Magyar nyelv és irodalom/Tanterv

Az Alsós tanítói portálból

(Változatok közti eltérés)
A (1 revision(s))
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
1. sor: 1. sor:
-
<h4>1. Tantervi témakörök - I. osztály</h4>
+
== SZERKESZTÉS ALATT ==
-
 
+
-
<p><span class=dvv>1.1. Az olvasás és az írás
+
-
megtanításának el&#337;készítése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Kulturált nyelvi magatartás, beszédm&#369;velés</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Az olvasás és írás tanulásának el&#337;készítése</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>1.2. Az olvasás szövegértés
+
-
képességének fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Az olvasás jelrendszerének megtanítása</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Irodalomolvasás, szövegértés</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Társadalmi ismeretek</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tánc és dráma</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Memoriter</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>1.3. Írástanítás, az
+
-
íráshasználat fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Az írásjelrendszerének megtanítása</p>
+
-
 
+
-
<h4>2. Tantervi témakörök – 2. osztály</h4>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>2.1. A nyelvi kifejezés
+
-
fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Kulturált nyelvi magatartás, beszédm&#369;velés</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>2.2. Az olvasás-szövegértés
+
-
képességének fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Irodalomolvasás, szövegértés</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Olvasási készség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Szóbeli és írásbeli szövegalkotás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Társadalmi ismeretek</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tánc és dráma</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Memoriter</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>2.3. Anyanyelvi ismeret és
+
-
helyesírás</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Nyelvtani és helyesírási ismeretek</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>2.4. Írás, íráshasználat</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- a) Íráskészség</p>
+
-
 
+
-
<h4>3. Tantervi témakörök – 3. osztály</h4>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>3.1. A nyelvi kifejezés
+
-
fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Kulturált nyelvi magatartás, beszédm&#369;velés</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>3.2. Az olvasás-szövegértés
+
-
képességének fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Irodalomolvasás, szövegértés</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Olvasási készség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Szóbeli és írásbeli szövegalkotás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Társadalmi ismeretek</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tánc és dráma</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Memoriter</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>3.3. Szóbeli és írásbeli
+
-
szövegalkotás</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Szövegalkotás</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>3.4. Anyanyelvi ismeret és
+
-
helyesírás</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Nyelvtani és helyesírási ismeretek</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>3.5. Írás, íráshasználat</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Íráskészség</p>
+
-
 
+
-
<h4>4. Tantervi témakörök – 4. osztály</h4>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>4.1. A nyelvi kifejezés
+
-
fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Kulturált nyelvi magatartás, beszédm&#369;velés</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>4.2. Az olvasás-szövegértés
+
-
képességének fejlesztése</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Irodalomolvasás, szövegértés</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Olvasási készség</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Szóbeli és írásbeli szövegalkotás</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Társadalmi ismeretek</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Tánc és dráma</p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Memoriter</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>4.3. Szóbeli és írásbeli
+
-
szövegalkotás</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Szövegalkotás</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>4.4. Anyanyelvi ismeret és
+
-
helyesírás</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Nyelvtani és helyesírási ismeretek</p>
+
-
 
+
-
<p><span class=dvv>4.5. Írás, íráshasználat</span></p>
+
-
 
+
-
<p class=lista>- Íráskészség</p>
+
-
 
+
-
[[/*]]
+

2015. szeptember 16., 10:39 változat

SZERKESZTÉS ALATT