet,megteremti az </span> összetartozás, az elfogadottság érzését, segítik az egyén szocializációját, együttműködési készségét. Alkalmat teremtenek a gyermek erkölcsi érzéke fejlődésének, s gyakoroltatják, hogyan kell viselkedniközösségben, társaságban. A játékok érzelmileg is fejlesztik a gyermeket, különösen a gondolkodásban való önállóság, és a mások teljesítményének megítélése terén. Segítik az éntudat és a magabiztosság kifejlődését csakúgy, mint a másokkal való együttműködés képességének, és a másik tiszteletben tartásának kialakulását.</p> <p>Melyek azok a tulajdonságok, amelyek kialakításában nagy szerepe van a közös játéknak? A teljesség igénye nélkül: türelem, kitartás, önbizalom, öntudat és önbecsülés, barátság, mások iránti bizalom, nyitottság, empátia. A győzelem és a vereség egyaránt erősítik e tulajdonságokat.</p> <pA játékok felkelthetik az érdeklődést az óra elején, vagy szórakoztató módon lezárhatnak egy-egy tanulási szakaszt. Állhatnak egy-egy óra középpontjában is, legalábbis akkor, ha valóban gondolatébresztő tevékenységek, vagyis kognitív tartalmuk van, amely kötődik az éppen tárgyalt tananyagrészhez. Serkenthetik a tanító és a gyerek vagy a gyerekek közti beszélgetést, vitát. A játék aktív részvételt kíván, de a gyerekek csak akkor tanulnak meg valamit, ha nem hagyjuk magukra őket a játék bemutatása után, hanem segítjük őket abban, hogy kritikusan építően gondolkodjanak a játék előtt és utána is.</p> <p>A játék alkalmas arra is, hogy segítsena gondolkodást gátló jelenségek leküzdésében, azaz a kapkodás, a szűklátókörűség és a szétszórtság kiküszöbölésében.</p> <p>Image:cikk_8_image002.jpg</p> A laphoz nem tartoznak aloldalak.