Magyar nyelv és irodalom/Támasz/A napközis tanulás

Az Alsós tanítói portálból

< Magyar nyelv és irodalom | Támasz(Változatok közti eltérés)
(A lap tartalmának cseréje erre: == SZERKESZTÉS ALATT ==)
Aktuális változat (2016. május 23., 16:55) (szerkesztés) (visszavonás)
(Hittig (vita) 2684 szerkesztésének visszaállítása.)
 
1. sor: 1. sor:
-
== SZERKESZTÉS ALATT ==
+
<p class=normal>Minden napközis nevelő feladata és célja kell legyen a tanulás
 +
tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek délutáni napirendjébe
 +
illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül szükséges. Ennek
 +
hatékonysága a <span class=idezet>tanulási</span> idő szervezésén és <span class=idezet>
 +
irányításán</span> valamint a házi feladat mennyiségén és
 +
milyenségén múlik. <span class=dvv>A házi feladat nem cél, hanem eszköz a
 +
tanulás tanításának folyamatában</span>. Nem a feladatok mennyiségétől függ a
 +
tanulás hatékonysága. A tanulás tanításához kapcsolódó konkrét feladatok a
 +
tanulási idő különböző egységeiben jelennek meg.A feladatok következőképpen
 +
csoportosíthatók: <span class=idezet>a tanulási technikák</span>, az <span class=idezet>
 +
önálló tanulás</span>, a <span class=idezet>csoportos
 +
tanulás</span>, a <span class=idezet>készség és képesség fejlesztés</span>,
 +
valamint az <span class=idezet>ellenőrzés-önellenőrzés</span>. A napközis
 +
nevelő nem fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is fejlesztő munkát. Ez
 +
a fejlesztő munka az esetek nagy részében a tantárgyhoz kapcsolódó általános
 +
fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő munkát is. Ez
 +
vagy az <span class=idezet>önálló tanulás</span> elején vagy szabadidőhöz
 +
kapcsolódóan történik.</p>
 +
 
 +
<p class=normal>Röviden összefoglalom a tanulás tanításának céljait
 +
osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk, begyakoroltatjuk, illetve
 +
szokássá alakítjuk a <span class=idezet>tanulási technikák</span> jó
 +
részét. Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve javítjuk az ismert
 +
technikákat. Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan alkalmazzák a
 +
gyerekek.</p>
 +
 
 +
<p class=normal>Negyedik osztály végére el kell juttatni a tanítványainkat az
 +
önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy remélhetőleg
 +
saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját <span class=dvv> [[tanulási stratégia]]</span>
 +
azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva <span class=dvv>
 +
tanuláshoz kapcsolódó szokás</span>okban, <span class=dvv>techniká</span>kban
 +
a gyermek elsajátított és természetesen <span class=dvv>ötvöződik a saját
 +
képességeivel, készségeivel, iskolán kívüli tanulási tapasztalataival.</span></p>
 +
 
 +
<p class=normal>A magyar nyelv és irodalom, /olvasás, nyelvtan, írás,
 +
fogalmazás/ az a tantárgy, ahol osztályonként jó néhány fontos <span class=idezet>
 +
tanulási technikát</span> kell megtanítanunk a gyerekeknek. A
 +
magyar nyelv és irodalom tantárggyal mindennap találkozik a kisgyerek, ezért
 +
nagyon jó lehetőségünk van az anyanyelvi készségek állandó gyakorlására,
 +
fejlesztésére.</p>
 +
 
 +
[[/*]]

Aktuális változat

Minden napközis nevelő feladata és célja kell legyen a tanulás tanítása és a képességek fejlesztése. A kisgyermek délutáni napirendjébe illeszkedő tanulási munkafolyamat elengedhetetlenül szükséges. Ennek hatékonysága a tanulási idő szervezésén és irányításán valamint a házi feladat mennyiségén és milyenségén múlik. A házi feladat nem cél, hanem eszköz a tanulás tanításának folyamatában. Nem a feladatok mennyiségétől függ a tanulás hatékonysága. A tanulás tanításához kapcsolódó konkrét feladatok a tanulási idő különböző egységeiben jelennek meg.A feladatok következőképpen csoportosíthatók: a tanulási technikák, az önálló tanulás, a csoportos tanulás, a készség és képesség fejlesztés, valamint az ellenőrzés-önellenőrzés. A napközis nevelő nem fejlesztő pedagógus, mégis végezhet és végez is fejlesztő munkát. Ez a fejlesztő munka az esetek nagy részében a tantárgyhoz kapcsolódó általános fejlesztés. Sokszor végzünk kiscsoportos vagy egyéni fejlesztő munkát is. Ez vagy az önálló tanulás elején vagy szabadidőhöz kapcsolódóan történik.

Röviden összefoglalom a tanulás tanításának céljait osztályonként. Első-második osztályban megtanítjuk, begyakoroltatjuk, illetve szokássá alakítjuk a tanulási technikák jó részét. Harmadik-negyedik osztályban bővítjük, illetve javítjuk az ismert technikákat. Negyedik osztály évvégére ezeket már önállóan alkalmazzák a gyerekek.

Negyedik osztály végére el kell juttatni a tanítványainkat az önálló tanulás szintjére, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy remélhetőleg saját tanulási stratégiával rendelkezik majd. Ez a saját tanulási stratégia azt jelenti, hogy minden benne van, amit első osztálytól fogva tanuláshoz kapcsolódó szokásokban, technikákban a gyermek elsajátított és természetesen ötvöződik a saját képességeivel, készségeivel, iskolán kívüli tanulási tapasztalataival.

A magyar nyelv és irodalom, /olvasás, nyelvtan, írás, fogalmazás/ az a tantárgy, ahol osztályonként jó néhány fontos tanulási technikát kell megtanítanunk a gyerekeknek. A magyar nyelv és irodalom tantárggyal mindennap találkozik a kisgyerek, ezért nagyon jó lehetőségünk van az anyanyelvi készségek állandó gyakorlására, fejlesztésére.

További oldalak