Matematika/Módszertani alapelvek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p>Az 1960-as években Magyarországon Varga Tamás
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
matematikus és munkacsoportja, köztük C. Neményi Eszter jelentős változást
+
-
eredményező <span class=dvv>új matematikatanítási módszert
+
-
dolgozott ki, amelyben a matematikatanulás kezdetét a kisiskolás korra hozta
+
-
előre. Igen eszközigényes kreatív matematikatanítás ez, mely komoly
+
-
szervezőmunkát is igényel a tanítótól.</span>Oka
+
-
ennek az volt, hogy a felmérések azt mutatták, hogy a diákok, bár elég jól
+
-
számolnak, gondolkodásuk merev, nem elég kreatív, problémafelismerő,
+
-
-kezelő és -megoldó képességük alacsony színvonalú. Nem szeretik a
+
-
matematikát, és sok kudarc kíséri a matematikatanulási folyamatot.</p>
+
-
 
+
-
<p> Azóta többször is megújult a
+
-
Varga-féle módszer. Indulásakor kísérleti jellegű volt, majd tantervvel
+
-
kiegészítve országos kiterjedésűvé vált. 1986-ban a harmincéves
+
-
tapasztalatot és a követővizsgálatok eredményeit felhasználva korrekcióra
+
-
került.</p>
+
-
 
+
-
<p>A módszer hatása leginkább a tanulók
+
-
tanuláshoz való pozitív hozzáállásban és a kreatív gondolkodás fejlettségében
+
-
nyilvánult meg. A matematika érthetővé, s ezáltal élvezhetővé vált a
+
-
gyengébb képességű gyerekek számára is, ugyanakkor szárnyalni engedte a
+
-
felfedezés örömét kereső tehetséges tanulókat. </p>
+
-
 
+
-
<p>A politikai rendszerváltás /1989/ szükségessé
+
-
tette a magyar oktatásügy átható vizsgálatát, a módszertani eljárások, az
+
-
oktatási dokumentumok, köztük a tantervek felülbírálását. Egyetlen egy területe
+
-
az oktatásnak nem esett olyan egyértelműen egységes pozitív megítélés alá,
+
-
mint az általános iskolai matematikatanítás: <span class=dvv>a
+
-
Varga-módszer a legjobb,</span>minél kevesebb
+
-
változtatással mentsük, örökítsük át az utókor számára. A szinte évenként
+
-
módosuló alaptantervekben szilárdan megállta a helyét ez a matematikatanítási
+
-
szemlélet, s csak a csökkentett matematika óraszám miatt kesergett a tanítók
+
-
nagy része. Míg a dokumentumokban virágkorát élte a Varga-módszer, mely
+
-
éppen ezt a gyakorlatias irányzatot képviseli, a való életben, az
+
-
osztálytermekben másképp alakult matematikatanításunk sorsa. Csak néhány száz
+
-
tanító, óvónő, főiskolai tanár, szaktanácsadó haladt tovább azon az
+
-
úton, melyen a vargai örökség elindította, s dolgozik, alkot, töretlen hittel
+
-
és lelkesedéssel, annak érdekében, hogy a kisgyermekek <span class=dvv>szeressék és értsék</span> a matematikát.</p>
+
-
 
+
-
<p>A Varga-módszer kreatív, felkészült, magát
+
-
állandóan továbbképző, önálló döntésekre képes, <span class=dvv>alkotó tanítót</span> feltételez, aki jártas
+
-
a különböző <span class=dvv>matematikai témák</span> ban aki az óráira megtervezi, megszervezi a tanulók <span class=dvv>
+
-
tevékenységeit</span>, biztosítja a <span class=dvv>
+
-
többféle érzékeléssel</span> való <span class=dvv>
+
-
tapasztalás</span>t, kidolgozza az <span class=dvv>
+
-
absztrakció</span>további lépéseit,
+
-
kitalálja és biztosítja az <span class=dvv>eszközök</span>
+
-
sokoldalú használatát, igazodik a gyerekek megnyilvánulásaihoz,
+
-
beszédértéséhez, messzemenően figyelembe veszi a kisgyerekek <span class=dvv>
+
-
életkori sajátosságait, </span>engedi a <span class=dvv>
+
-
vitát, örömteli légkört</span> teremt. </p>
+
-
 
+
-
<p>A majd negyven esztendős fejlesztő
+
-
munka eredményeképpen kialakult, ma is sok iskolában alkalmazott Varga-módszert
+
-
a legjobban a módszertani alapelveken keresztül tudjuk megismerni.</p>
+
-
 
+
-
<h2>A módszer bemutatása az elveken keresztül</h2>
+
-
 
+
-
<h3>Módszertani alapelveink</h3>
+
-
 
+
-
<p class=dvv>Valóságon alapuló cselekvő tapasztalatszerzés ből
+
-
kiinduló tanulás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>környező valóság</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>emlék, emlékkép</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>sokféle érzékelés</p>
+
-
 
+
-
<h4>Eszközök használata</h4>
+
-
 
+
-
<h4>Egységes és széles alapozás (matematika tanítása)</h4>
+
-
 
+
-
<h4>Életkori sajátosságok figyelembevétele</h4>
+
-
 
+
-
<p class=lista>tevékenykedtetés</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>tevékenységváltás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>játékosság
+
-
fejlesztő játékokkal</p>
+
-
 
+
-
<h4>Az absztrakció megtervezése (induktív tanulás)</h4>
+
-
 
+
-
<h4>Tévedés szabadsága, vita</h4>
+
-
 
+
-
<h4>Örömteli tanulás</h4>
+
-
 
+
-
 
+
-
[[/*]]
+
-
*[[Örömteli tanulás]]
+

2015. szeptember 16., 10:35 változat

SZERKESZTÉS ALATT