Matematika/Kitekintő/Kapcsolataink bel- és külföldön

Az Alsós tanítói portálból

< Matematika | Kitekintő(Változatok közti eltérés)
Aktuális változat (2013. június 18., 18:45) (szerkesztés) (visszavonás)
 
82. sor: 82. sor:
'''A Varga-Neményi társaság konferenciája a finnországi Tornioban'''
'''A Varga-Neményi társaság konferenciája a finnországi Tornioban'''
-
Nyár elején tartotta a finnországi Varga-Nemenyi Társaság szokásos évi szakmai összejövetelét. A matematikatanítás megújításán fáradozó finn tanárok és tanítók a svéd határ közelében fekvő Tornioban, Észak-Finnország Lappföld tartományának legrégebbi városában gyűltek össze. Tornio svéd-finn határvárosként legfontosabb szárazföldi határátkelőhely a két ország között. A résztvevők többsége Lappföldről és Közép-Finnországból érkezett. Többen jöttek Helsinkiből és a Espoból.
+
Nyár elején tartotta a finnországi Varga-Nemenyi Társaság szokásos évi szakmai összejövetelét. A matematikatanítás megújításán fáradozó finn tanárok és tanítók a svéd határ közelében fekvő Tornioban, Észak-Finnország Lappföld tartományának legrégebbi városában gyűltek össze. Tornio svéd-finn határvárosként legfontosabb szárazföldi határátkelőhely a két ország között. A résztvevők többsége Lappföldről és Közép-Finnországból érkezett. Többen jöttek Helsinkiből és Espoból.
A konferencia témái:
A konferencia témái:
-
a várható 2016. évi tantervi változások
+
a várható 2016. évi tantervi változások,
-
a geometria tanítása a 3. osztályban
+
a geometria tanítása a 3. osztályban,
-
eszközkészítő műhelyfoglalkozások
+
eszközkészítő műhelyfoglalkozások és
-
matematikai játékok tanulása
+
matematikai játékok tanulása.
<p>[[Kép:Tornio konferenciaközpont2.gif]]</p>
<p>[[Kép:Tornio konferenciaközpont2.gif]]</p>

Aktuális változat

Gyakran látogatnak iskolánkba külföldi pedagógusok. Vissza-visszatérő vendégeink az angol pedagógusok, akik a British Council szervezésében érkeznek, de jönnek grúz és kanadai vendégek is. A skandináv államokból is érkeznek szervezett csoportok. Finnországgal öt éve tartó kölcsönös munkakapcsolatban állunk.

Finn-magyar kapcsolat

A matematika tanításával foglalkozó finn pedagógiai szakemberek újítási törekvéseikben a magyar tanítási módszereket tanulmányozták, tanulmányozzák azzal a céllal, hogy adaptálják saját hazájukban. Amikor a finn kollegák elhatározták reformjukat, természetesen tájékozódni kívántak a valóságban, a gyakorlatban is. Iskolákat, tanórákat látogattak, különböző szakmai és pedagógiai intézményekkel vették fel a kapcsolatot, így a Bolyai János Matematikai Társasággal és a budapesti Tanítóképző Főiskola Matematikai Tanszékével is. Több matematikaórát tekintettek meg iskolánkban az alsó, felső tagozaton és a gimnáziumban. Egyvalamit rögtön megértettek: a matematika tanítását az alapoknál kell kezdeni kisiskoláskorban. A látott órák felvillanyozták a vendégeket, elmondásuk szerint az övékétől teljesen eltérőek voltak ezek. Lenyűgözte őket a gyerekek aktivitása, lelkesedése, teljesen újszerű volt számukra az órák szakszerűsége, mozgalmassága, a sok tevékenység, játék, az eszközök sokfélesége. Az óralátogatásokból kétoldalú munkakapcsolat lett.

Marjatta Nataanen a Helsinki Egyetem Matematikai Tanszékének docense felkért minket egy olyan tanfolyamsorozat vezetésére, mint amilyen tanfolyamba bepillantást nyerhetett iskolánkban. Az Útjelző a matematika tanításához 1-4 osztályban tanítók számára 120 órás tanfolyamát 9 éve vezetjük a Fazekasban budapesti és vidéki tanítók számára. Az 1-2 osztályos tanfolyamok gazdája Sz. Oravecz Márta, a 3-4 osztályos tanfolyamokat dr. Kivovicsné Horváth Ágnes vezeti.

Image:cikk_79_image001.jpg

A szervezőmunkában közreműködnek még: Eira Korpinen a Jyväskylä-i Egyetem, Tuula Matikainen a Rovaniem-i Egyetem és Kauko Kusella Polvijarvi város részéről. A finnországi felkészítő tanfolyam egyidőben két helyszínen indult 2000 nyarán. A Jyväskylä-i Egyetem adott helyet az egyik tanfolyamnak, amelyet óvónők, tanítók, egyetemi hallgatók és érdeklődő egyetemi oktatók látogattak. A másik helyszín a Polvijarvi kommuna volt, ahol a környező falvak tanítói és pedagógusvezetői vettek részt a 35 órás első osztályban való tanításra felkészítő tanfolyamon. Az első helyszínen Sz. Oravecz Márta, a másodikon dr. Kivovicsné Horváth Ágnes vezette a tanfolyamot. 2001-ben változatlan szerkezettel folytatódott a felkészítés a második osztályra. 2002-ben bekapcsolódott a munkába a lappföldi Rovaniemi új első osztályos tanfolyamot indítva. Ugyanebben az évben már a harmadik osztályos tanfolyam is elkezdődött Jyväskylä-ben.  2003-ban Helsinkiben is indult új elsős tanfolyam. Most 2004-et írunk, s a tanfolyamok felmenő rendszerben folytatódnak tovább.

A tanfolyamokon a matematikai tananyag bemutatásán keresztül megismertettük módszertani elveinket, eljárásainkat, érzékeltettük azt a szemléletet, amely kulcsa az eredményes munkának. Az előadásokat videóra rögzítették, amit a későbbiekben továbbképzés céljaira felhasználnak.

Image:cikk_79_image002.jpgImage:cikk_79_image003.jpg

A kurzusok szakmán kívül és belül egyaránt nagy érdeklődést keltettek Finnországban. Több helyi lap, az egyetemi újságok, rádiós tudósítás, sőt országos napi- és hetilap is hírül adta a tanfolyamokat.

Kétoldalú TéT projekt

2001-től hivatalossá vált a kapcsolat azáltal, hogy elnyertük a finn és a magyar oktatási kormányzat támogatását egy közös kutatási projekt kidolgozására. Az első pályázatot követte a második és a harmadik. Jelenleg kétoldalú egyezmény keretében működünk együtt a Jyväskylä-i és a Rovaniem-i egyetemek Matematikai Tanszékeivel. A projektek középpontjában a magyarországi matematikatanítás és a finn képességfejlesztő eljárások állnak. Nemcsak tanfolyamokat tartunk, hanem szakmai programokat, óralátogatásokat, konzultációkat is szervezünk a Fazekasban az idelátogató finn hallgatóknak. Interneten tartjuk a kapcsolatot. Videokonferenciát rendezett a finn partner, s a Budapesten megtartott előadást Finnországban és Angliában hallgathatták, nézhették az érdeklődök.

Image:cikk_79_image004.jpg

A laphoz nem tartoznak aloldalak.


2013. június 3-4. A Varga-Neményi társaság konferenciája a finnországi Tornioban

Nyár elején tartotta a finnországi Varga-Nemenyi Társaság szokásos évi szakmai összejövetelét. A matematikatanítás megújításán fáradozó finn tanárok és tanítók a svéd határ közelében fekvő Tornioban, Észak-Finnország Lappföld tartományának legrégebbi városában gyűltek össze. Tornio svéd-finn határvárosként legfontosabb szárazföldi határátkelőhely a két ország között. A résztvevők többsége Lappföldről és Közép-Finnországból érkezett. Többen jöttek Helsinkiből és Espoból. A konferencia témái: a várható 2016. évi tantervi változások, a geometria tanítása a 3. osztályban, eszközkészítő műhelyfoglalkozások és matematikai játékok tanulása.


Kép:Tornio konferenciaközpont2.gif