Matematika/Hozzárendelhető segédletek/Óraleírás

Az Alsós tanítói portálból

< Matematika | Hozzárendelhető segédletek(Változatok közti eltérés)
('''I. Leszámlálások, csoportosítva számlálások. Pótlások valamennyire, kerek tízesre, kerek százasra''')
Aktuális változat (2016. május 29., 15:28) (szerkesztés) (visszavonás)
 
(Egy közbeeső változat nincs mutatva)
284. sor: 284. sor:
'''Házi feladat'''ként többtagú összeadásokat adhatunk fel vagy megkérhetjük a gyerekeket, hogy ők is készítsenek össze hat számkártyát borítékba, amelyek gyors és jól megválasztott sorrendű összeadásával kerek szám jön ki.
'''Házi feladat'''ként többtagú összeadásokat adhatunk fel vagy megkérhetjük a gyerekeket, hogy ők is készítsenek össze hat számkártyát borítékba, amelyek gyors és jól megválasztott sorrendű összeadásával kerek szám jön ki.
 +
 +
 +
 +
 +
'''Boltos játék - óravázlat'''
 +
 +
 +
Műveltségi terület: matematika
 +
 +
Tantárgy: matematika
 +
 +
 +
Évfolyam: 1. osztály
 +
A tanulási-tanítási egység témája: A 10 vizsgálata
 +
 +
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A 10 sokféle neve: számok előállítása sokféleképen. A 10 bontásai. Gyorsolvasási gyakorlatok. Állítások igazságtartalmának eldöntése. Szóbeli nyitott mondatok. Számolási eljárások előkészítése. Számok nagyságviszonyai. Grafikon leolvasása.
 +
Fejlesztési területek: emlékezet, megfigyelőképesség, szabályfelismerő képesség, összehasonlító képesség, összefüggés- felismerő képesség, problémamegoldó gondolkodás, számolási készség, szókincsbővítés, kifejezőképesség
 +
 +
 +
I. Motiváció: Boltos játék
 +
 +
1.1 Az óra helyes leolvasása
 +
 +
- Boltosat fogunk játszani. Olvasd le az órákról, hogy mikor nyit, és mikor zár a boltom!
 +
- Hajtsd le a fejed! Megváltozik a bolt nyitva tartása.
 +
- Olvasd le az órákról az új nyitva tartást!
 +
 +
1.2 Ismerkedés a bolt termékeivel
 +
 +
- Figyeld meg az árukészletet! Milyen nevet adnál a boltomnak?
 +
- Soroljuk el a termékeket!
 +
- Figyeld meg az árakat! Mi a legolcsóbb? Mi a legdrágább? Van –e olyan termék, ami ugyanannyiba kerül?
 +
- Valóságos, túl olcsó, vagy túl drága a boltom?
 +
 +
1.3 Nyitott mondatok befejezése
 +
 +
- Fejezd be a mondatom!
 +
- Van köztük …
 +
- Nincs köztük …
 +
- Mindegyikre igaz, hogy …
 +
- Egyikre sem igaz, hogy…
 +
 +
1.4 Igaz-hamis játék
 +
 +
- Ha igazat állítok zöld, ha nem igazat állítok, piros ceruzát emelj! Döntésed indokold!
 +
 +
II. Összegalakok előállítása játékpénzzel
 +
 +
2.1 Összegalakok leolvasása, kirakása
 +
 +
- Találós kérdések következnek. A sárga színű pénztárcámban ezek a pénzérmék vannak. Mit vásárolhatok meg belőle? Rajzold le a füzetbe!
 +
/A 6 bontott alakja/
 +
- Készítsd elő a pénzérméidet! Rakd ki a 6 petákot a lehető legtöbb pénzérmével!
 +
-A kék pénztárcámban ezek a pénzérmék vannak. Mit vásárolhatok meg belőle? Rajzold le a füzetbe! /A 9 bontott alakja/
 +
- Rakd ki a 9 petákot a lehető legkevesebb pénzérmével!
 +
 +
2.2 Összegalakok előállítása
 +
 +
- Párban dolgozzatok! Rakjátok ki valamelyik termék árát játékpénzzel! A társad találja ki, mit fizettél ki a termékek közül!
 +
- Hány terméket tudtatok megvásárolni a rendelkezésre álló idő alatt?
 +
 +
III. Házi feladat ismertetése
 +
 +
IV. Fejszámolás: kivonás
 +
 +
- Készítsd elő a számkártyáidat 0-tól 10-ig!
 +
- Árleszállítás! Minden termék 2 Ft-tal olcsóbb! Emeld a megfelelő számkártyát! Mennyibe kerül most a …?
 +
V. A 10 bontása
 +
 +
5.1 Játék az ujjakkal
 +
 +
- Mennyibe került a leárazás előtt a legdrágább termék? /10 Ft/
 +
- Jut eszembe a 10-ről a …
 +
- Nekem az „ujjas” játék. Alakítsatok párokat!
 +
Hány ujjat fogsz? Hány ujj maradt szabadon?
 +
/A játék leírása: A pár egyik tagja háttal áll, kezét hátrateszi. A társa valahány ujjat megfog a tízből. A tíz bontott alakját kell mondani./
 +
 +
5.2 Kérdezz-felelek: kiegészítés 10-re
 +
 +
- Figyeld meg a két kislány játékát! Mi a szabály? Töltsük ki a táblázatot!
 +
 +
5.2 Gépes szabályjáték: kiegészítés 10-re
 +
 +
- Találós kérdés következik. Készítsd elő a számkártyáidat! Mi lehet a gép szabálya? Ha kitaláltad, emeld azt a számkártyát, amelyiket szerinted a gép ki fog dobni!
 +
/Szabály: a bedobott számot 10-re egészíti ki/
 +
 +
VI. Grafikon leolvasása
 +
 +
- Melyik játék tetszett a legjobban a mai órán? Tegyél kockát a választott játék képe alá! A kockákat egymásra helyezzétek!
 +
/Választható: gépes, pénzes, ujjas játék/
 +
- Mit olvasol le az építőkockákról?
 +
 +
VII. Értékelés
 +
 +
 +
'''Ürtartalom - óravázlat'''
 +
 +
Műveltségi terület: matematika
 +
 +
Tantárgy: matematika
 +
 +
Évfolyam: 1. osztály
 +
 +
Az óra témája: űrtartalom mérése
 +
 +
Az óra cél és feladatrendszere: folyékony halmazállapotú anyagok mérhető tulajdonságaival való ismerkedés, tapasztalatok gyűjtése az űrtartalmak mérésében mérőedények használatával, mennyiség állandóságának erősítése, űrtartalmak összehasonlítása becsléssel, a mérési tevékenység gyakorlása, mérési tapasztalatok leolvasása
 +
 +
Fejlesztési területek: szókincsbővítés, figyelem, koncentráció, összehasonlító képesség, megfigyelőképesség
 +
 +
Az óra didaktikai feladatai: témakör bevezetése, motiválás, új ismeretek szerzése, alkalmazás, értékelés
 +
Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret
 +
 +
Felhasznált források: Útjelző - C.Neményi Eszter – Oravecz Márta /Nemzedékek tudása/, Matematika munkafüzet 1. - C.Neményi Eszter-Oravecz Márta /Nemzedékek Tudása/, Matematika tankönyv 1.-C.Neményi Eszter-Oravecz Márta/Nemzedékek tudása
 +
 +
 +
I. Űrtartalmak összehasonlítása becsléssel és összeméréssel
 +
 +
1.1 Motiváció:
 +
- Csukd be a szemed! Figyelj a zajokra, és találd ki, hogy ma mit fogunk mérni!
 +
/Zajok: víz csurgása, töltögetésének zaja/
 +
 +
1.2 Mérőeszközök kiválasztása:
 +
- Válaszd ki azokat a mérőeszközöket, amiket a folyadékok mérésére használnál!
 +
Megoldás: kancsók, poharak, üvegek
 +
 +
1.3 Edények űrtartalmának összehasonlítása:
 +
- Figyeld meg a két edényt! /pohár, kancsó/ Melyikbe fér több folyadék?
 +
Megoldás: a kancsóba fér több
 +
- Bizonyítsuk be! Teletöltöm a poharat. Mi történik, ha áttöltöm a kancsóba?
 +
Tapasztalat: belefért a folyadék, a kancsó nem lett tele, lehet még bele tölteni
 +
- Teletöltöm a kancsót. Mi fog történni, ha átöntöm a pohárba?
 +
Tapasztalat: nem fér mind bele, kifolyik
 +
- Játsszuk el csoportban! A kisebb edényből töltsünk vizet a nagyobba! Minden csapat kap egy üres kancsót, és egy teli pohár vizet. Miután a pohárból valaki beleöntötte a vizet a kancsóba, adja tovább a poharat a következő csapattagnak. A kancsóból kerüljön a víz ismét a pohárba! Minden csapattag töltögessen legalább egyszer!
 +
- Most a nagyobb edényből töltsünk vizet a kisebbe!
 +
A kancsókat teletöltjük vízzel. Addig tölts a pohárba, amíg ki nem csordul! Ha kifolyt, a pohárból kerüljön a víz ismét a kancsóba!
 +
 +
II. Összefüggések felismerése mennyiség és mérőszám között
 +
 +
2/1.A folyadék mennyisége ugyanaz, a tárolóedények mérete különböző:
 +
- Három találós kérdést hoztam. Íme, az első:
 +
Ugyanannyi vizet széttöltök kisebb, majd nagyobb poharakba. Melyik pohárból kell több? Tippelj!
 +
- Figyeld meg a töltögetést, fogalmazd meg a tapasztalatunkat!
 +
Tapasztalat: a kisebb űrtartalmú pohárból több, a nagyobból kevesebb kell.
 +
 +
2/2.A folyadék mennyisége különböző, a tárolóedények, amibe a folyadékot széttöltjük ugyanaz:
 +
- Íme, a második találós kérdés. Két különböző méretű kancsót megtöltöttem vízzel. Melyikből tudok több ugyanakkora poharat megtölteni? Tippelj!
 +
- Figyeld meg a töltögetést, fogalmazd meg a tapasztalatunkat!
 +
Megoldás: A nagyobb kancsóból több pohár telik meg.
 +
 +
2/3.Folyadék mennyiségének állandósága a mérőedény alakjától függetlenül:
 +
- Íme, a harmadik találós kérdés. Áttöltök egy pohár vizet egy más alakú edénybe. Ezt továbbtöltöm egy másikba, majd azt is egy másik alakú edénybe.
 +
Melyik edénybe töltöttem a legtöbb vizet? Tippelj!
 +
- Figyeld meg a töltögetést, fogalmazd meg a tapasztalatunkat!
 +
Megoldás: minden edénybe ugyanannyi víz kerül, mivel a vízoszlop magassága változhat, de a víz mennyisége nem.
 +
 +
III. Házi feladat ismertetése
 +
Beszélgessetek a tankönyv 27. oldalán található 7., 8., és 9. feladat képeiről!
 +
 +
IV. Összegzés
 +
Nyitott mondatok befejezése:
 +
- Fejezd be a mondatomat!
 +
- Egy pohár vizet bele tudtam tölteni a kancsóba, de egy kancsó vizet…./nem tölthetek bele a pohárba/
 +
- Ha egy kancsó vizet beletöltök egy pohárba, a víz…
 +
/kifolyik, túlfolyik/
 +
-A nagyobb kancsóból ………./több/ poharat tudok megtölteni.
 +
-A kisebb kancsóból ………./kevesebb/ poharat tudok megtölteni.
 +
- Bármilyen alakú edénybe töltök egy pohár vitet…/.ugyanannyi/marad.
 +
 +
 +
V. Az órai munka értékelése
 +
 +
 +
 +

Aktuális változat

Image:cikk_69_image001.jpg

Tartalomjegyzék

Grafikonok körülöttünk

- óraleírás -

Téma: Statisztika

Ta: Adatgyûjtés, adatleolvasás. Grafikonkezelés: értelmezés, létrehozás, leolvasás, következtetés

Egyszerû és tárgygrafikonok felismerése, értelmezése, adatleolvasás

Nézz körül a táblán és az asztalomon! Melyik tárgy vagy kép lehet grafikon?

A gyerekek színes tollakat, egy tálca kakaó és tejet, füzetcsomagot és grafikonokat látnak.

A, Színes tollak:

Milyen tollakat látsz? (zselés tollak)

Melyiket használták többet?  Melyiket kevesebbet?

Honnan tudod?

Melyik lehet a kedvenc színe a tulajdonosának?

Mondj még igaz állítást a tollakról!

B, Kakaó és tej:

A 3. osztály ízlése szerint rendelt tízórait.

Melyik ital népszerûbb? Honnan tudod?

Mondj még igaz állítást róla! (Hányszor annyian szeretik... ?)

Nézelõdj tovább! Mi a témája a többi grafikonnak?

Melyik grafikon szólhat a mi osztályunkról?

C, Füzetkupac: Ez a mi osztályunk füzetcsomagja.

Figyeld meg, hogyan állnak a füzetek!

Vajon mely szempont szerint rendezhettem el így?

(Eszükbe juthat sokféle szempont: Ki hány zöldpontot kapott? Hiba-szám szerinti rendezés. Külalak szerinti rendezés, stb. A rendezőelv a zöld pontok száma.)

Hány gyerek kapott 1 zöld pontot?

Hány gyerek kapott 2 zöld pontot?

Hányan kaptak 3 zöld pontot?

C, Tollbamondás értékelése A táblán grafikon látható.

Miféle adatokat rögzít ez a grafikon?

Ábraértelmezés- cím: A hibák száma - Mit jelent ez?

Hány hibátlan munka van? Honnan lehet ezt leolvasni?

(vonalzó  segítségével tudnak pontos adatot leolvasni.)

Döntsd el, hogy a mi osztályunkról szól vagy nem! (25 adat van, mi 25-en vagyunk.  Tehát szólhat rólunk. A gyerekek az adatok összesí-tésével tudják eldönteni, hogy róluk szól-e az ábrázolás. Így sem lehetünk teljesen bizonyosak, mert más osztályba is járhat 25 tanuló. Ezt feltétlenül tisztázni kell. )

Image:cikk_69_image002.jpg

D, Találsz még olyat, amelyik a mi osztályunkról szólhat?

Mivel érkezik iskolába? Értelmezés: Jármûvel vagy gyalog jön. Ha járművel jön, melyiken utazik? Hányan? Összesen hány adat van?

Image:cikk_69_image003.jpg

Egyszerû grafikon elõállítása

D, Kördiagram

Image:cikk_69_image004.jpg

Ez is grafikon. Vajon mit ábrázolhat? Nincs címe. Adjunk neki címet!

Hogyan készülhetett? Miről szólhat? A 3.osztályban arra voltak kíváncsiak a gyerekek, hogy ki melyik tantárgyat szereti jobban. Le tudod olvasni, hányan szeretik a matematikát? Közelítő pontossággal sem?

(A grafikon szélén megtalálhatják az értelmezéshez szükséges támpontot. Olvassák le! Foglalják szavakba! Feltétlenül érdemes beszélni arról is, hogy nem tudjuk, hányan nyilatkoztak. Legfeljebb a törtek tanulásakor megszerzett fogalmaink felhasználásával tudunk leolvasni ilyeneket: a gyerekeknek kevesebb, mint a fele szereti a magyart.)

Minden gyereknek adok egy körcikket.

Ki tudna feladatot adni a többieknek?

(Alkalmat adunk arra, hogy akinek ötlete van a probléma megoldására, előhozakodhasson vele. Ha senki sem vállalja, mi adjuk a feladatot. Rendszerint van olyan tanuló, aki gyakorlatiasabb szemléletű, s rájön, hogy a körcikkekből kör állítható össze. Más a színezésre érezhet rá.)

Akinek a matematika a kedvenc tantárgya piros ceruzával színezze ki a tortaszeletet!

Aki a magyart szereti a legjobban, az kékre színezze a körcikket!

A sárga a környezetismeret tantárgy színe.

Csak egyféle színt használhatsz! Kedvenc csak egy van.(Fontos kikötés! Értelemzavaró hibákat küszöbölhetünk ki vele. Később, a grafikon elkészülte után megbeszélhetjük, hogy miért volt fontos ezt kimondani.)

Hogyan lesz ebből a sok körcikkből grafikon, mégpedig kör alakú?

Milyen sorrendben tegyük egymás mellé a tortaszeleteket? Össze-vissza? Színenként?

A körcikkek összerakásával kialakítjuk a kördiagramot.

Image:cikk_69_image005.jpg

Mit tudsz leolvasni róla?

Szólhat-e a táblai a mi osztályunkról? Tudjuk, hogy ott hányan szavaztak? Miért nem? Nálunk hányan szavaztak? Látjuk ezt valahonnan

Összetett grafikon leolvasása (gyerekcsoport felállításával)

Álljanak ide egymás mögé azok, akik a vanília fagyit szeretik. Ide pedig azok, akik a csokit. A harmadik sor a málna fagyié legyen! (Három rajzolt fagylalttölcsért adok a sor elején állóknak)

Hányan szeretik az egyiket, hányan a másikat?

Meg tudod mondani, hogy a lányok között melyik fagyi a kedveltebb?

Honnan tudod? Mit látsz?

Jegyezzük táblára az adatokat!

Image:cikk_69_image006.gif</span>

Ábrázold valami módon az adatokat! Kirakhatod tárgyakkal, le is rajzolhatod.

Megnézzük egymás munkáját. Magyarázd el! (A gyerekek sokféleképpen ábrázolhatják az adatokat. A legérdekesebb probléma az összes  adat megosztása fiú-lány szerint. Kirakhatják korongokkal, kikötve, hogy melyik szín jelenti a fiúkat, s a másik a szín pedig a lányokat. De használhatnak kétféle  rudat is. Rajzzal is ábrázolhatják: gyerekfejeket rajzolva, s a  haj hosszúsága mutatja a fiúkat,  lányokat.)

Házi feladat: Egy grafikont kapnak a gyerekek, mely iskolánk tanulóiról szól. Tanulmányozzák! Próbálják megérteni! Írjanak róla néhány igaz állítást!

Ha tudsz számokat is olvass le róla!

Image:cikk_69_image007.jpg

Gyűjts a következő órára érdekes grafikonokat! Ragaszd be a füzetedbe!


Műveletek az ezres számkörben. Számolást könnyítő eljárások

- 4. osztályban év eleji ismétlés idején -

I. Leszámlálások, csoportosítva számlálások. Pótlások valamennyire, kerek tízesre, kerek százasra

1. Tárgyakkal

Pistike óvodás. Valahány szem Raphaello-t kivett az ajándéknak szánt dobozból. Szeretné visszatenni egy másik dobozból, de nem tudja.

a.Hány szem volt benne? Figyeld meg jól a doboz bonbont! Van valami ötleted, hogyan lehetne gyorsan megmondani egyenként való megszámlálás nélkül?

(Eleinte 4x4-esnek látszik az alsó sor, de valójában belül nincsenek csokik; a sarkokon van 4 szem, s köztük 2-2 szem, azaz 12 szemnek van hely. A második sor 3x3-asnak látszik, de valójában belül nincsenek csokik; a sarkokon van 4 szem, s köztük 1-1 szem, azaz 8 szem fér el A harmadikban 4 hely van, s fölül a csúcson 1 csoki számára van hely. 12+8+4+1=25 szem csoki volt a dobozban.

b.Most mennyi van benne? 22 szem.

c.Mennyit kell visszatenni, hogy újra tele legyen a doboz? 3 szem kell még.


2. Pótlások valamennyire, kerek tízesre, kerek százasra

Kép:Pótlás5.jpeg

Mennyivel kell kipótolni, hogy tíz legyen? Számtannyelven is mondd el!

Tojástartóban kilenc tojás és egy üres hely : 9+1=10 A patronos dobozban 8 patron van, kettő hiányzik: 8+2=10

Mennyivel kell kipótolni, hogy kerek tízes legyen? Számtannyelven is mondd el! Számológépen 29 golyóhoz egy golyót kell húzni, hogy harminc legyen: 29+1=30 Hasonlóképpen a lila számológépen hetvennyolchoz kettőt kell tenni, hogy nyolcvan legyen:78+2=80

Mennyivel kell kipótolni, hogy száz legyen? Számtannyelven is mondd el! 78+22=100

3. Kerek tízesekre kiegészítés

"Egy tyúkfarmon több helyről gyűjtötték össze a tojásokat. A kosarakban 27, 48, 26, 52, 14, 35, 63, 21 éa 79 tojást hoztak. Azonnal tízes dobozokban akarják tennei őket.(Munkafüzet 10/1 a, b feladatának megoldása önállóan)

a) Mely kosarakat párosíthatják, hogy megteljenek a dobozok? Két szám összege kerek szám:

27+...=...

48+...=...

26+...=...

...+...=...

b)Melyik háromból tudnak megtölteni valahány dobozt?

27+48+...=...

...+...+...=...

Ellenőrzés közös megbeszéléssel.

II. Összegek, különbségek eredményének megbecsülése összehasonlítással, okoskodással

1. Kisebb, nagyobb vagy egyenlő? Okoskodással döntsük el!

a) 435+120 … 430+125

582+714… 583+712

872-298…872-300

598-140…600-140


b) A tankönyvi feladatban a gyerekek különbségalakokat hasonlítanak össze arra törekedve, hogy a különbség kiszámítása nélkül tudják eldönteni, hogy melyik alak a nagyobb. A megbeszéléskor okoskodásukat kell szavakba önteniük. (Tankönyv 13/43, b feladatának megoldása önállóan.)

c) Hasonló problémát oldanak meg a következő szöveges feladattal is. "Panninak és Zsófinak ugyanannyi zsebpénzük gyűlt össze év végére. Panni 743 Ft-os könyvet vett belőle, Zsófi 689 Ft-ért vásárolt. Melyiküknek maradt több pénze? Mennyivel?(Tankönyv 13/44.)

P=Zs (ugyanannyi pénzük van.

Panni többet költött, mint Zsófi, tehát kevesebb pénze maradt. Zsófi kevesebbet költött, neki maradt több pénze. 743‹689

A maradékok közti különbség (743-689=54) elárulja, hogy 54 Ft-tal maradt több pénze Zsófinak.

II. Az összeadás felcserélhetősége megkönnyítheti a számolást

1. "Hogyan adhatsz össze négy számot? Számolj többféle sorrendben! Neked melyik a legkönnyebb?" (Munkafüzet 10/3. feladat megoldása, majd a megoldási menetek megbeszélése.)

(27+18)+(13+72)=

(27+13)+(18+72)=

27+13+72+18=

2. Borítékban számkártyákat adunk a gyerekeknek: 58, 142, 415, 135, 116, 234, Asztalonként hatan együtt oldják meg a feladatot! "Rendezzétek a számkártyákat olyan sorrendbe, hogy minél könnyebben és gyorsabban kiszámolható legyen a számok összege! Írjátok le a legalkalmasabb sorrendet!"

Házi feladatként többtagú összeadásokat adhatunk fel vagy megkérhetjük a gyerekeket, hogy ők is készítsenek össze hat számkártyát borítékba, amelyek gyors és jól megválasztott sorrendű összeadásával kerek szám jön ki.Boltos játék - óravázlat


Műveltségi terület: matematika

Tantárgy: matematika


Évfolyam: 1. osztály A tanulási-tanítási egység témája: A 10 vizsgálata

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A 10 sokféle neve: számok előállítása sokféleképen. A 10 bontásai. Gyorsolvasási gyakorlatok. Állítások igazságtartalmának eldöntése. Szóbeli nyitott mondatok. Számolási eljárások előkészítése. Számok nagyságviszonyai. Grafikon leolvasása. Fejlesztési területek: emlékezet, megfigyelőképesség, szabályfelismerő képesség, összehasonlító képesség, összefüggés- felismerő képesség, problémamegoldó gondolkodás, számolási készség, szókincsbővítés, kifejezőképesség


I. Motiváció: Boltos játék

1.1 Az óra helyes leolvasása

- Boltosat fogunk játszani. Olvasd le az órákról, hogy mikor nyit, és mikor zár a boltom! - Hajtsd le a fejed! Megváltozik a bolt nyitva tartása. - Olvasd le az órákról az új nyitva tartást!

1.2 Ismerkedés a bolt termékeivel

- Figyeld meg az árukészletet! Milyen nevet adnál a boltomnak? - Soroljuk el a termékeket! - Figyeld meg az árakat! Mi a legolcsóbb? Mi a legdrágább? Van –e olyan termék, ami ugyanannyiba kerül? - Valóságos, túl olcsó, vagy túl drága a boltom?

1.3 Nyitott mondatok befejezése

- Fejezd be a mondatom! - Van köztük … - Nincs köztük … - Mindegyikre igaz, hogy … - Egyikre sem igaz, hogy…

1.4 Igaz-hamis játék

- Ha igazat állítok zöld, ha nem igazat állítok, piros ceruzát emelj! Döntésed indokold!

II. Összegalakok előállítása játékpénzzel

2.1 Összegalakok leolvasása, kirakása

- Találós kérdések következnek. A sárga színű pénztárcámban ezek a pénzérmék vannak. Mit vásárolhatok meg belőle? Rajzold le a füzetbe! /A 6 bontott alakja/ - Készítsd elő a pénzérméidet! Rakd ki a 6 petákot a lehető legtöbb pénzérmével! -A kék pénztárcámban ezek a pénzérmék vannak. Mit vásárolhatok meg belőle? Rajzold le a füzetbe! /A 9 bontott alakja/ - Rakd ki a 9 petákot a lehető legkevesebb pénzérmével!

2.2 Összegalakok előállítása

- Párban dolgozzatok! Rakjátok ki valamelyik termék árát játékpénzzel! A társad találja ki, mit fizettél ki a termékek közül! - Hány terméket tudtatok megvásárolni a rendelkezésre álló idő alatt?

III. Házi feladat ismertetése

IV. Fejszámolás: kivonás

- Készítsd elő a számkártyáidat 0-tól 10-ig! - Árleszállítás! Minden termék 2 Ft-tal olcsóbb! Emeld a megfelelő számkártyát! Mennyibe kerül most a …? V. A 10 bontása

5.1 Játék az ujjakkal

- Mennyibe került a leárazás előtt a legdrágább termék? /10 Ft/ - Jut eszembe a 10-ről a … - Nekem az „ujjas” játék. Alakítsatok párokat! Hány ujjat fogsz? Hány ujj maradt szabadon? /A játék leírása: A pár egyik tagja háttal áll, kezét hátrateszi. A társa valahány ujjat megfog a tízből. A tíz bontott alakját kell mondani./

5.2 Kérdezz-felelek: kiegészítés 10-re

- Figyeld meg a két kislány játékát! Mi a szabály? Töltsük ki a táblázatot!

5.2 Gépes szabályjáték: kiegészítés 10-re

- Találós kérdés következik. Készítsd elő a számkártyáidat! Mi lehet a gép szabálya? Ha kitaláltad, emeld azt a számkártyát, amelyiket szerinted a gép ki fog dobni! /Szabály: a bedobott számot 10-re egészíti ki/

VI. Grafikon leolvasása

- Melyik játék tetszett a legjobban a mai órán? Tegyél kockát a választott játék képe alá! A kockákat egymásra helyezzétek! /Választható: gépes, pénzes, ujjas játék/ - Mit olvasol le az építőkockákról?

VII. Értékelés


Ürtartalom - óravázlat

Műveltségi terület: matematika

Tantárgy: matematika

Évfolyam: 1. osztály

Az óra témája: űrtartalom mérése

Az óra cél és feladatrendszere: folyékony halmazállapotú anyagok mérhető tulajdonságaival való ismerkedés, tapasztalatok gyűjtése az űrtartalmak mérésében mérőedények használatával, mennyiség állandóságának erősítése, űrtartalmak összehasonlítása becsléssel, a mérési tevékenység gyakorlása, mérési tapasztalatok leolvasása

Fejlesztési területek: szókincsbővítés, figyelem, koncentráció, összehasonlító képesség, megfigyelőképesség

Az óra didaktikai feladatai: témakör bevezetése, motiválás, új ismeretek szerzése, alkalmazás, értékelés Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret

Felhasznált források: Útjelző - C.Neményi Eszter – Oravecz Márta /Nemzedékek tudása/, Matematika munkafüzet 1. - C.Neményi Eszter-Oravecz Márta /Nemzedékek Tudása/, Matematika tankönyv 1.-C.Neményi Eszter-Oravecz Márta/Nemzedékek tudása


I. Űrtartalmak összehasonlítása becsléssel és összeméréssel

1.1 Motiváció: - Csukd be a szemed! Figyelj a zajokra, és találd ki, hogy ma mit fogunk mérni! /Zajok: víz csurgása, töltögetésének zaja/

1.2 Mérőeszközök kiválasztása: - Válaszd ki azokat a mérőeszközöket, amiket a folyadékok mérésére használnál! Megoldás: kancsók, poharak, üvegek

1.3 Edények űrtartalmának összehasonlítása: - Figyeld meg a két edényt! /pohár, kancsó/ Melyikbe fér több folyadék? Megoldás: a kancsóba fér több - Bizonyítsuk be! Teletöltöm a poharat. Mi történik, ha áttöltöm a kancsóba? Tapasztalat: belefért a folyadék, a kancsó nem lett tele, lehet még bele tölteni - Teletöltöm a kancsót. Mi fog történni, ha átöntöm a pohárba? Tapasztalat: nem fér mind bele, kifolyik - Játsszuk el csoportban! A kisebb edényből töltsünk vizet a nagyobba! Minden csapat kap egy üres kancsót, és egy teli pohár vizet. Miután a pohárból valaki beleöntötte a vizet a kancsóba, adja tovább a poharat a következő csapattagnak. A kancsóból kerüljön a víz ismét a pohárba! Minden csapattag töltögessen legalább egyszer! - Most a nagyobb edényből töltsünk vizet a kisebbe! A kancsókat teletöltjük vízzel. Addig tölts a pohárba, amíg ki nem csordul! Ha kifolyt, a pohárból kerüljön a víz ismét a kancsóba!

II. Összefüggések felismerése mennyiség és mérőszám között

2/1.A folyadék mennyisége ugyanaz, a tárolóedények mérete különböző: - Három találós kérdést hoztam. Íme, az első: Ugyanannyi vizet széttöltök kisebb, majd nagyobb poharakba. Melyik pohárból kell több? Tippelj! - Figyeld meg a töltögetést, fogalmazd meg a tapasztalatunkat! Tapasztalat: a kisebb űrtartalmú pohárból több, a nagyobból kevesebb kell.

2/2.A folyadék mennyisége különböző, a tárolóedények, amibe a folyadékot széttöltjük ugyanaz: - Íme, a második találós kérdés. Két különböző méretű kancsót megtöltöttem vízzel. Melyikből tudok több ugyanakkora poharat megtölteni? Tippelj! - Figyeld meg a töltögetést, fogalmazd meg a tapasztalatunkat! Megoldás: A nagyobb kancsóból több pohár telik meg.

2/3.Folyadék mennyiségének állandósága a mérőedény alakjától függetlenül: - Íme, a harmadik találós kérdés. Áttöltök egy pohár vizet egy más alakú edénybe. Ezt továbbtöltöm egy másikba, majd azt is egy másik alakú edénybe. Melyik edénybe töltöttem a legtöbb vizet? Tippelj! - Figyeld meg a töltögetést, fogalmazd meg a tapasztalatunkat! Megoldás: minden edénybe ugyanannyi víz kerül, mivel a vízoszlop magassága változhat, de a víz mennyisége nem.

III. Házi feladat ismertetése Beszélgessetek a tankönyv 27. oldalán található 7., 8., és 9. feladat képeiről!

IV. Összegzés Nyitott mondatok befejezése: - Fejezd be a mondatomat! - Egy pohár vizet bele tudtam tölteni a kancsóba, de egy kancsó vizet…./nem tölthetek bele a pohárba/ - Ha egy kancsó vizet beletöltök egy pohárba, a víz… /kifolyik, túlfolyik/ -A nagyobb kancsóból ………./több/ poharat tudok megtölteni. -A kisebb kancsóból ………./kevesebb/ poharat tudok megtölteni. - Bármilyen alakú edénybe töltök egy pohár vitet…/.ugyanannyi/marad.


V. Az órai munka értékelése
A laphoz nem tartoznak aloldalak.