Matematika/Hozzárendelhető segédletek/Feladatlap útmutatóval

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

2007. december 9., 00:04 változat

A következő feladatlap megoldásával a számegyenes fogalmát készítjük elő osztályban. Ügyeljünk, hogy a tevékenység semmi-képpen ne maradjon el!

A létrás feladatok megoldását valódi létrán való lépegetéssel készítsük elő! Először álló létrán közlekedjenek a gyerekek, és a tanító utasítása szerint álljanak meg a második, negyedik, stb. fokon. A gyerekek állapítsák meg, hanyadik fokon állt meg lépegető társuk. Számlálják le a fokokat egyesével is: első, második, harmadik, stb. Visszafelé lépkedve eljuthatunk a nullához. Megkérdezzük, amikor a gyerek az első létrafokon áll, hogy most mi következik. Megerősítésül rajzlapot teszünk a létra elé, amire leléphet a kisgyerek. Megállítjuk ott, és körülrajzoljuk a lábát. A rajzlapon a nulla szám olvasható.

Fektessük le a létrát! Így is játsszunk vele, így is olvassunk róla! Az egyes létrafokokat felcímkézzük. Tisztázzuk, hogy hanyadik fokot hányas foknak nevezünk. A harmadik létrafok lesz a hármas, a második a kettes, az első az egyes, és végül a nulla. Csak ezek után oldjuk meg a feladatsort

Az 1. a) feladatnál az első rajz illusztráció. Beszélgessünk róla! Elemezzük a képet! Ezután a második kép hiányzó számait írassuk be!

A b) feladat hasonló, mint az a) feladat, de a kisgyerek önállóan oldja meg. Nagy figyelmet igényel, hogy a fekvő létránál az ötödik fokhoz nem tartozik tábla, de figyelembe kell venni, hogy van ötödik létrafok. (A megoldás:0, 3 , 6, 7)

A c) feladatban a kisgyerek egyedül írja meg a címkéket.

Image:cikk_70_image002.jpg

A laphoz nem tartoznak aloldalak.