Matematika/Hozzárendelhető segédletek/Mérőanyag megoldókulccsal

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

Image:cikk_71_image001.jpg

Tartalomjegyzék

Felmérés 3. osztályban

Ismétlés után

1. Számolj fejben! Csak az eredményt írd le!

Image:cikk_71_image002.gif

2. Írd le a 19 kisebb és nagyobb egyes és tízes szomszédjait!

Image:cikk_71_image003.gif

3. Írd le következő számokat számjegyekkel!

Image:cikk_71_image004.gif

Jelöld ponttal ezeket a számokat a számegyenesen!

Image:cikk_71_image005.gif

4. Gondoltam egy számot:

58 < ▼< 67

Sorold fel, melyek lehetnek!

Azt is elárulom, hogy a gondolt szám páros.

Írd le amelyekre ez is igaz!

Számjegyeinek összege nagyobb, mint 9.

Melyek lehetnek?

Megvan benne a 4 maradék nélkül.

Image:cikk_71_image006.gif

5. Írd le számfeladattal! Számítsd is ki!

Melyik számot kell hozzáadnom a 45-höz, hogy 54-et kapjak?

Melyik számnál nagyobb 12-vel az 57?

Melyik szám a 13 négyszerese?

Melyik szám harmada a 33?

Image:cikk_71_image007.gif

6. Oldd meg a szöveges feladatokat!

Zoliék osztályában 40 tanuló van. Közülük 17 a fiú. Hány kislány jár oda?

Image:cikk_71_image008.gif

Gyalogtúrára mentek a gyerekek. A túra a hegyre vezetett 16 km-es gyalogúton.

Visszafelé 9 km-rel rövidebb úton jöttek. Hány kilométert gyalogoltak a gyerekek?

Image:cikk_71_image007.gif

Szorgalmi feladat (Ha akarod. Ha maradt még időd.)

A kényelmesen gyalogló ember 4 km-t tesz meg egy óra alatt.

Körülbelül hány órát gyalogoltak az előző feladat kirándulói?

Image:cikk_71_image008.gif

A felmérést október második felében az ismétlési időszak után iktatjuk be

Célunk, hogy meggyőződjünk arról, hogy birtokában van-e a tanuló azoknak

a képességeknek, munkaszokásoknak és ismereteknek, amelyek a

továbbhaladáshoz szükségesek.

A továbbhaladáshoz szükségesek:

1. feladat:

Hallás utáni műveletvégzés húszas és százas számkörben összeadás, kivonás ízes átlépéssel, teljes kétjegyűek összeadása, kivonása, szorzás és bennfoglalás. A feladatokat jól érthetően mondjuk. Megvárjuk, míg mindenki leírja. Ne sürgessük a gyerekeket, de figyeljük meg, kik azok, akik nagyon lassan haladnak. </span> Felfigyelhetünk arra is, ha egy gyerek nagyon nyugtalan vagy ijedt, rémült a feladat idején. Ez nevelési szempontból hasznos tapasztalat, különösen, ha új osztályunk van. Járjunk utána, kutassuk az okokat! Kudarctól való félelem, a felméréssel kapcsolatos negatív attitűd, helytelen szülői reakció kiváltotta szorongás, önbizalomhiány…?

Image:cikk_71_image009.gif

2. feladat: (4 pont)

Számszomszédok ismerete

3. feladat: (10 pont)

számok felismerése helyiérték szerinti bontásban,

tájékozódás és számok helye a számegyenesen

5. feladat: (4 pont)

Szöveggel adott műveletfelírása

számokkal és jelekkel.

6. feladatból: (2 pont)

Az egyszerű szöveges feladat megoldása

Image:cikk_71_image010.gif

Ezeknek a feladatoknak a jó megoldása elengedhetetlen feltétele a továbbhaladásnak. Erre épül a számkörbővítés, s a 100-as körben meglévő jó számolási készség az alapja az 1000-es körben való műveletvégzésnek. Tudnunk kell, hogy a műveletértelmezésre mennyire képes önállóan a tanuló. Ha hiányosságokat tapasztalunk, nyúljunk vissza a kirakásokhoz, újítsuk fel a számkörrel kapcsolatos ismereteinket csoportosításokkal, át- és beváltásokkal, pénztáros játékokkal, stb.

A 4. feladat a számtulajdonságokkal kapcsolatos ismeretek mellett tájékoztat bennünket a gyermek gondolkodásának rendszerességéről, és a pontos utasítást értelmező-követő feladatmegoldási stílusáról. Gyakran rávilágít az értő olvasásbeli hiányosságokra.

6. feladat: Az egyszerű és összetett szöveges feladatból sokat megtudhatunk a gyermek munkaszokásairól. Készít-e rajzot? A matematikai tartalmat feltáró rajzot készít-e? Feljegyzi-e az adatokat, s használja-e azokat később? Két lépésben gondolkodik vagy zárójelet is használ? Mindkettő jó. Az ellenőrzés még nem feltétlenül nyomon követhető, de azt láthatjuk, ha a gyerek részeredményt lejegyez. Választ ad-e a feltett kérdésre.

A szorgalmi feladat az egyéni időbeosztástól és a gyerek munkakedvétől is függ, s nem függetleníthető az összetett szöveges sikeres megoldásától, mert annak adatával kell számolnia. A 23-at 24 közeli számnak kell elfogadnia, ez előremutató új gondolat, mert még nem tanult a közelítő értékről.

Feltétlenül jegyezzük fel tapasztalatainkat, s ezek irányítsák az elkövetkező időszakban munkánkat.

A laphoz nem tartoznak aloldalak.