Magyar nyelv és irodalom – olvasás - 3. osztály

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)

Kivovics (Talk | Szerkesztései)
(Új oldal, tartalma: „Témakör: Haza csak egy van Tananyag: Benedek Elek: a mohácsi vereség '''Célok és feladatok:''' *szövegelemző műveletek gyakorlása; *szövegösszefüggések me...”)
Következő változtatások ›

2008. június 17., 11:52 változat

Témakör: Haza csak egy van Tananyag: Benedek Elek: a mohácsi vereség

Célok és feladatok:

 • szövegelemző műveletek gyakorlása;
 • szövegösszefüggések megértetése;
 • szövegértési feladatok gyakorlása;
  • szóbeli kifejezőképesség fejlesztése.


I. A téma hangulati előkészítése

 • Guk Ede: Báthorit szabadítja Kinizsi a kenyérmezei csatában és Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása című képek összehasonlítása.
 • Segítő kérdések:
 • Kiket látsz a képen?
 • Miért harcolnak?
 • Kik lehetnek?
 • Mi történhetett?
 • Milyen hangulatot áraszt a kép?

Milyen színekkel fejezi ki a hangulatota festő?

 • Mitől mozgalmas?
 • Mitől nyugodt?
 • Mit sugallhat a kép?
 • Melyik kép kapcsolódhat a következő olvasmányhoz?

II. Az olvasmány feldolgozása 1. A mohácsi verség című olvasmány tanítói bemutatása. 2. Vélemények meghallgatása: Milyen érdekességet, esetleg furcsaságot hallottál? Beszélgetés. 3. Ismerkedés az olvasmánnyal: néma olvasás. Megfigyelési szempont: Miért szenvedtek vereséget a magyarok? 4. Elsődleges megértést vizsgáló kérdések: Miért nyílhatott meg az út az ország belseje felé? Mit tettek a nemesek a szultán közeledésének hírére? Miért hordozták körül a véres kardot? Kit vártak a király hívei segítő csapatként? Hol hagyták ott urukat a király testőrei, és mi történt vele? Mivel vonult el Szulejmán Konstantinápolyba? 5. Szómagyarázatok megbeszélése a tankönyv alapján.


6. Másodlagos megértést elemző feladatok csoportokban: a) Szituációs gyakorlat: „Egyesek azonban lekicsinyelték a török erejét.” Kontextus: a király fogadóterme; a nemesek és a

             király párbeszéde, esetleg vitája a 

támadásról. b) Fegyverek és harci eszközök a csatában. Milyen fegyvereket használtak a magyarok és a törökök? - gyűjtőmunka Felhasználható könyv: Képes történelem - A török Magyarországon c) Belső monológ: II. Lajos egyedül maradt a Csele-patak partján. Hogyan érezhette magát? Mit gondolhatott magában? d) A zene és a szöveg kapcsolata / Star Wars zenerészlet – készülődés és harc / Az adott zenerészlethez megfelelő szövegrész választása. e) Szulejmán kincsei Magyarországról. Gyűjtsétek össze mit vihetett magával Szulejmán Konstantinápolyba? Miért éppen azokat? f) A csoportok beszámolója.

III. Szintézis Az események kronológiai sorrendjének megállapítása. - Nándorfehérvár elvesztése után megnyílt az út az út az ország belseje felé. - A magyar nemesek lekicsinyelték a törökök erejét, és azonnali támadást tanácsoltak. - A csata alig két óráig tartott. - A Csele-patakba fulladt a fiatal király. - Szulejmán rengeteg zsákmánnyal tért haza Konstantinápolyba. IV. Házi feladat Írjatok vázlatot az olvasmányhoz! Rajzoljátok le a magyarok megfutamodását! Szűkítsétek az olvasmányt öt mondatba!