Magyar nyelv és irodalom – olvasás - 3. osztály

Az Alsós tanítói portálból

Témakör: Haza csak egy van Tananyag: Benedek Elek: a mohácsi vereség

Célok és feladatok:

 • szövegelemző műveletek gyakorlása;
 • szövegösszefüggések megértetése;
 • szövegértési feladatok gyakorlása;
  • szóbeli kifejezőképesség fejlesztése.


I. A téma hangulati előkészítése

 • Guk Ede: Báthorit szabadítja Kinizsi a kenyérmezei csatában és Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása című képek összehasonlítása.
 • Segítő kérdések:
 • Kiket látsz a képen?
 • Miért harcolnak?
 • Kik lehetnek?
 • Mi történhetett?
 • Milyen hangulatot áraszt a kép?
 • Milyen színekkel fejezi ki a hangulatota festő?
 • Mitől mozgalmas?
 • Mitől nyugodt?
 • Mit sugallhat a kép?
 • Melyik kép kapcsolódhat a következő olvasmányhoz?

II. Az olvasmány feldolgozása

1. A mohácsi verség című olvasmány tanítói bemutatása.

2. Vélemények meghallgatása: Milyen érdekességet, esetleg furcsaságot hallottál? Beszélgetés.

3. Ismerkedés az olvasmánnyal: néma olvasás. Megfigyelési szempont: Miért szenvedtek vereséget a magyarok?

4. Elsődleges megértést vizsgáló kérdések: Miért nyílhatott meg az út az ország belseje felé?

Mit tettek a nemesek a szultán közeledésének hírére?

Miért hordozták körül a véres kardot?

Kit vártak a király hívei segítő csapatként?

Hol hagyták ott urukat a király testőrei, és mi történt vele?

Mivel vonult el Szulejmán Konstantinápolyba?

5. Szómagyarázatok megbeszélése a tankönyv alapján.


6. Másodlagos megértést elemző feladatok csoportokban:

a) Szituációs gyakorlat: „Egyesek azonban lekicsinyelték a török erejét.” Kontextus: a király fogadóterme; a nemesek és a király párbeszéde, esetleg vitája a támadásról.

b) Fegyverek és harci eszközök a csatában.

Milyen fegyvereket használtak a magyarok és a törökök? - gyűjtőmunka

Felhasználható könyv: Képes történelem - A török Magyarországon c) Belső monológ:

II. Lajos egyedül maradt a Csele-patak partján. Hogyan érezhette magát? Mit gondolhatott magában?

d) A zene és a szöveg kapcsolata / Star Wars zenerészlet – készülődés és harc / Az adott zenerészlethez megfelelő szövegrész választása.

e) Szulejmán kincsei Magyarországról. Gyűjtsétek össze mit vihetett magával Szulejmán Konstantinápolyba? Miért éppen azokat?

f) A csoportok beszámolója.

III. Szintézis

Az események kronológiai sorrendjének megállapítása.

_Nándorfehérvár elvesztése után megnyílt az út az út az ország belseje felé.

- A magyar nemesek lekicsinyelték a törökök erejét, és azonnali támadást tanácsoltak.

- A csata alig két óráig tartott.

- A Csele-patakba fulladt a fiatal király.

- Szulejmán rengeteg zsákmánnyal tért haza Konstantinápolyba.

IV. Házi feladat

Írjatok vázlatot az olvasmányhoz! Rajzoljátok le a magyarok megfutamodását! Szűkítsétek az olvasmányt öt mondatba!