Matematika/Betekintő/Továbbképzéseink/Akkreditált tanfolyamaink/Akkreditált tanfolyamaink - Matematika

Az Alsós tanítói portálból

Tartalomjegyzék

Útjelző a matematika tanításához

Egy 120 órás képzés önálló 30 órás részeként folyik a munka. Kezdheted első osztályban vagy harmadikban. Kijárhatod mindkettőt egy esztendő alatt. Jövőre ráépül a másodikos és negyedikes kurzus, ezt is elvégezheted egy év alatt. Beiratkozhatsz évente. Fokozatosan megismerheted a tananyagot elsőtől negyedikig. Megfigyelheted bemutatóinkon ugyanazoknak a gyerekeknek a munkáját, fejlődését. A végén betekinthetsz az ötödik osztályba is. S ha tetszik, újra elölről kezdheted!</p

Útjelző a matematika tanításához 1. osztályban tanítóknak 2009/2010

Cím:

Útjelző a matematika tanításához a 1. osztályban tanítók számára

Meghirdető:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/16/2000.

Azonosító szám:

XXV/3/16/2000.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelők, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelős: Szilágyiné Oravecz Márta

Tel.: 210 10 31/251, e-mail: szoravecz@t-online.hu

Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Első foglalkozás időpontja:

Utolsó foglalkozás időpontja:

8.00 - 11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 35000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

1. A program részletes leírása:

A résztvevő hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az előadások a tananyagot a hozzá kapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetőséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

C. Neményi Oravecz: Matematika 1. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdőív kitöltésével zárul.

<p class="lista">1.foglalkozás: A számfogalom-építés előkészítése, megalapozása. Az eszközök használata.

2.foglalkozás: Számfogalom építése. A valóságon alapuló cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló tanulásról

3. foglalkozás: Számok összeg- és különbségalakja. A tanító szerepe a tanulás irányításában.

4. foglalkozás: Az összeadás, kivonás háromféle értelmezése. Az értelmezést segítő tevékenységek, játékok, módszerek.

5. foglalkozás: A matematikatanulás egységes és széles alapozása. A matematika tananyag témaköreinek tartalmi feldolgozása.

6. foglalkozás: A számok valóságtartalma és egyszerű tulajdonságai. Ellenőrzés, értékelés a matematika órákon.

7. foglalkozás: Geometriai tapasztalatszerzés az első osztályban. Eszközök használata a geometria tanításában.

8. foglalkozás: Számkörbővítés, becslés, számlálás 20-ig. Számtulajdonságok, számkapcsolatok.

9. foglalkozás: Számolási eljárások tanítása.

10.foglalkozás: Függvényre vezető szöveges feladatok. Sorozatok, Szabályjátékok.

Tanfolyamzárás.

Útjelző a matematika tanításához 3. osztályban tanítóknak 2009/2010

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2008/09.

Cím:

Útjelző a matematika tanításához a 3. osztályban tanítók számára

Meghirdető:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/17/2000.

Azonosító szám:

XXV/3/17/2000.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelők, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelős: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Tel.: 210 10 31/251, e-mail:agineni55@gmail.com

Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Első foglalkozás időpontja:

Utolsó foglalkozás időpontja:

8.00 - 11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 35000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

1. A program részletes leírása:

A résztvevő hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az előadások a tananyagot a hozzákapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetőséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

C. Neményi ? Wéber: Matematika 3. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdőív kitöltésével zárul.

foglalkozás: Számfogalom felújítása a 100-as számkörben. Tapasztalaton alapuló induktív út a matematika tanításában.

2. foglalkozás: Számkörbovítés az 1000-es számkörben. Helyiérték-rendszer.

3. foglalkozás: Bemutató: Műveletek az 1000-es számkörben. Szó- és írásbeli műveletek tanításának fokozatai.

4. foglalkozás: Különféle matematikai modellek a szöveges feladat megoldásában. Szöveges feladat megoldásának lépései.

5. foglalkozás: Mérési tapasztalatra épülő törtfogalom. A témakör tanításának fokozatai.

6. foglalkozás: Tapasztalaton alapuló szemléletformálás a geometria tanítása során. Követelmények és tevékenységek.

7. foglalkozás: Fő témák a geometria tanításában. A feladatok, tevékenységek egymásra épülése.

foglalkozás :Nyitott mondatok értelmezésének tanítása.

foglalkozás: Kombinatorikai feladatok megoldása.

foglalkozás: Dyscalculia a harmadik osztályban. Diagnosztizálás és terápia.

Tanfolyamzárás.


Útjelző a matematika tanításához 2. osztályban tanítóknak A tanfolyamot a 2009/2010 tanévben csak külön megrendelésre indítjuk.

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2008/09.

Cím:

Útjelző a matematika tanításához a 2. osztályban tanítók számára

Meghirdető:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/17/2000.

Azonosító szám:

XXV/3/17/2000.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelok, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelős: Szilágyiné Oravecz Márta

Tel.: 210 10 31/251, e-mail: szoravecz@t-online.hu

Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Első foglalkozás időpontja:

Utolsó foglalkozás időpontja:

8.00-11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 35000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

A program részletes leírása:

A résztvevő hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az előadások a tananyagot a hozzákapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetőséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

C. Neményi - Wéber: Matematika 2. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdőív kitöltésével zárul.

Tematika

Tematika

1.:A 2. osztály tananyagának épülése, a régi és új ismeretek összekapcsolódása

2.:

3.: Számok a 100-as körben. A számfogalom-építés fokozatai.

4.: A számrendszeres gondolkodás alapozása.

5.: Összeadás és kivonás a százas számkörben.

6: A szorzás, bennfoglalás, részekre osztás értelmezése. A szorzó- és bennfoglaló- táblák felépítése.

7.: A geometriai tapasztalatszerző munka továbbépítése a 2. osztályban: térbeli és síkbeli alkotások, tükrözések.

8.: Szorzó- és bennfoglalótáblák összehasonlítása. Összefüggések, kapcsolatok keresése.

9.: Műveleti tulajdonságok. Az egységtörtek előkészítése.

10.: Tanulási nehézségek felismerése a 2. osztályban. A dyscalculia. Tanfolyamzárás.

Útjelző a matematika tanítsához 4. osztályban tanítóknak A tanfolyamot a 2009/2010 tanévben csak külön megrendelésre indítjuk.

AKKREDITÁLT TANFOLYAM

2008/09.

Cím:

Útjelző a matematika tanításához a 4. osztályban tanítók számára

Meghirdető:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Indítási engedély szám:

XXV/3/17/2000.

Azonosító szám:

XXV/3/17/2000.

Az OM jegyzékben szerepel!

Célcsoport:

tanítók, napközis nevelők, gyógypedagógusok

Tanfolyamfelelős: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes

Tel.: 210 10 31/251, e-mail:agineni@freemail.hu

Helyszín: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

Első foglalkozás időpontja:

Utolsó foglalkozás időpontja:

8.00-11.00 óráig

Létszám: 30 fo

Ár: 35000 Ft

Óraszám: 30

Alkalmak száma: 10

A program részletes leírása:

A résztvevő hallgatók számára a tanfolyam biztosítja a kreatív matematikatanítási szemlélet kialakulását, mely a több, mint 30 éves, méltán elismert Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevével fémjelzett matematikatanítási hagyományokat kívánja folytatni. A hallgatók tantervi témánként bemutatóórákon ismerkednek a tananyag egyes részeivel. Az előadások a tananyagot a hozzákapcsolódó követelményekkel teljes terjedelmében bemutatják. A konzultációk a gyakorlati problémák megvitatására adnak lehetőséget, itt kerülhet sor óraelemzésekre, a gyakorlati tanításban jól használható eszközökkel való megismerkedésre, illetve eszközkészítésre. A tanfolyam során azokat a módszereket szeretnénk elsajátíttatni, amelyek a kisgyermek életkorának leginkább megfelelnek. Az elmélet és gyakorlat aránya 1:3.

2. Tanfolyami jegyzet:

3. A tanfolyam során felhasznált, illetve tárgyalt taneszközök:

C. Neményi - Káldi: Matematika 4. oszt. Tankönyv és Munkafüzet

4. Hallgatói teljesítménymérés:

Záródolgozat: óravázlat vagy önállóan tervezett taneszköz készítése és használatának ismertetése

5. A tanfolyam a hallgatók elégedettségét vizsgáló kérdőív kitöltésével zárul.

Tematika

1.: Számfogalom felújítása az 1000-es számkörben. Alaki- helyi- és valódi érték.

2.: Számok valóságtartalma. Tapasztalatszerzés az 10000-es számkör nevezetesebb számairól.

3.: Helyiérték és mértékegység.

4. : Szöveges feladatok megoldása. Az önálló feladatmegoldó képesség fejlesztésének szempontjai.

5.: Negatív szám fogalmának értelmezése. A témával kapcsolatos követelmények.

6.: Fo témák a geometria tanításában: testek építése, síkidomok, transzformációk, mérések.

7.: Térszemlélet-fejleszto játékok, tevékenységek.

8: A Halmazok-logika témakör feldolgozása. Követelmények értelmezése.

9.: Kombinatorikai feladatok megoldása. Valószínuségi játékok.

10.: Hiányosságok, fejlesztendo területek felsos szemmel. Tanfolyamzárás

A laphoz nem tartoznak aloldalak.