Matematika/Fejlesztendő képességek

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<p>A matematika <span class=dvv>rugalmas, fegyelmezett
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
gondolkodásra</span>, a felfedeztetés, az ötletes megoldások keresésére nevel.
+
-
A gondolkodási folyamatokban szerepe van a heurisztikának, a konstruktív
+
-
gondolkodásnak, az analógiák használatának. A szöveges feladatok értelmezése,
+
-
megoldása, egyszerű, rövid matematikai szövegek tanulmányozása hozzájárul az
+
-
önálló tanulás kialakításához. A kellően megértett fogalmak az alapvető
+
-
matematikai ismeretek megtanulása fejleszti az emlékezetet, az akaraterőt,
+
-
erősíti a munkában, a tanulásban való kitartást.</p>
+
-
 
+
-
<p class=idezet> A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt
+
-
a <span class=dvv>kognitív képességek</span> fejlesztésére szolgál és
+
-
lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt <span class=dvv>
+
-
a tanulási szokások</span> kiépülését segíti, rendszerességre,
+
-
tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására nevel.</p>
+
-
 
+
-
<h3>A fejlesztés fontosabb területei</h3>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés
+
-
képessége, megfigyelő képesség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Emlékezet </p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Válogató, osztályozó, rendszerező képesség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Lényegkiemelő képesség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Absztraháló és konkretizáló képesség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Összefüggések felismerése, oksági és egyéb
+
-
kapcsolatok feltárása</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi
+
-
tevékenységgel és gondolati úton</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Kreativitás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Analógiák felismerése, követése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Logikai gondolkodás elemi szinten</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Tapasztalatok kifejezése különféle módokon</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista><span class=dvv>A munkavégzéshez szükséges általános
+
-
képességek (például: pontosság, rendszeresség, megbízhatóság, önellenőrzés)</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Probléma megoldó gondolkodás fejlesztése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Matematikai összefüggések modellezése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Matematikai szövegértő képesség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Szövegösszefüggések értelmezése</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>Adatok kiválasztása, köztük lévő kapcsolatok
+
-
felfedezése</p>
+
-
 
+
-
 
+
-
[[Analógiák felismerése, követése]]
+
-
 
+
-
[[Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége]]
+
-
 
+
-
[[Megfigyelő képesség]]
+
-
 
+
-
[[Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése]]
+
-
 
+
-
[[Kreativitás]]
+
-
 
+
-
[[Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és gondolati úton]]
+
-
 
+
-
[[Emlékezet]]
+
-
 
+
-
[[Matematikai szövegértő képesség]]
+

2015. szeptember 16., 10:36 változat

SZERKESZTÉS ALATT